text.skipToContent text.skipToNavigation

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Velkommen til Belkin!  Disse vilkår for anvendelse gælder for alle websteder med Belkin, Linksys og WeMo varemærke samt alle øvrige websteder, som er tilknyttet www.belkin.com, herunder, men ikke begrænset til, sociale websteder med Belkin, Linksys eller WeMo varemærket, og de udgør en aftale mellem dig og Belkin vedrørende din anvendelse af disse websteder (under ét betegnet "websted" eller "webstedet") og eventuelle apps, der muliggør anvendelse af webstedet, eller eventuelle tjenester, som stilles til rådighed af Belkin på eller igennem webstedet (under ét betegnet "tjenester" eller "tjenesterne"). Din anvendelse af webstedet og tjenesterne er underlagt disse vilkår for anvendelse samt Belkins erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Læs disse, inden du bruger webstedet eller tjenesterne.

For nemheds skyld anvendes følgende ord i disse vilkår for anvendelse: "Belkin", "vi" eller "os" og grammatiske varianter heraf betyder Belkin International, Inc., herunder globale datterselskaber og associerede virksomheder (herunder Linksys). "Belkin produkter" omfatter alle Belkin, Linksys og WeMo apps, produkter og tjenester.  "Personoplysninger" er defineret i Belkins erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Disse vilkår for anvendelse kan blive opdateret fra tid til anden. Læs dem derfor med jævne mellemrum. Hvis vi ændrer vores vilkår for anvendelse, findes den ændrede version her sammen med opdateringsdatoen. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores vilkår for anvendelse, underretter vi dig i så fald via e-mail eller gør tydeligt opmærksomt på dette på webstedet. Hvis det ved dom afgøres, at eventuelle ændringer af disse vilkår for anvendelse er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil de oprindelige vilkår for anvendelse, som du har accepteret, fortsat være i kraft og fuldt gældende.

Anvendelse af webstedet


Du må ikke misbruge webstedet og tjenesterne.  Du må ikke indhente eller forsøge at indhente materiale eller information, og du må ikke oprette adgang til systemer eller netværk, der er i forbindelse med webstedet eller Belkin servere, eller til tjenesterne på nogen måde, som vi ikke har tiltænkt, igennem webstedet.  

Du må ikke anvende enheder, software eller rutiner til at forsøge at ændre, hindre eller forstyrre webstedet og tjenesterne eller andre personers anvendelse af webstedet og tjenesterne.  Du må specifikt ikke sende, uploade eller overføre filer, kode, scripts (herunder, men ikke begrænset til, virusser eller trojanske heste), som ikke er godkendt, eller anvende enheder, programmer, algoritmer, metodik eller processer (hverken automatiske eller manuelle) til at oprette adgang til, tilegne, kopiere eller overvåge nogen som helst del af webstedet eller tjenesten eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af webstedet.  

Du må ikke kopiere, sælge eller på anden vis kommercielt udnytte nogen som helst del af webstedet eller tjenesten, som vi stiller til rådighed for dig, uden vores skriftlige samtykke.

Du må kun anvende indhold fra vores websted, hvis du indhenter tilladelse fra Belkin, eller hvis dette på anden vis er tilladt ifølge lovgivning. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre varemærker eller juridiske meddelelser, som bliver vist på vores websted. Du må anvende Belkin produktinformation og -dokumentation (“dokumentation”), som stilles til rådighed af Belkin til at downloade fra webstedet, såfremt du (1) kun anvender dokumentationen til din personlige, ikke-erhvervsmæssige brug, så længe produktet ikke er mærket "små/mellemstore virksomheder (SMV)" . I tilfælde af produkter mærket "små/mellemstore virksomheder (SMV)" må du anvende dokumentationen til din personlige eller erhvervsmæssige brug. (1) Du må ikke ændre dokumentationen, og (2) du må ikke fjerne meddelelser om ejendomsret.

Tredjeparters websteder og sociale medier, der linkes til


På eller igennem vores websted og tjenester er der links til websteder, som drives af tredjeparter. Når du går væk fra webstedet og tjenesterne, er dine aktiviteter underlagt tredjepartens websteds vilkår for anvendelse og erklæringer om beskyttelse af personoplysninger. Belkin påtager sig intet ansvar for vilkårene for anvendelse, for praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller for indholdet på sådanne websteder, og vi opfordrer dig til altid at læse vilkårene for anvendelse og erklæringerne om beskyttelse af personoplysninger på alle websteder, du går ind på.

Forummer/chatrum


Hvis du deltager i eller udleverer information i et debatforum eller chatrum på webstedet eller på tjenester, skal du være opmærksom på, at oplysninger, som du udleverer, bliver tilgængelige for andre og kan læses, indsamles, videresendes eller bruges af andre i disse forummer, potentielt hos eller uden for Belkin, som har adgang til det pågældende forum. Disse oplysninger kan desuden blive anvendt til at sende beskeder uopfordret til dig. Bemærk, at der i forskellige forummer kan være yderligere regler og betingelser. Fremsatte meninger i et forum eller chatrum er deltagernes egne og skal ikke opfattes som Belkins holdning. Vi påtager os intet ansvar for personoplysninger eller andre oplysninger, som du eventuelt vælger at udlevere i disse forummer, eller for konsekvenserne derved.

Erhvervsmæssig anvendelse af vores tjenester


Hvis du anvender vores tjenester på vegne af et firma, accepterer dette firma disse vilkår for anvendelse. Den newzealandske lov af 1993 om forbrugergaranti gælder ikke for tjenester, der stilles til rådighed til erhvervsmæssige formål.  I det omfang loven tillader, skal dit firma skadesløsholde Belkin og selskabets associerede virksomheder, ledere, agenter og medarbejdere mod erstatningskrav eller søgsmål som følge af eller relateret til anvendelse af tjenesterne eller disse vilkår for anvendelse, herunder erstatningsansvar eller udgifter som følge af erstatningskrav, tab, søgsmål, domme, retsomkostninger og advokatsalærer.

