text.skipToContent text.skipToNavigation

VILKÅR FOR BRUK

Velkommen til Belkin!  Disse vilkårene for bruk omfatter alle Belkin-, Linksys- og WeMo-websider og alle andre websider tilknyttet www.belkin.com, inkludert men ikke begrenset til Belkin, Linksys eller WeMo sosial nettverkssider, og lage en avtale mellom deg og Belkin angående bruk av disse websidene (samlet kalt "side"), og eventuelle apper som muliggjør bruk av siden eller enhver tjeneste som er tilgjengelig fra Belkin på eller gjennom siden (samlet, "tjenester"). Din bruk av siden og tjenestene reguleres av disse vilkårene for bruk og Belkins personvernpolicy. Les nøye gjennom disse før du bruker siden eller tjenestene.

For enkel referanse, bruker vi følgende begreper i disse vilkår for bruk. "Belkin", "vi" eller "oss" og andre grammatiske variasjoner betyr Belkin International, Inc., inkludert globale datterselskaper og tilknyttede selskaper (inkludert Linksys). "Belkin-produkter" inkluderer alle apper, produkter og tjenester fra merket Belkin, Linksys og WeMo.  "Personlige opplysninger" er definert i Belkins personvernpolicy.

Vi kan når som helst oppdatere disse vilkår for bruk, så du bør ofte gå gjennom den. Dersom vi endrer våre vilkår for bruk, vil vi legge ut den nye versjonen her, med en oppdatert revisjonsdato. Hvis vi gjør materielle endringer av våre vilkår for bruk, vil vi varsle deg på e-post eller straks legge ut et varsel på siden. Hvis eventuelle endringer av disse vilkår for bruk blir funnet å være ugyldige eller ugjennomførbare, godtar du at de originale vilkår for bruk fremdeles vil ha full virkekraft og være gjeldende.

Bruke siden


Ikke misbruk siden og tjenestene.  Ikke hent inn eller prøv å hente inn materiell eller informasjon, eller få tilgang til systemer eller nettverk som er koblet til siden eller til en Belkin-server, eller til en av tjenestene, på noen måte som vi ikke gjør hensiktsmessig tilgjengelig gjennom siden.

Ikke bruk noen enhet, programvare eller rutine til å endre, stoppe eller forstyrre siden og tjenestene eller med enhver annen persons bruk av siden eller tjenestene.  Du må spesielt ikke sende inn, laste opp eller overføre noen uautoriserte filer, koder, skript (inkludert, men ikke begrenset til virus eller trojanske hester) eller bruke en enhet, et program, an algoritme, en metodologi eller prosess (hverken automatisk eller manuell), til å få tilgang til, hente inn, kopiere eller overvåke noen del av siden eller tjenesten, eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av siden.  

Du må ikke kopiere, selge eller på annen måte utnytte for kommersielt formål, noen del av siden eller tjenesten som vi leverer til deg, uten en skriftlig avtale.

Du kan ikke bruke innhold fra siden vår med mindre du henter inn tillatelse fra Belkin eller på annen måte har tillatelse via en lov. Ikke fjern, dekk til eller endre noen varemerker eller lovmessige varsler som vises på siden. Du kan bruke Belkin-produktinformasjon og dokumentasjon ("Dokumentasjon") som er gjort tilgjengelig av Belkin for nedlasting fra siden, så fremt at du (1) kun bruker dokumentasjonen til personlig, ikke-kommersiell bruk hvor produktet ikke er et produkt merket for SMB (små til mellomstor bedrift). Hvor produktet er et SMB-produkt, kan du bruke dokumentasjonen for ditt personlige eller kommersielle formål; (2) ikke endre dokumentasjonen og (3) ikke fjerne eventuelle varsler om eiendomsrettigheter.

Tredjeparter og sosiale mediesider som er koblet sammen


Vi inkluderer koblinger til websider drevet av tredjeparter på eller gjennom siden og tjenestene. Når du forlater siden og tjenestene, reguleres dine aktiviteter av bruksvilkårene og personvernpolicyene til tredjepartssider. Belkin er ikke ansvarlige for vilkår for bruk, personvernsskikker eller innholdet på disse sidene, og vi oppmuntrer deg til å lese nøye gjennom bruksvilkårene og personvernpolicyene til alle websider du besøker.

Forum/chatterom


Dersom du deltar eller legger ut informasjon på et diskusjonsforum eller et chatterom på siden eller tjenesten, vil informasjonen som du oppgir der være tilgjengelig for alle brukere, og kan leses, samles inn eller brukes av andre brukere av disse fora, også innenfor eller utenfor Belkin, som har tilgang til det forumet. Denne informasjonen kan også brukes til å sende deg uønskede meldinger. Du må være klar over at individuelle forum kan ha ekstra regler og vilkår. Hver deltakers mening på et forum eller et chatterom er hans eller hennes egen og skal ikke regnes som Belkin sine meninger. Vi er ikke ansvarlige for den personlige informasjonen eller annen informasjon som du velger å sende inn til disse fora, eller konsekvensene av slik innsendelse.

Bruk av våre tjenester av bedrifter


Hvis du bruker tjenestene våre på vegne av en bedrift, godtar den bedriften disse vilkår for bruk. Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand) gjelder ikke hvor tjenester leveres for forretningsformål.  Til den grad det er tillatt av lov, vil bedriften din kompensere og holde Belkin og dets datterselskaper, agenter og ansatte skadesløse fra ethvert krav, søksmål eller handlinger som oppstår fra eller i forbindelse med bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkår for bruk, inkludert ethvert erstatningsansvar eller utgift som oppstår fra krav, tap, skader, søksmål, bedømmelser, kostnader for rettstvister og advokatsalærer.

Sette opp en konto


For å bruke visse tjenester, kan det kreves at du setter opp en konto og et passord for den kontoen.  Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt og for å begrense tilgang til datamaskinen, og du godtar ansvar for alle aktiviteter som oppstår under kontoen og passordet. Du godtar også at all informasjon du oppgir under oppsett av en konto er sann og nøyaktig.

