text.skipToContent text.skipToNavigation

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przenośna ładowarka bezprzewodowa i stojak Belkin (Edycja Specialna WIZ003)
Wycofanie produktuFirma Belkin zainicjowała dobrowolne wycofanie wszystkich jednostek przenośnej ładowarki bezprzewodowej i stojaka Belkin (Edycja Specjalna WIZ003), i oferuje pełny zwrot pieniędzy wszystkim nabywcom.

Wada fabryczna zasilacza może spowodować nieprawidłowe działanie i przegrzanie ładowarki, stwarzając zagrożenie pożarem i porażeniem prądem.

Nie zgłoszono żadnych obrażeń ciała ani szkód majątkowych, a niniejsza reklama nie dotyczy żadnych innych bezprzewodowych ładowarek firmy Belkin ani innych produktów firmy Belkin.

W przypadku zakupu przenośnej ładowarki bezprzewodowej ze stojakiem Belkin Edycja Spacjalna WIZ003, ważne jest, aby natychmiast zaprzestać jej używania, odłączyć ją od źródła zasilania i skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpiecznej utylizacji produktu oraz sposobu uzyskania refundacji, prosimy lub odwiedzenie strony internetowej https://www.belkin.com/us/support/wiz003recallform.

Produkty, o których mowa to:

O numerach seryjnych:

 • 35B01DO6029400-35B01DO6033704
 • 35B01DO5010350-35B01DO5014499
 • 35B01DO6016560-35B01DO6020560
 • 35B01DO5014500-35B01DO5020004
 • 35B01DO6010000-35B01DO6015499
 • 35B01DO6015500-35B01DO6016559
 • 35B01DO5010001-35B01DO5010200
 • 35B01DO5010201-35B01DO5010350
 • 35B01DO6024081-35B01DO6029399
 • 35B01DO6020561-35B01DO6024080
 • 35B01DO6033705-35B01DO6036100
 • 35B01DO7010001-35B01DO7010400
 • 35B01DO7010401-35B01DO7011080
 • 35B01DO7011081-35B01DO7011700
 • 35B01DO7013390-35B01DO7015390
 • 35B01DO7011701-35B01DO7013389

Numer seryjny znajduje się na akumulatorze.
Loading Shopping Cart...