text.skipToContent text.skipToNavigation

Screenprotection productgarantie

Deze garantie wordt u aangeboden door Belkin International, Inc, of één van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen ("Belkin").  Hieronder vindt u contactgegevens voor de Belkin-entiteit in uw land of regio.

Voor landspecifieke garantievoorwaarden, klik op een regio hieronder:


Verenigde Staten en Canada
Australië / Nieuw Zeeland
Frankrijk
Duitsland

Wat valt er onder deze garantie?

Belkin garandeert de oorspronkelijke koper van dit Belkin screen protection product dat het product vrij is van normale slijtage.

Deze garantie komt bovenop de wettelijke rechten die u als consument heeft, in plaats van deze te vervangen, zoals hieronder wordt beschreven.

Wat is de dekkingsperiode voor deze garantie?

In alle landen behalve de regio Azië-Pacific en Australië en Nieuw-Zeeland garandeert Belkin het Belkin screen protection product voor de levensduur van het originele apparaat waarop het screen protection product wordt toegepast.  "Levensduur van het originele apparaat" betekent dat zolang het apparaat waarop het screen protection product wordt aangebracht door de oorspronkelijke koper wordt gebruikt, Belkin het screen protection product tegen slijtage blijft garanderen.  Vervangende screen protection producten zijn ook gegarandeerd voor de levensduur van het originele apparaat waarop het screen protection product wordt toegepast.

In de regio Azië-Pacific en Australië en Nieuw-Zeeland garandeert Belkin het Belkin-screen protection product gedurende 2 jaar.  Vervangende screen protection producten hebben ook een garantie van 2 jaar.

Wat gaan we doen om problemen op te lossen?

Belkin zal naar keuze, (1) het product vervangen, of (2) u de aankoopprijs van het product terugbetalen, minus eventuele prijsverlaging en kortingen die zijn toegekend op het moment van aankoop. ϯ

Hulp bij garantie

Apple Stores - Als de screenprotector is gekocht in een Apple Store en is toegepast door een Apple-medewerker van het SCREENCARE + toepassingssysteem:

1. De klant kan het product registreren op Belkin.com

2. Klant kan contact opnemen met Belkin via telefoon, Twitter of Facebook.  Aanvullende contactinformatie is te vinden op 
https://www.belkin.com/nl/support-article?articleNum=55022

 
 • Een bewijs van oorspronkelijke aankoop is vereist om de claim te verwerken
 • Uw klantenservicemedewerker van Belkin zal u instrueren hoe u uw kwitantie en Belkin-product moet doorsturen en hoe u aanspraak kunt maken op uw garantie.
3. Als uw garantieclaim geldig is, zal Belkin de screenprotector vervangen door, naar uw keuze, een soortgelijk SCREENCARE + toepassingssysteemproduct of een screen protection producten dat u zelf kunt aanbrengen met de meegeleverde Easy Align-bevestigingsframe.  Oudere telefoons kunnen een screenprotectorproduct vereisen dat u zelf aanbrengt.

4. Als u ervoor kiest om te vervangen door een vergelijkbaar SCREENCARE + toepassingssysteemproduct, is de volgende procedure van toepassing:
 
a. De vervangende screenprotector wordt verzonden in een afzonderlijk verzegelde EZ Tear-envelop.  De klant zal de zegel van de EZ Tear-envelop niet openen of manipuleren
b. De klant zal de vervangende screenprotector in de ongeopende envelop meenemen naar de Apple Store waar de screenprotector oorspronkelijk is gekocht.  Een Apple-medewerker zal het professioneel toepassen met behulp van het SCREENCARE + toepassingssysteem
c. Professionele toepassing van de vervangende screenprotector is gratis
 
5. Naar goeddunken van Belkin kan van de klant worden geëist dat hij een beschadigde screenprotector ter evaluatie terugstuurt naar Belkin.  De klant moet redelijke verzendkosten betalen voor het terugsturen van een beschadigde screenprotector naar Belkin.

Andere detailhandelaars met toepassing:  Als de screenprotector is gekocht in een winkel (geen Apple Store) en is aangebracht door een winkel die is aangesloten bij het SCREENFORCE™ of TrueClear™ Pro-toepassingssysteem:

1. De klant kan het product registreren op Belkin.com

2. Klant kan contact opnemen met Belkin via telefoon, Twitter of Facebook.  Aanvullende contactinformatie is te vinden op 
https://www.belkin.com/nl/support-article?articleNum=55022

 
 • Een bewijs van oorspronkelijke aankoop is vereist om de claim te verwerken
 • Uw klantenservicemedewerker van Belkin zal u instrueren hoe u uw kwitantie en Belkin-product moet doorsturen en hoe u aanspraak kunt maken op uw garantie.
3. Als uw garantieclaim geldig is, zal Belkin naar keuze, (1) het product vervangen, of (2) u de aankoopprijs van het product terugbetalen, minus eventuele prijsverlaging en kortingen die zijn toegekend op het moment van aankoop.