Hvor det kreves at du lager et passord som vil la deg bruke en tjeneste, brukes e-postadressen og passordet til å validere identiteten din for å få tilgang til tjenesten.  Når du velger et passord skal du velge en unik kombinasjon av bokstaver og tall som ikke har noen relasjon til din eller andres identitet eller til noen informasjon som er offentlig tilgjengelig eller som vi kunne trenge for å levere Tjenesten til deg eller andre.  Hvis du deler informasjon som gjelder Tjenesten med andre eller tillater andre å få tilgang til Tjenesten ved hjelp av e-postadressen og passordet ditt, har du ingen forventning av personvern eller hemmelige personopplysninger som du med eller uten vilje avslører.  Du bes derfor om å ikke gi tilgang til disse opplysningene til andre.  Du samtykker i å varsle Belkin umiddelbart i tilfelle av uautorisert bruk av din brukerkonto eller passord, eller annet brudd på sikkerheten.  Bruk kontaktinformasjonen i følgende link til å kontakte Belkin:

Belkin:  Kontakt oss

Linksys: Kontakt oss.

Belkin er ikke ansvarlig for noe tap som du måtte lide som følge av at en annen person bruker passordet ditt eller brukerkontoen, enten det er med eller uten din viten.  Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som Belkin eller annen part pådras ved at en annen person bruker kontoen din eller passordet ditt som følge av at du ikke sikret kontoinformasjonen og holdt den hemmelig.  Du kan ikke bruke en annens brukerkonto til noen tid uten kontoinnehaverens tillatelse.  Belkin er ikke ansvarlig for noe tap eller noen skade som oppstår fordi du ikke overholdt disse forpliktelsene.

Belkin kan gi deg varsler som kreves av loven eller for markedsføring eller for andre formål (etter eget valg) per e-post til den primære e-postadressen som er tilknyttet kontoen din, i skriftlig format eller ved å legge ut et slikt varsel på siden. Belkin er ikke ansvarlige for automatisk filtrering du eller nettverksleverandøren kan bruke på e-postvarsler. Belkin anbefaler at du legger @Belkin.com URL-adressene til adresseboken din for å sikre at du mottar e-postvarsler fra Belkin.

Tilgjengeligheten til produkter og tjenester


Selv om siden er tilgjengelig globalt, vil ikke alle Belkin-produkter og tjenester levert eller som er tilgjengelige gjennom eller på siden være tilgjengelige i landet ditt. Belkin kan, etter eget skjønn, begrense frembringelsen og mengde for enhver funksjon, produkt eller tjeneste til enhver person eller et geografisk område. Ethvert tilbud for eller av en funksjon, et produkt eller en tjeneste gjort på siden annulleres hvor det er forbudt.  Kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om hvilke Belkin-produkter og -tjenester som er tilgjengelige i landet ditt.  Du er derimot bundet av disse vilkår for bruk når enn du få tilgang til eller bruker siden eller tjenestene.

Belkin forsøker å være så nøyaktig som mulig, men vi garanterer ikke at produktbeskrivelser eller annet innhold på siden er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, gjeldende eller feilfri.

Ytterligere vilkår og betingelser


Når du kjøper Belkin-produkter på siden eller bruker enhver del eller funksjonalitet på siden, inkludert deltakelse i konkurranser og kampanjer, kan det hende at du må godta ytterligere vilkår og betingelser.  Vi kan, for eksempel, kreve at du krysser av i en boks for å vise at du godtar disse ytterligere vilkårene og betingelsene (dette kreves vanligvis når du kjøper Belkin-produkter på siden eller deltar i en konkurranse).  Hvis du godtar slike ytterligere vilkår og betingelser, gjøres disse til en del av disse vilkår for bruk via denne referansen.

Hvis det er en konflikt mellom disse vilkår for bruk og eventuelle ytterligere vilkår og betingelser lagt ut for eller som gjelder for en bestemt del av siden eller for enhver tjeneste, skal slike ytterligere vilkår og betingelser kontrollere når det gjelder din bruk av den delen eller siden eller den bestemte tjenesten.

Data, informasjon og personvern


Se Belkins personvernpolicy for å forstå Belkins personvernsskikker.

Lisens og tilgang


Så lenge du overholder disse vilkår for bruk avtalen, gir Belkin deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv rett som ikke kan overdras eller viderelisensieres, til å bruke tjenestene og siden slik de er ment å brukes og i samsvar med disse vilkår for bruk og alle gjeldende lover og forskrifter.  Denne lisensen omfatter ikke et nytt salg av en tjeneste eller siden, eller dets innhold, enhver innsamling og bruk av noen produktoppføringer, beskrivelser eller priser, ethvert avledet bruk av enhver tjeneste eller siden og dets innhold, eventuell nedlasting eller kopiering av kontoopplysninger til fordel for en tredjepart, eller enhver bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og uthentingsverktøy.

Vi kan avslutte denne lisensen som er gitt til deg, og slette eller deaktivere kontoen din (hvis du har en i forbindelse med siden eller tjenestene) hvis du ikke overholder disse vilkårene for bruk.

Ingen andre rettigheter, verken underforstått eller annet, er gitt.  Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg i disse vilkår for bruk, er forbeholdt Belkin eller dets lisensinnehavere, leverandører, utgivere, rettighetseiere eller andre innholdsleverandører.

Hvordan tjenesten skal brukes


Tiltenkt bruk av tjenester / ingen livssikkerhet eller kritisk bruk av tjenestene.. Tjenestene er kun ment å være tilgjengelige og brukes for ikke-tidskritiske funksjoner, informasjon og/eller kontroll av Belkin-produkter.  Vårt mål er i levere svært pålitelige og tilgjengelige tjenester, men tjenestene, inkludert ekstern pålogging og mobilvarsler, er derimot ikke ment eller garantert å være pålitelige eller tilgjengelige 100 % av tiden.  I tillegg, kan tjenestene være utsatt for sporadiske forstyrrelser og feil av årsaker som er utenfor Belkins kontroll, inkludert men ikke begrenset til Wi-Fi-uregelmessighet, oppetid hos tjenesteleverandør, mobile varslinger og leverandører.  Vi kan ikke og garanterer ikke at du vil motta varslinger eller ha tilgang til tjenestene til enhver gitt tid eller i det hele tatt.

Du vedkjenner at Belkin-produkter og tjenester ikke er sertifisert for nødanrop, heller ikke tiltenkt for eller egnet for bruk i situasjoner eller miljø hvor feil, forsinkelse eller problemer eller unøyaktigheter i data eller informasjon levert kan føre til dødsfall, personskade eller alvorlig skade eller miljøskade, inkludert uten begrensning i forbindelse med drift av kjernekraftverk, navigering av fly eller kommunikasjonssystemer, lufttrafikkontroll, hjerte-/lungemaskiner eller våpensystem. DU FORSTÅR AT BELKIN-PRODUKTER OG TJENESTER IKKE ER ET NØDVARSELSYSTEM OVERVÅKET AV TREDJEPARTER – BELKIN OVERVÅKER IKKE NØDVARSLER OG VIL IKKE SENDE UT NØDETATER TIL HJEMMET DITT ELLER ANNET STED I ET NØDSTILFELLE.  Belkin-kundestøtte og støttekontakter kan heller ikke regnes å være og er ikke en livreddende løsning for personer i fare i hjemmet, og de er ikke en erstatning for nødetater.  Alle livstruende og nødsituasjoner bør rettes til passende nødetat i ditt område.

