text.skipToContent text.skipToNavigation

VIKTIG SIKKERHETSADVARSEL
Belkin bærbar trådløs lader + stativ spesialutgave WIZ003
Tilbakekalling av produktBelkin har satt i gang en frivillig tilbakekalling av alle enheter som omfatter Belkin bærbar trådløs lader + stativ spesialutgave WIZ003, og kommer til å tilby en fullstendig erstatning av alle kjøp.

En produksjonsfeil med strømforsyningen kan forårsake at laderen feiler og blir for varm, noe som kan medføre fare for brann og elektrisk støt.

Ingen skader på person eller eiendom har blitt rapportert, og ingen andre trådløse ladere fra Belkin eller noen andre produkter fra Belkin påvirkes av denne tilbakekallingen.

Hvis du har kjøpt Belkin bærbar trådløs lader + stativ spesialutgave WIZ003, er det viktig at du straks slutter å bruke den, kobler den fra din strømforsyning, og kontakter oss for videre instruksjoner.

For alle detaljer om trygg avhending av produktet og hvordan anskaffe en erstatning, vennligst eller besøk https://www.belkin.com/us/support/wiz003recallform.

Produkter dette gjelder for:

Med serienumre:

 • 35B01DO6029400-35B01DO6033704
 • 35B01DO5010350-35B01DO5014499
 • 35B01DO6016560-35B01DO6020560
 • 35B01DO5014500-35B01DO5020004
 • 35B01DO6010000-35B01DO6015499
 • 35B01DO6015500-35B01DO6016559
 • 35B01DO5010001-35B01DO5010200
 • 35B01DO5010201-35B01DO5010350
 • 35B01DO6024081-35B01DO6029399
 • 35B01DO6020561-35B01DO6024080
 • 35B01DO6033705-35B01DO6036100
 • 35B01DO7010001-35B01DO7010400
 • 35B01DO7010401-35B01DO7011080
 • 35B01DO7011081-35B01DO7011700
 • 35B01DO7013390-35B01DO7015390
 • 35B01DO7011701-35B01DO7013389

Serienummeret kan lokaliseres på batteripakken
Loading Shopping Cart...