4. Naar goeddunken van Belkin kan van de klant worden geëist dat hij een beschadigde screenprotector ter evaluatie terugstuurt naar Belkin.  De klant moet redelijke verzendkosten betalen voor het terugsturen van een beschadigde screenprotector naar Belkin.

Andere aankopen:  Als de screenprotector online of in de winkel is gekocht en door de klanten zelf is aangebracht met de meegeleverde Easy Align-bevestigingsframe:

1. De klant kan het product registreren op Belkin.com

2. Klant kan contact opnemen met Belkin via telefoon, Twitter of Facebook.  Aanvullende contactinformatie is te vinden op 
https://www.belkin.com/nl/support-article?articleNum=55022

 
 • Een bewijs van oorspronkelijke aankoop is vereist om de claim te verwerken
 • Uw klantenservicemedewerker van Belkin zal u instrueren hoe u uw kwitantie en Belkin-product moet doorsturen en hoe u aanspraak kunt maken op uw garantie.
3. Als uw garantieclaim geldig is, zal Belkin naar keuze, (1) het product vervangen, of (2) u de aankoopprijs van het product terugbetalen, minus eventuele prijsverlaging en kortingen die zijn toegekend op het moment van aankoop.

4. Naar goeddunken van Belkin kan van de klant worden geëist dat hij een beschadigde screenprotector ter evaluatie terugstuurt naar Belkin.  De klant moet redelijke verzendkosten betalen voor het terugsturen van een beschadigde screenprotector naar Belkin.
 
Wat valt niet onder deze garantie? +

Belkin geeft geen garantie:  (a) voor toepassingsdiensten geleverd door Belkin of een derde; of (b) dat een externe service die het product nodig heeft, altijd beschikbaar zal zijn.  Belkin biedt geen garantie voor slijtage of schade met betrekking tot het apparaat van de gebruiker.

Deze garantie is niet van toepassing als:  (a) er met het product is geknoeid;  (b) de garantieclaim is frauduleus of door een verkeerde voorstelling van zaken gedaan;  (c) het product niet is geïnstalleerd, bediend, gerepareerd of onderhouden in overeenstemming met de instructies van Belkin;  of (d) het product is blootgesteld aan abnormale fysieke stress, misbruik, nalatigheid of ongeval.

Als u het
screen protection product van het oorspronkelijke apparaat verwijdert en op een ander apparaat toepast, is deze garantie niet langer van toepassing en heeft u geen recht op een vervangend product.

Anders dan in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, is deze garantie alleen geldig en afdwingbaar in het land van aankoop.  Als dit Belkin-product in de EER en Zwitserland wordt gekocht, is deze garantie alleen geldig en afdwingbaar in de EER en Zwitserland en kan het overal in de EER en Zwitserland worden ingewisseld.

Algemene uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

In sommige rechtsgebieden en omstandigheden is het voor een fabrikant mogelijk om garanties, voorwaarden of garanties die door de wet zijn geïmpliceerd of opgelegd, te wijzigen of uit te sluiten en anderszins zijn aansprakelijkheid voor consumenten te beperken.  In die rechtsgebieden waar het dit wettig kan doen, en voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt Belkin (i) alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, aanvaardbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel tot de duur van de relevante garantieperiode;  (ii) sluit alle andere uitdrukkelijke, wettelijke of impliciete voorwaarden, verklaringen en garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van niet-inbreuk;  (iii) sluit alle aansprakelijkheid uit voor het verlies van of schade aan gegevens veroorzaakt door het gebruik van een Belkin-product;  (iv) sluit elke aansprakelijkheid uit die het voor u heeft voor:  (a) verlies van inkomsten of winst, (b) verlies van het vermogen om producten, software of services van derden te gebruiken, en (c) enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldig, speciaal, incidenteel of punitief verlies of schadevergoeding, die voortvloeit uit enige wet (inclusief maar niet beperkt tot de wet van nalatigheid) en betrekking heeft op uw gebruik of onvermogen om een ​​Belkin-product of aanverwante diensten te gebruiken (deze uitsluiting is zelfs van toepassing als Belkin op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als een garantie of rechtsmiddel onder deze fabrieksgarantie niet voldoet aan zijn essentiële doel); en (v) beperkt zijn geldelijke aansprakelijkheid jegens u, volgens welke wet dan ook, tot de prijs die u heeft betaald voor het Belkin-product.  Geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies van Belkin of zijn dealer, agent of gelieerde onderneming kan een garantie creëren.  Niets in deze sectie beperkt de aansprakelijkheid van Belkin met betrekking tot overlijden of lichamelijk letsel. 
* ±