DU GODTAR AT DU IKKE VIL STOLE PÅ TJENESTENE FOR NOE LIVSSIKKERHETS- ELLER KRITISKE FORMÅL. ETHVERT MOBILT VARSEL ANGÅENDE STATUSEN OG ALARMER PÅ BELKIN-PRODUKTENE DINE ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL – DE ER IKKE EN ERSTATNING FOR ET NØDVARSELSYSTEM OVERVÅKET AV TREDJEPARTER. Enhver informasjon levert av Belkin om hva du skal gjøre i et nødstilfelle er basert på sikkerhetskilder fra myndighetene, men det er ikke mulig for Belkin å gi spesifikk informasjon om en situasjon i hjemmet ditt. Det er ditt ansvar å gjøre deg selv kjent med hvordan du skal reagere i en nødsituasjon og reagere i henhold til den bestemte situasjonen.

Systemkrav. Enkelte tjenester kan ikke være tilgjengelige uten: (i) et fungerende Wi-Fi-nettverk i hjemmet som er posisjonert til å kommunisere med det gjeldende Belkin-produktet på en pålitelig måte; (ii) en Belkin-konto, (iii) mobile klienter som en støttet telefon eller nettbrett (kreves for noe funksjonalitet), (iv) alltid tilgjengelig bredbånds Internett-tilgang i hjemmet, og (v) andre systemelementer som kan bli spesifisert av Belkin.  Det er ditt ansvar å sikre at du har alle krevde systemelementer og at de er kompatible og er riktig konfigurert.  Du godtar at tjenestene kanskje ikke fungerer som beskrevet hvis kravene og kompatibilitet ikke har blitt møtt.

Opphør eller annullering av tjeneste


Da vi regelmessig forbedrer eller endrer tjenestene for å gi deg bedre kundestøtte, kan vi legge til, variere eller fjerne funksjonaliteter eller funksjoner til en tjeneste.  I noen tilfeller, kan vi opphøre eller annullere en tjeneste helt.  Når vi endrer, opphører eller annullerer en tjeneste, vil vi prøve å gi deg et forvarsel om dette så snart som mulig.  Vi forbeholder derimot retten til å gjøre endringer til en produktoppføring på siden, eller prisene som gjelder for et slikt produkt, når som helst, uten varsel.

Du kan når som helst slutte å bruke siden eller tjenestene.  Hvis du derimot har laget en konto hos oss, kan vi opphøre eller annullere tilgangen til siden eller tjenesten og/eller blokkere fremtidig tilgang til siden, ved å gi deg så mye varsel som kommersielt rimelig i omstendighetene hvis (a) du ikke overholder disse vilkår for bruk eller andre avtaler eller policyer som kan være assosiert med din bruk av siden eller tjenesten, (b) handlingene dine fører til at Belkin bryter en avtale eller policy som er nødvendig for å drive siden eller tjenesten, (c) Belkin er forpliktet til å gjøre dette på grunn av en domstol, lovmyndighet eller offentlig myndighet i ethvert land, (d) siden eller tjenesten er opphørt eller materielt endret, uansett årsak, (e) vi rimelig forventer tekniske problemer eller problemer som kan innvirke driften av tjenestene eller siden, (f) uventede tekniske problemer eller problemer som innvirker driften av tjenestene eller siden oppstår, eller (g) hvis vi må undersøke mistenkt forsømmelse.  Hvis noen av omstendighetene over oppstår, kan Belkin, ved å gi deg et skriftlig varsel om annullering av din tilgang til siden eller tjenesten, deaktivere eller slette kontoen din.  Belkin vil ikke være erstatningsansvarlig ovenfor deg eller enhver tredjepart for noe opphør eller annullering av din tilgang til siden eller tjenesten, eller deaktivering eller sletting av kontoen din.

Belkin-innhold


All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, kunstverk, innhold, dokumentasjon, og datakode (med fellesbetegnelse “Belkin-innhold”), innbefattet men ikke begrenset til design, struktur, utvalg, koordinering, uttrykk, “utseende og inntrykk,” og arrangering av slikt Belkin-innhold som finnes på siden eller som en del av en tjeneste som eies eller kontrolleres av eller til Belkin, og er beskyttet av produktdesignrettigheter (”trade dress”), opphavsrett, patent, og varemerkelover i USA og andre land, og forskjellige andre rettigheter til åndsverk.

Du kan ikke bruke, kopiere, endre, offentliggjøre, legge ut, vise offentlig eller utføre offentlig (uansett om det er digital, lyd eller videosending), kryptere, oversette, distribuere eller formidle noe Belkin-innhold gjennom enhver metode eller medium, uten en skriftlig avtale med Belkin.  Du kan derimot bruke Belkin-innhold, så lenge det er for ditt eget ikke-kommersielle formål, utenom som ellers oppgitt i disse vilkår for bruk.

Selv om Belkin har forsøkt å gi nøyaktig informasjon på siden, til den grad det er tillatt av lov, påtar ikke Belkin seg noe ansvar for nøyaktigheten til informasjonen eller for typografiske eller grafiske feil som kan finnes i dette eller i relaterte dokumenter. Belkin kan endre tjenestene eller produktene nevnt på siden til enhver tid uten varsel. En omtale av produkter eller tjenester som ikke er fra Belkin er kun ment for informasjon og utgjør verken en godkjenning eller en anbefaling.

Ditt innhold


Du beholder eierskap av eventuelle intelligente eiendomsrettigheter som du har i ethvert innhold som du sender inn gjennom bruk av enhver tjeneste, eller enhver del eller funksjon på tjenesten.

Når du laster opp eller på annen måte sender inn innhold til tjenestene eller siden, gir du Belkin og de vi arbeider med en global lisens til å bruke, holde, lagre, reprodusere, endre, lage avledet arbeid, kommunisere, offentliggjøre, offentlig utføre, offentlig vise og distribuere slikt innhold. Rettighetene som du gir i denne lisensen er for det begrensede formålet for å drifte, forfremme og forbedre tjenestene våre, og utvikle nye. Denne lisensen fortsetter selv om du slutter å bruke tjenestene våre. Sørg for at du har de nødvendige rettighetene til å gi oss denne lisensen for innhold som du sender inn til tjenestene.  Hvis du vil ha tilgang til innholdet ditt, eller endre eller slette innholdet, kontakt oss på privacy@belkin.com eller hvis du befinner deg i Singapore, kontakt Alison Tan på privacy.sg@belkin.com, så hjelper vi deg gjerne. 

Belkin kan invitere deg, eller du kan velge å frivillig sende inn kommentarer, forslag eller ideer om Belkin-produkter eller -tjenester, inkludert hvordan du forbedrer dem ("Tilbakemelding"). Ved å sende inn tilbakemelding, godtar du at innsendelsene dine er frivillige, uberettigede, uoppfordret, ikke-konfidensiell og uten begrensning og vil ikke sette Belkin under noen tillit eller annen forpliktelse. Belkin kan fritt bruke, kopiere, tilpasse, offentliggjøre, redistribuere eller lage avledede arbeid fra eller basert på tilbakemeldingen for noe formål og på enhver måte uten noen kompensasjon eller anerkjennelse for deg. Du godtar også at Belkin ikke frasier seg noen rettigheter til å bruke lignende eller relaterte ideer tidligere kjent for Belkin, utviklet av deres ansatte, eller som er hentet inn fra andre kilder.

Policy om opphavsrett/DMCA


Hvis du tror at din opphavsrett eller andre rettigheter er brutt, må du gi vår designerte agent et skriftlig varsel med følgende informasjon:

 • En elektronisk eller fysisk signatur av personen som har tillatelse til å opptre på vegne av eieren av opphavsretten eller annen interesse.
 • En beskrivelse av opphavsrettet arbeid eller annet arbeid som du mener har blitt krenket:
 • En beskrivelse av hvor materialer som du mener er krenkende ligger på våre sider, nettverk eller andre oppbevaringssteder:
 • Adressen, telefonnummeret og e-postadressen:
 • En skriftlig erklæring fra deg om at du har god tro til å mene at krenket bruk ikke er godkjent av eieren av opphavsretten, dens agent eller loven, og
 • En erklæring fra deg, gjort under lovfestet mened, at informasjonen over i varselet er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller har tillatelse til å opptre på vegne av eieren av opphavsretten.

Vår designerte agent for varsel om krav for krenkelse om opphavsrett kan nås på følgende måte:

Belkin International, Inc.

12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094, U.S.A.
Obs! Agent for opphavsrett (juridisk)

E-post: copyright@belkin.com

Hvis det krenkende materialet ble lagt ut av en tredjepart som er identifiserbar gjennom rimelige midler, vil vi gi rimelig varsel til tredjeparten om anklagen. Hvis tredjeparten svarer med et gyldig svar, vil vi gi deg en kopi slik at du kan ta eventuelle trinn som du mener er passende.

Lisensavtale for programvare


Enhver programvare som du laster ned reguleres i samsvar med (i) lisensvilkårene som følger med filen eller (ii) hvis ingen lisensvilkår medfølger filen, vil vilkårene til lisensavtalen som medfølger det originale Belkin-produktet som er lisensiert av deg som du oppdaterer eller (iii) lisensvilkårene i samsvar med lisensavtalen for sluttbruker som du finner her http://www.belkin.com/us/end-user-license-agreement/.

Åpen kildeprogramvare er viktig for oss. Noe programvare som brukes i tjenestene våre kan være tilgjengelig under en åpen kildelisens som vi vil gjøre tilgjengelig for deg. Det kan være deler i den åpne kildelisensen som uttrykkelig overstyrer noen av disse vilkårene.

Skadesløshet


Du godtar å holde Belkin og dets lisensinnehavere og leverandører skadesløse og fri for skade, erstatningsansvar eller krav (inkludert kostnader og advokatsalærer) gjort av en tredjepart på vegne av eller som oppstår som følge av ditt brudd på disse vilkår for bruk. Belkin forbeholder retten, utgifter betalt av deg, til å påta eksklusivt forsvar og kontroll av enhver sak som det kreves at du holder Belkin skadesløse og du godtar å samarbeide med vårt forsvar mot slike krav. Du godtar å ikke gjøre opp noen krav uten Belkins tidligere skriftlige tillatelse. Belkin vil bruke rimelige midler til å varsle deg om slike krav, handling eller tiltale når de blir klar over det.

Ingen garantier


Viktig merknad om dine forbrukerrettigheter:  NOEN LAND, DELSTATER OG/ELLER PROVINSER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV BESTEMTE VILKÅR ELLER GARANTIER, OG/ELLER TILLATER IKKE AT PRODUKTER ELLER TJENESTER SELGES UTEN NOEN GARANTI. HVIS DISSE LOVENE HENHOLDSVIS GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT NOEN AV AVSNITTENE UNDER "INGEN GARANTIER" OG "GENERELLE UNNTAK OG BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR" IKKE GJELDER FOR DEG. BARE DE UTELATELSENE OG BEGRENSNINGENE SOM ER TILLATT I DIN JURISDIKSJON GJELDER FOR DEG, OG I SLIKE TILFELLER VIL BELKINS ERSTATNINGSANSVAR BARE VÆRE BEGRENSET I DEN MAKSIMALE GRAD LOVVERKET TILLATER DET. HÅNDHEVINGEN AV DISSE BEGRENSEDE GARANTIENE KAN VARIERE I HENHOLD TIL DET LOKALE LOVVERKET SOM GJELDER FOR DEG, OG KAN INNEBÆRE YTTERLIGERE RETTIGHETER AVHENGIG AV HVOR DU BOR. I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND FØLGER TJENESTEN FOR EKSEMPEL MED VISSE LOVBESTEMTE GARANTIER, INKLUDERT OM KVALITET OG EGNETHET, SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES UNDER AUSTRALSKE FORBRUKERLOVER ELLER FORBRUKERGARANTILOVEN AV 1993 (NEW ZEALAND) (SOM VIDERE FORKLART NEDENFOR).

Disse vilkår for bruk er ikke ment å og vil ikke:

 • endre eller utelukke lovbestemte forbrukerrettigheter som ikke kan endres eller utelukkes i henhold til loven, eller
 • begrense eller utelukke rettigheter du har overfor selgeren av et Belkin-produkt hvis selgeren har brutt salgskontrakten.