Als u in de Europese Unie woont, betekent verwijzingen in deze sectie naar “speciale, indirecte, gevolg- of incidentele verliezen alle verliezen die (i) redelijkerwijs niet door beide partijen konden worden voorzien en / of (ii) bij u bekend waren maar niet aan ons en / of (iii) redelijkerwijs te voorzien waren door beide partijen, maar door u voorkomen hadden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld (maar zonder beperking), verliezen veroorzaakt door virussen, Trojans of andere kwaadaardige programma's, of verlies van of schade aan uw gegevens.

Landspecifieke garantievoorwaarden

Verenigde Staten en Canada

+ Inde Verenigde Staten en Canada is deze garantie niet van toepassing op producten die zijn gekocht bij een andere bron dan Belkin of een door Belkin geautoriseerde wederverkoper.

Australië / Nieuw Zeeland

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn de voordelen die we in deze fabrieksgarantie bieden, aanvullend op eventuele rechten en rechtsmiddelen die u heeft op grond van de Australian Competition and Consumer Act 2010 ("Australian Consumer Law") of de New Zealand Consumer Guanties Act 1993 (CGA ) (waar van toepassing) en andere toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming in Australië en Nieuw-Zeeland.

In Australië en Nieuw-Zeeland hebben onze goederen bepaalde garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder respectievelijk de Australische consumentenwetgeving en de CGA.  U heeft recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige storing en vergoeding voor andere redelijkerwijs te voorzien verlies of schade.  U heeft ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van een aanvaardbare kwaliteit zijn en de storing geen grote storing is.  De CGA is niet van toepassing wanneer de goederen die u heeft gekocht voor zakelijke doeleinden moeten worden gebruikt.

Wanneer een klant een beschadigde screenprotector terug moet sturen voor evaluatie:
 
 • voor personen die het product in Australië hebben gekocht, is het toepasselijke adres Linfox, Gate 2, 1 Fox Lane, Erskine Park NSW 2759 of Belkin Limited, PO Box 3099, Tuggerah NSW 2259, zoals door ons geadviseerd; en
 • voor personen die het product in Nieuw-Zeeland hebben gekocht, is het toepasselijke adres Postbus 201076, Auckland Airport, Auckland 2105, Nieuw-Zeeland.
Ϯ Alleen in Australië en Nieuw-Zeeland kunt u het product repareren, vervangen of terugbetaling als u een in aanmerking komende hardwareclaim maakt onder de garantie van deze fabrikant.

* In Australië en Nieuw-Zeeland moeten de volgende paragrafen volgen "
General Exclusions and Limitations of Liability" (Algemene uitsluitingen en beperkingen):

OPMERKING:  Geen van de bovenstaande algemene uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op personen in Australië of Nieuw-Zeeland die Belkin-producten kopen die gewoonlijk worden gekocht voor persoonlijk, huishoudelijk of huishoudelijk gebruik of consumptie.  De bovenstaande algemene uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook niet van toepassing op personen in Australië die Belkin-producten kopen met een prijs van A$ 40.000 of minder.

De bovenstaande algemene uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op personen in Australië en Nieuw-Zeeland die Belkin-producten kopen voor:
 
 • hen bevoorraden in de handel;
 • ze consumeren tijdens een productie- of fabricageproces;
 • repareren of behandelen in de handel van andere goederen of inrichtingen op land; of
 • bedrijf (alleen voor Nieuw-Zeeland in overeenstemming met artikel 43, lid 2, van de Consumer Guanties Act 1993).
Frankrijk

Rechten verleend door de wettelijke garantie in Frankrijk

Als Franse consument heeft u rechten onder Frans recht, inclusief de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1648 van het Franse burgerlijk wetboek, en de toepassing van de wettelijke conformiteitsgarantie in overeenstemming met de artikelen L.217-4 bij L.217-12 van de Franse consumentencode.


Wanneer de consument handelt op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie:

 
 • profiteert van een garantieperiode van twee jaar vanaf de levering van het product om in te handelen;
 • kan kiezen tussen de reparatie of de vervanging van het product, onder voorbehoud van de voorwaarden met betrekking tot kosten voorzien door artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwetgeving;
 • is vrijgesteld van het moeten bewijzen van het gebrek aan conformiteit van het product gedurende de twee jaar na levering (en gedurende zes maanden na levering van het product voor tweedehands goederen).
De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de uiteindelijk aangeboden commerciële garantie.

De consument kan besluiten de wettelijke garantie toe te passen op verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek.  In een dergelijk geval kan de consument kiezen tussen de annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Franse burgerlijk wetboek.