Hvis du er bosatt i Australia eller New Zealand, gjelder følgende to avsnitt for deg:

Visse lover, inkludert Australian Consumer Law og Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand) kan innebære garantier eller betingelser, eller kan kreve garantier eller forpliktelser fra Belkin, med det formål å beskytte bestemte australske eller newzealandske kjøpere av varer og tjenester i ulike situasjoner ("AU: Gjeldende lovverk" eller "NZ: Gjeldende lovverk" som gjeldende).  Ikke noe i disse vilkår for bruk utelukker, begrenser eller endrer noen vilkår, garantier, rettigheter eller rettsmidler som beskrives av Gjeldende lovverk i Australia, som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres i henhold til lovverket.  Hvis noen vilkår eller garantier er implisitt i denne avtalen eller pålagt Belkin under Gjeldende lovverk i Australia og ikke kan utelates, men Belkin i henhold til Gjeldende lovverk i Australia har anledning til å begrense Belkins rettsmidler for brudd på slike vilkår eller garantier, er Belkins erstatningsansvar ved brudd på vilkåret, eller garantien, etter Belkins eget skjønn, begrenset til ett eller flere av følgende: (a) for varer: erstatning av varen(e) eller levering av tilsvarende varer, reparasjon av varen(e), betaling for kostnadene for å reparere eller anskaffe tilsvarende vare(r), eller betaling for kostnadene for å få varen(e) reparert; eller (b) for tjenester: levering av tjenestene på nytt eller betaling for kostnadene for å få tjenestene levert på nytt.

Hvis noen vilkår eller garantier er implisitt i disse vilkår for bruk eller pålagt Belkin under Gjeldende lovverk i New Zealand og ikke kan utelates, men Belkin har et valg om rettsmidler, deretter erstatningsansvar for Belkin ved brudd på vilkåret, eller garantien, etter Belkins eget skjønn, begrenset til ett eller flere av følgende: (a) for varer: erstatning av varen(e) eller levering av tilsvarende varer, reparasjon av varen(e), eller tilbakebetaling av varen(e) hvis det skulle være urimelig å forvente at produktene skal repareres, eller (b) for tjenester: levering av tjenestene på nytt eller betaling for kostnadene for å få tjenestene levert på nytt.  I tillegg til disse bøtemidlene, kan en "forbruker" (innenfor meningen til CGA (Consumer Guarantees Act)) legge frem krav om et rimelig forventet tap (annet enn tap eller skade gjennom reduksjon av varenes verdi) som oppstår på grunn av det opprinnelige problemet.

Underlagt avsnittet angående forbrukerrettighetene over, godtar du at:

 1. Bruk av siden og tjenestene skjer ved egen risiko;
 2. DET ER DITT ANSVAR Å SIKKERHETSKOPIERE SYSTEMET INNBEFATTET, UTEN BEGRENSNING, ALLE DATA SOM DU MÅTTE BRUKE ELLER VÆRE I BESITTELSE AV I FORBINDELSE MED SIDEN ELLER TJENESTEN.  ALT MATERIELL, ALL INFORMASJON ELLER DATA SOM LASTES NED ELLER FÅS PÅ ANNEN MÅTE FOR BRUK AV SIDEN ELLER EN TJENESTE, ÅPNES ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU HAR ENEANSVARET FOR ENHVER SKADE PÅ DATASYSTEMET ELLER DINE ANDRE PRODUKTER OG EKSTERNT UTSTYR ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTNING AV SLIK(T) MATERIELL, INFORMASJON ELLER DATA.
 3. Belkin og deres leverandører, lisensinnehavere, forhandlere og tilknyttede selskaper garanterer ikke at din bruk av siden og tjenestene vil være uavbrutt, tidsmessig riktig eller feilfri. Til den grad det er tillatt av gjeldende lov i en bestemt domskrets, leveres siden og tjenestene "SOM DE ER" og "SOM TILGJENGELIG" for din bruk uten garantier, vilkår av noe slag, verken uttrykt, underforstått, forpliktet eller annet;
 4. Intet råd eller informasjon (verken muntlig eller skriftlig) du har fått fra Belkin på eller via siden eller tjenestene vil lage en garanti eller betingelse ikke uttrykkelig oppgitt i disse vilkår for bruk;
 5. Garantiene og bøtemidlene lagt frem i disse vilkår for bruk er eksklusive og er, i den grad det er tillatt av loven, i stedet for alle andre som er muntlige eller skriftlige, uttrykte eller underforståtte.

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av nye teknikker for å trenge inn i og angripe nettverk kan ikke Belkin garantere at Tjenesten, system(er) eller nettverk som siden og tjenestene brukes på eller gjennom, vil være fullstendig sikret mot inntrengere eller angrep. Tjenestene kan inkludere eller leveres sammen med tredjeparts produkt, programvare eller tjenester. Vi gir ingen garanti, verken uttrykt, underforstått, obligatorisk eller annet for slik tredjeparts produkt, programvare eller tjeneste. Vi garanterer ikke noen fortsatt tilgang til en tredjeparts tjeneste for sidens eller tjenestens bruk eller drift som kan kreves.

Legg også merke til at noen tjenester kan overvåke strømforbruket i hjemmet. Belkin verken garanterer eller lover noen bestemte nivåer med strømsparinger eller andre økonomiske fordeler med bruk av tjenestene eller noen annen funksjon. Faktiske sparte strømutgifter og tilknyttede økonomiske fordeler varierer avhengig av faktorer utenfor Belkins kontroll eller kjennskap. Av og til kan Belkin bruke tjenesten til å gi deg informasjon som er unik for deg og ditt strømforbruk og foreslår en mulighet til å spare penger på strømregninger hvis du bruker forslag eller egenskaper i tjenesten. Du godtar at denne informasjonen ikke er en garanti om faktiske besparelser, og du godtar å ikke kreve penger eller andre bøtemidler fra Belkin hvis besparelsene dine varierer. All informasjon du får av Belkin leveres "SLIK DEN ER" og "NÅR DET ER TILGJENGELIG". Vi kan ikke garantere at den er korrekt eller oppdatert. I et krisetilfelle, er ikke informasjon hentet inn gjennom tjenesten en erstatning for direkte tilgang til informasjonen i hjemmet.

I NOEN JURISDIKSJONER OG SITUASJONER ER DET MULIG Å FRASKRIVE SEG OG/ELLER BEGRENSE BELKINS ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR FORBRUKERE. KUN I DE DOMSKRETSER HVOR DET ER LOVLIG, OG TIL DEN GRAD DET ER TILLAT AV LOVEN, FRASKRIVER BELKIN SEG OG UTELUKKER ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, UTTRYKT, LOVPÅLAGT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, GODTATT ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, IKKE-KRENKELSE, TITTEL, EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL, TAP AV ELLER SKADE PÅ DATA, MANGEL PÅ VIRUS ELLER FRI FOR VIRUS ELLER ANGREP FRA SKADELIG PROGRAMVARE, SIKKERHET, YTELSE, MANGEL PÅ FORSØMMELSE, ARBEIDSKRAFT, STILLE MILJØ, SLIK AT FUNKSJONENE PÅ SIDEN ELLER TJENESTENE KAN KORRIGERES, ELLER AT DIN BRUK AV SIDEN ELLER TJENESTENE OG RELATERT DATA, INFORMASJON, PROGRAMMER OG DOKUMENTASJON VIL GI NØYAKTIG, PÅLITELIG, TIDSRIKTIGE RESULTATER, INFORMASJON, MATERIALE ELLER DATA, UTENOM DE SOM ER UTTRYKKELIG GITT TIL DEG AV BELKIN I SKRIFTLIG FORMAT ELLER SOM BELKIN HAR GODTATT Å GJØRE SKRIFTLIG.

Generelle begrensninger og fraskrivelser av ansvar:


TIL DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOV, SKAL IKKE BELKIN, DETS DATTERSELSKAPER, PARTNERE, FORHANDLERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER ELLER DERES RESPEKTIVE TJENESTEMENN, DIREKTØRER, ANSATTE, LISENSGIVERE OG STEDFORTREDERE VIL VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR:

 1. ETHVERT TAP ELLER SKADE PÅ HJEMMET, HVAC-SYSTEM, ELEKTRISK ANLEGG, RØRARBEID, PRODUKTET OG EKSTERNT UTSTYR (HVORVIDT DET ER KOBLET TIL ET BELKIN-PRODUKT ELLER IKKE), DATAMASKIN, MOBIL ENHET OG ALLE ANDRE ELEMENTER OG KJÆLEDYR I HJEMMET, OG
 2. ENHVER INDIREKTE, EKSEMPLARISKE, UHELL, SPESIELLE, UTILSIKTEDE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER FOR TAP AV INNTEKTER ELLER PROFITT, FOR TAP AV DATA, FOR FORRETNINGSAVBRUDD, FOR PERSONSKADE, FOR TAP AV PERSONVERN, FOR TAP AV EVNE TIL Å BRUKE TREDJEPARTS PRODUKTER ELLER TJENESTER, FOR MANGLENDE EVNE TIL Å MØTE EN PLIKT INKLUDERT AV GOD TILTRO ELLER AV RIMELIG OMSORG, FOR FORSØMMELSE, OG FOR NOEN ANDRE ØKONOMISKE TAP ELLER ANDRE TAP UANSETT TYPE,

UAVHENGIG AV TEORIEN OM ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKT, SVIE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE ER KNYTTET TIL MISBRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SIDEN ELLER TJENESTENE, SELV OM BELKIN ELLER SLIKE ANDRE PERSONER SOM HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ SLIKE SKADER.

IKKE I NOE TILFELLE SKAL BELKINS TOTALE ERSTATNINGSANSVAR, DERES DATTERSELSKAPER, RESPEKTIVE TJENESTEMENN, FORHANDLERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER FOR ALLE SKADER SOM OVERSTIGER FEMTI DOLLAR ($50,00). DENNE BEGRENSNINGEN ER SAMLET OG ØKES IKKE HVIS DET FINNES MER ENN ETT TILFELLE ELLER KRAV. BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER SELV OM GITT GARANTI ELLER BØTEMIDDEL IKKE OPPFYLLER SITT FORMÅL. INGENTING I DENNE DELEN SKAL BEGRENSE BELKINS ERSTATNINGSANSVAR I FORHOLD TIL DØDSFALL ELLER PERSONSKADE.

HVIS DU BOR I ET EU-LAND, BETYR REFERANSER TIL "SPESIFIKKE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER" TAP SOM (I) IKKE MED RIMELIG GRUNN KUNNE FORUTSEES AV BEGGE PARTER (II) VAR KJENT FOR DEG, MEN IKKE OSS (III) VAR RIMELIG FORUTSIGBARE, MEN KUNNE HA BLITT FORHINDRET AV DEG, FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL), TAP FORÅRSAKET AV VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE ELLER ANDRE SKADELIGE PROGRAMMER ELLER TAP AV ELLER SKADE PÅ DATAENE DINE.

Rettsforfølging


Belkin er ikke ansvarlig for og ikke har noe erstatningsansvar i forhold til deg eller andre for noen tap eller skade i forbindelse med ditt misbruk av siden eller tjenestene.  Du forstår også at hvis du ikke overholder disse vilkår for bruk (uansett om det er kjent eller ikke kjent), kan dette føre til at handlinger utføres mot deg, inkludert men ikke begrenset til krav om kompensasjon fra Belkin og andre påvirkede parter, eller sivile og/eller kriminelle forfølgelser.

Belkin vil bli uopprettelig skadet hvis du bryter noen av disse vilkår for bruk, som økonomiske skader kan være utilstrekkelige for, og du godtar at Belkin kan innhente pålegg eller skjellige erstatninger som Belkin mener er nødvendige eller passende i slike omstendigheter. Disse bøtemidlene er i tillegg til andre bøtemidler kan ha i følge lov eller egenkapital.

Hvis Belkin som resultat av at du bryter denne avtalen, blir gjenstand for juridiske krav, involveres i noen rettsprosess eller opplever noen form for tap eller skade på grunn av ditt brudd av disse vilkår for bruk, til den grad det er tillatt av lov, er du ansvarlig for å kompensere Belkin for hele tapsbeløpet, samt alle rimelige beløp som Belkin pådrar seg til advokatsalærer, utgifter og domstolkostnader, unntatt i den utstrekning Belkin bidro til tapet eller skaden.