 
Artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwetgeving

De verkoper levert een goed conform het contract en wordt aansprakelijk gesteld voor het gebrek aan overeenstemming op het moment van levering.  De verkoper is ook aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer een dergelijke installatie onder de verantwoordelijkheid van de verkoper valt op grond van het contract of onder toezicht van de verkoper is uitgevoerd.

Artikel L. 217-5 van de Franse consumentenwetgeving

Het goed wordt geacht in overeenstemming te zijn met het contract:

1. Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een vergelijkbaar goed wordt verwacht en, in voorkomend geval:
 
 • het komt overeen met de beschrijving van de verkoper en heeft de kwaliteiten die deze verkoper aan de koper heeft gepresenteerd door middel van een monster of model; en
 • als het de kwaliteiten presenteert die een koper terecht kan verwachten, gegeven de openbare verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering; of
2. Als het de kenmerken vertoont die de partijen onderling zijn overeengekomen of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper is bedoeld, aan de verkoper is meegedeeld en waarmee deze heeft ingestemd.

Artikel L. 217-12 van de Franse consumentenwetgeving

De actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na de levering van de goederen.

Artikel L. 217-16 van de Franse consumentenwetgeving

Tijdens de effectieve periode van de commerciële garantie die aan een koper wordt aangeboden op het moment van aanschaf of reparatie van een materieel actief, als de koper van de verkoper een reparatie nodig heeft die onder de garantie valt, een periode van zeven dagen of meer gedurende welke de goederen zijn buiten gebruik voor reparatie wordt toegevoegd aan de resterende garantietermijn.  Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst van de koper of vanaf de datum waarop het goed voor reparatie beschikbaar wordt gesteld, indien deze datum na het verzoek tot tussenkomst valt.

Artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek

De verkoper garandeert het verkochte goed voor verborgen gebreken die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of alleen zou hebben aanvaard om het voor een lagere prijs te kopen, was hij zich bewust geweest van dergelijke gebreken.

Artikel 1648 § 1 van het Franse burgerlijk wetboek

De actie als gevolg van verborgen gebreken moet binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingediend.


Duitsland

In Duitsland zijn de wettelijke garantierechten voorzien in Secs. 434 subseq. en 474 subseq. van het Duitse burgerlijk wetboek.  Ze omvatten het recht op aanvullende uitvoering, ontbinding, verlaging van de aankoopprijs en schadevergoeding.  De wettelijke garantierechten zijn van toepassing vanaf het moment dat het risico op het product is overgedragen.

± In Duitsland wordt de "General Exclusions and Limitations of Liability" (Algemene uitsluitingen en beperkingen) van aansprakelijkheid vervangen door de volgende bepaling:

De aansprakelijkheid van Belkin voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, ongeacht de rechtsgrond, is als volgt beperkt:  (i) Belkin is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typerend is voor dit type contract wegens een schending van materiële contractuele verplichtingen;  (ii) Belkin is niet aansprakelijk als gevolg van een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.  De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid onder de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), en aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakte verwondingen van leven, lichaam of gezondheid.  Bovendien zijn dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing indien en voor zover Belkin een specifieke garantie heeft aanvaard.

Deze garantie wordt u verstrekt door:

Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika:  Belkin International, Inc., 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094

Europa, Midden-Oosten, Afrika:  Belkin Limited, Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, United Kingdom

Australië, Nieuw-Zeeland:  Belkin Limited (ABN: 64 095 402 663), Unit E, 2 Reliance Drive, Tuggerah NSW 2259, phone: +61 (0) 2 4350 4600; email: acce@belkin.com

Asia Pacific Region exclusief China, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland:  Belkin Asia Pacific Limited, Room 2601, 26th Floor, Octa Tower, No. 8 Lam Chak Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, phone: +852 3669 4000

China:  Belkin Trading (Shanghai) Co., Ltd., Unit 901, 903, 905, Tower A, GuangQi Culture Plaza, No.2899 XieTu Road, Xuhui District, Shanghai, P.R.C 200030

Japan:  Belkin K.K., Room 1201 Puromie Akihabara, 73 Neribeicho, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101 0022, Japan

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken

CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE

 • TELEFOON


  Heeft u vragen over uw Belkin-product? Neem contact op met ons ondersteuningsteam. CONTACT MET ONDERSTEUNING
 • LIVE CHAT IN HET ENGELS

  Een medewerker van de klantenservice zal uw vragen beantwoorden. Chat is in het ENGELS en 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar. START LIVE CHAT IN HET ENGELS
 • TWITTER


  Plaats uw probleem op Twitter en we antwoorden binnen enkele minuten. Tweet @BelkinCares