Voldgift, fraskrivelse av konsolidert voldgift, gjeldende lovverk og rettskrets

Hvis du er bosatt i USA, gjelder den følgende bestemmelsen for deg:

BÅDE DU OG BELKIN ERKJENNER OG GODTAR AT EVENTUELLE KRAV, KONFLIKTER ELLER TVISTER MELLOM DEG OG BELKIN SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED (1) DISSE VILKÅR FOR BRUK, INKLUDERT GYLDIGHETEN AV DETTE AVSNITTET, OG (2) DIN BRUK AV PRODUKT(ER) OG/ELLER TJENESTER UNDER DISSE VILKÅR FOR BRUK GJELDER (SAMLET "KONFLIKTEN") SKAL LØSES UTELUKKENDE OG ENDELIG AV BINDENDE VOLDGIFT ADMINISTRERT AV JAMS, EN NASJONALT ANERKJENT VOLDGIFTSMYNDIGHET UNDER GJELDENDE REGLER FOR PROSEDYRE FOR FORBRUKERRELATERTE KONFLIKTER.  DU FORSTÅR AT UTEN DENNE BESTEMMELSEN VILLE DU HAT RETT TIL Å GÅ TIL RETTSSAK OVER KONFLIKTEN, OG AT DU HAR GITT DITT INFORMERTE, UTTRYKTE SAMTYKKE TIL Å FRASI DEG DENNE RETTEN OG I STEDET GODTAR Å LØSE EVENTUELLE KONFLIKTER GJENNOM BINDENDE VOLDGIFT I HENHOLD TIL BESTEMMELSENE I DETTE AVSNITTET.

FØR DET SENDES INN ET KRAV OM MEKLING, SKAL EN AV PARTENE FØRST VARSLE DEN ANDRE PARTEN FOR Å FORSØKE Å LØSE TVISTEN. HVIS TVISTEN IKKE ER LØST INNEN 60 DAGER ETTER ET SLIKT VARSEL, KAN DA KRAVET SENDES INN FOR MEKLING. VOLDGIFTEN TIL ENHVER TVIST ELLER KRAV SKAL UTFØRES I HENHOLD TIL DA GJELDENDE REGLENE TIL JAM SLIK DET ER ENDRET AV DISSE VILKÅR FOR BRUK.VOLDGIFTEN SKAL SKJE FØR EN ENKEL VOLDGIFT, SOM MÅ VÆRE EN PENSJONERT DOMMER, I ET AV SEKS REGIONALE VERNETING SOM STEMMER OVERENS MED VERNETINGET OVER.  UAVHENGIG AV OM DU VINNER FREM VED VOLDGIFT, SÅ SANT IKKE DOMMEREN VURDERER KRAVET DITT SOM UBEGRUNNET I HENHOLD TIL REGEL 11(B) I DE AMERIKANSKE FØDERALE REGLENE FOR SIVILE RETTSSAKER, SKAL DU I HENHOLD TIL DOMMERENS SKJØNN, TILBAKEBETALES VOLDGIFTSKOSTNADENE.  HVIS MEKLINGSSUMMEN ER LIK ELLER STØRRE ENN SUMMEN DU FREMSATTE I KRAVET DITT, VIL BELKIN BETALE FOR DINE RIMELIGE OG FAKTISKE ADVOKATUTGIFTER I FORBINDELSE MED MEKLING SOM GJELDER DENNE KONFLIKTEN, PLUSS EN MINSTESUM PÅ $2500.  ENHVER KJENNELSE FRA VOLDGIFTSDOMMEREN(E) SKAL VÆRE ENDELIG OG BINDENDE FOR BEGGE PARTER OG KAN TAS MED TIL VURDERING I ENHVER DOMSTOL I EN KOMPETENT JURISDIKSJON.  HVIS NOEN AV PARTENE TAR KONFLIKTEN TIL EN ANNEN RETTSINSTANS ENN VOLDGIFT, KAN DOMMEREN IDØMME TILBAKEBETALING AV DEN ANDRE PARTENS SAKSOMKOSTNINGER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ADVOKATUTGIFTER) I FORBINDELSE MED DENNE BESTEMMELSEN OM BINDENDE VOLDGIFT, INKLUDERT AVVISNING ELLER GODKJENNELSE AV DENNE KONFLIKTEN. MEKLING SKAL VÆRE KONFIDENSIELL, OG VERKEN DU ELLER BELKIN ELLER MEKLEREN KAN AVSLØRE AT DEN TAR STED, HVA DEN DREIER SEG OM ELLER UTFALL AV MEKLINGEN, UTENOM DET SOM ER PÅKREVD AV LOVEN ELLER FOR GJENNOMFØRING ELLER KLAGE PÅ MEKLINGSUTFALLET. AVGJØRELSE OM MEKLINGSUTFALL KAN INNFØRES I EN DOMSTOL SOM HAR JURISDIKSJON. HVIS NOE DEL AV DENNE MEKLINGSKLAUSULEN BLIR FUNNET I EN DOMSTOL TIL Å VÆRE IKKE-GJELDENDE ELLER UGYLDIG, SKAL DA RESTEN FREMDELES HA FULL KRAFT.

VERKEN DU ELLER BELKIN SKAL HA RETT TIL Å KUMULERE ELLER KONSOLIDERE KRAV FRA ELLER MOT ANDRE KUNDER ELLER AVGJØRE VED MEKLING KRAV SOM ET REPRESENTATIVT SØKSMÅL ELLER GRUPPESØKSMÅL ELLER I FORM AV PRIVAT KOLLEKTIVT SØKSMÅL.  DU FORSTÅR AT UTEN DENNE BESTEMMELSEN VILLE DU HATT RETT TIL VOLDGIFT OVER KONFLIKTEN PÅ KLASSEBASIS, OG AT DU HAR GITT DITT INFORMERTE, UTTRYKTE SAMTYKKE TIL Å FRASI DEG DENNE RETTEN OG I STEDET GODTAR Å LØSE BARE DIN(E) EGEN/EGNE KONFLIKT(ER) GJENNOM BINDENDE VOLDGIFT I HENHOLD TIL BESTEMMELSENE I DETTE AVSNITTET. UAVHENGIG AV DEN OVENNEVNTE AVTALEN OM VOLDGIFT VED KONFLIKTER, ERKJENNER OG AKSEPTERER BÅDE DU OG BELKIN AT BEGGE PARTER KAN, SOM ALTERNATIV TIL VOLDGIFT, GÅ TIL SAK FOR Å LØSE EN KONFLIKT, SÅ LENGE DETTE IKKE SKJER I EN RETTSINSTANS SOM GIR MULIGHET FOR KONSOLIDERTE KRAV.

DISSE VILKÅR FOR BRUK ER UNDERLAGT OG UTFORMET I HENHOLD TIL LOVVERKET I DELSTATEN CALIFORNIA UTEN HENSYN TIL KONFLIKT I LOVVERK SOM KAN TA I BRUK LOVVERK I NOEN JURISDIKSJON FOR Å REGULERE PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER.  HVIS DU ER EN FORBRUKER BOSATT I ET LAND DER BELKIN MARKEDSFØRER TJENESTEN, KAN DET LOKALE LOVVERKET IMIDLERTID KREVE AT VISSE DELER AV FORBRUKERKJØPSLOVGIVNINGEN I LANDET DITT GJELDER FOR DELER AV VILKÅR FOR BRUK.  BELKIN KAN OGSÅ SØKE RETTSLIG BEFRIELSE I EN DOMSTOL SOM HAR JURISDIKSJON FOR Å BESKYTTE SINE INTELLIGENTE EIENDOMSRETTIGHETER. HVER AV FN-KONVENSJONEN OM INTERNASJONALE LØSØREKJØP (CISG) OG FN-KONVENSJONEN OM BEGRENSINGSTIDEN VED INTERNASJONALE LØSØREKJØP ER HERVED UTTRYKKELIG UTELUKKET OG GJELDER IKKE FOR DISSE VILKÅR FOR BRUK.

BORTSETT FRA RETTSAKER SOM KAN GJENNOMFØRES I HVILKEN SOM HELST EGNET RETTSINSTANS SKAL VOLDGIFT, RETTSLIGE KRAV ELLER PROSESSER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR BRUK ELLER KONFLIKTER STARTES I (1) NEW YORK, NEW YORK, (2) ATLANTA, GEORGIA, (3) CHICAGO, ILLINOIS, (4) DALLAS, TEXAS, (5) SEATTLE, WASHINGTON ELLER (6) LOS ANGELES, CALIFORNIA, OG BÅDE DU OG BELKIN UNDERLEGGER DERE UBETINGET JURISDIKSJONEN OG RETTSKRETSEN I FORBINDELSE MED EN SLIK SAK. I FORBINDELSE MED EN KONFLIKT OVER $10 000 ELLER MINDRE KAN DU VELGE OM VOLDGIFT I EN AV DE SEKS REGIONALE RETTSKRETSENE SKAL FOREGÅ VED PERSONLIG FREMMØTE, VIA TELEFON ELLER INNSENDING.

Hvis du befinner deg utenfor USA, eller hvis klausulen om voldgift over ikke gjelder for deg eller på annen måte ikke er gjennomførbar slik det er avgjort av en domstol med relevant jurisdiksjon, skal da følgende klausul gjelde for deg:

Disse vilkår for bruk er underlagt lovverket i California, uten hensyn til konflikter mellom lovprinsipper.  Føderale domstoler og delstatsdomstoler i California har ikke-eksklusiv jurisdiksjon for alle konflikter som oppstår i forbindelse med disse vilkår for bruk.  Hvis du er en forbruker bosatt i et land der Belkin markedsfører siden eller tjenesten, kan det lokale lovverket imidlertid kreve at visse deler av forbrukerkjøpslovgivningen i landet ditt gjelder for deler av disse vilkår for bruk.  Hver av FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp (cisg) og FN-konvensjonen om begrensingstiden ved internasjonale løsørekjøp er herved uttrykkelig utelukket og gjelder ikke for disse vilkår for bruk.

Andre viktige juridiske vilkår


Merkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer og domenenavn til hver part betraktes som henholdsvis deres respektive "Merker". Når det gjelder Belkin sine merker og merkene til deres leverandører, beholder merkeeiereierskapet til alle eiendomsrettigheter til alle sine merker i tilknytning med eller som blir vist med siden eller tjenestene. Du kan ikke innramme eller bruke rammeteknikker til å vedlegge noen Belkin-merker eller annen proprietær informasjon (deriblant bilder, tekst, sidelayout eller skjema) som tilhører Belkin uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Belkin. Du kan ikke bruke noen metatagger eller annen "skjult tekst" som inneholder Belkin-merker uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Belkin.

Du samtykker i å bruke siden og tjenestene i samsvar med alle gjeldende lover. Du godtar at bruk av siden og tjenestene er underlagt amerikanske og lokale lover og forskrifter for eksportkontroll. Du bekrefter at du ikke er statsborger av et boikottet land eller en forbudt sluttbruker i henhold til amerikanske eller lokale eksport- og antiterrorlover, -forskrifter og -lister. Du samtykker i å ikke eksportere, videreeksportere, videreformidle, overføre eller offentliggjøre noen del av siden eller tjenestene eller tilknyttet teknisk informasjon eller materiell, direkte eller indirekte, i uoverensstemmelse med gjeldende eksportlover eller -forskrifter.

Du vedkjenner og godtar at enhver oversettelse av den engelske versjonen av disse vilkår for bruk er kun levert for din beleilighet, og at den engelske versjonen av disse vilkår for bruk vil prioriteres over oversettelsen dersom det oppstår konflikter.

Disse vilkår for bruk, innbefattet dokumenter som blir henvist til i disse vilkår for bruk utgjør hele avtalen vedrørende siden og tjenestene og erstatter fullt ut eventuelle avtaler som ble gjort tidligere.  

Belkin kan tildele eller delegere sine forpliktelser under disse vilkår for bruk helt eller delvis, uten forhåndssamtykke. Du kan ikke tilordne disse vilkår for bruk uten Belkins tidligere skriftlige tillatelse.

Ingen av partene skal være ansvarlige for ytelsesfeil som følge av forhold som er utenfor deres kontroll, som for eksempel, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, ressursmangel, terrorisme, eller stabilitet eller tilgjengelighet av Internett eller en del av Internettet.

Du godtar at dersom Belkin ikke utøver eller håndhever en juridisk rett eller et rettsmiddel som omfattes av disse vilkårene, skal dette ikke tas som en formell fraskrivelse av Belkins rettigheter og at slike rettigheter eller rettsmidler skal fremdeles være tilgjengelige for Belkin.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår for bruk av en eller annen grunn er ugyldig, skal de andre bestemmelsene fortsatt være gyldige og håndhevelige.

BELKIN, LINKSYS, WEMO og mange produktnavn og logoer er varemerker som tilhører Belkin-selskapsgruppen.  Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører de respektive eierne.

© 2014 Belkin International, Inc. og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett.

 

Oppdatert 30. november 2014

Loading Shopping Cart...