Oprettelse af en konto


For at anvende bestemte tjenester skal du eventuelt oprette en konto og en adgangskode til kontoen.  Du har selv ansvaret for at hemmeligholde kontoens brugernavn og adgangskode og at sørge for adgangskontrol til din computer. Desuden accepterer du at have ansvaret for alle aktiviteter, som foretages med din kontos brugernavn og adgangskode. Du bekræfter også, at alle oplysninger, som du udleverer ved oprettelse af en konto, er sande og korrekte.

Hvis du bliver bedt om at oprette en adgangskode, for at du kan anvende en tjeneste, bliver din e-mail-adresse og adgangskode anvendt til at bekræfte din identitet for at få adgang til tjenesten.  Når du opretter en adgangskode, skal du vælge en entydig kombination af bogstaver og tal, som ikke har relation til din eller andres identitet eller til oplysninger, som er offentligt tilgængelige, eller som vi eventuelt skal bruge for at stille tjenesten til rådighed for dig eller andre.  Hvis du deler information i relation til tjenesten med andre, eller du giver andre adgang til tjenesten med din e-mail-adresse og adgangskode, kan du ikke forvente beskyttelse af de personoplysninger, som du tilsigtet eller utilsigtet udleverer.  Undlad derfor at give andre adgang hertil.  Du indvilliger i straks at underrette Belkin om eventuel ikke-godkendt brug af din konto eller adgangskode eller andet sikkerhedsbrud.  Du kan kontakte Belkin på kontaktoplysningerne via følgende link:

Belkin:  Kontakt os

Linksys: Kontakt os.

Belkin påtager sig intet ansvar for tab af nogen som helst art, som du måtte pådrage dig som følge af andres brug af din adgangskode eller konto, hvad enten det er med eller uden dit kendskab.  Du kan dog komme til at hæfte for tab, som pådrages af Belkin eller en anden part på grund af andres brug af din konto eller adgangskode, hvis du ikke har hemmeligholdt dine kontooplysninger.  Du må på intet tidspunkt må bruge andres konto uden kontohaverens tilladelse.  Belkin påtager sig intet ansvar for tab eller skade af nogen som helst art, der skyldes, at du ikke overholder disse forpligtelser.

Belkin vil eventuelt sende meddelelser til dig, som påkrævet af lovgivning eller som led i markedsføring eller til andre formål via (efter eget skøn) e-mail til den primære e-mail-adresse, som er tilknyttet din konto, i papirform eller ved opslag på webstedet. Belkin påtager sig intet ansvar for eventuel automatisk e-mail-filtrering, som du eller din netværksudbyder måtte anvende. Belkin anbefaler at tilføje @Belkin.com webadresser i dine e-mail-kontakter, så du er sikker på at modtage e-mails fra Belkin.

Tilgængelighed af produkter og tjenester


Der er adgang til webstedet overalt i verden, men det er ikke alle Belkin produkter og tjenester, der er tilgængelige eller der er adgang til igennem eller på webstedet, som fås i dit land. Belkin kan efter eget skøn vælge at begrænse tilgængeligheden eller antallet af funktioner, produkter eller tjenester for personer eller geografiske områder. Tilbud om eller på funktioner, produkter eller tjenester fremsat på webstedet er ugyldige, hvor de ikke er tilladt.  Kontakt din salgsrepræsentant for oplysninger om tilgængelige Belkin produkter og tjenester i dit land.  Du er dog altid forpligtet af disse vilkår for anvendelse, når du går ind på eller anvender webstedet eller tjenesterne.

Belkin tilstræber en så høj grad af nøjagtighed som muligt, men vi garanterer ikke, at produktbeskrivelser eller andet indhold på webstedet er korrekt, komplet, pålideligt, aktuelt eller fejlfrit.

Yderligere vilkår og betingelser


Når du køber Belkin produkter på webstedet eller bruger dele af eller funktioner på webstedet, herunder deltager i konkurrencer og kampagner, kan du blive bedt om at acceptere vilkår og betingelser.  Vi kan f.eks. bede dig om at markere et felt for at angive din accept af disse vilkår og betingelser (dette er typisk et krav, når du køber Belkin produkter på webstedet eller deltager i en konkurrence).  Hvis du accepterer sådanne yderligere vilkår og betingelser, sker det som led i disse vilkår for anvendelse med denne henvisning.

Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår for anvendelse og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, som er opslået eller gældende for en bestemt del af webstedet eller en hvilken som helst tjeneste, gælder sådanne yderligere vilkår og betingelser med hensyn til din anvendelse af denne del af webstedet eller den pågældende tjeneste.

Data, information og beskyttelse af personoplysninger


Se Belkins erklæring om beskyttelse af personoplysninger for forklaring af Belkins praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Licens og adgang


Så længe du overholder disse vilkår for anvendelse, giver Belkin dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserende ret til at anvende tjenesterne, som de er tiltænkt og i overensstemmelse med disse vilkår for anvendelse og alle gældende love og bestemmelser.  Denne licens omfatter ikke videresalg af tjenester eller webstedet eller dets indhold, hentning og anvendelse af produktlister, -beskrivelser eller -priser, afledt anvendelse af tjenester eller webstedet eller indhold heri, download eller kopiering af kontooplysninger til gavn for en tredjepart, eller anvendelse af datamining, robotter eller lignende funktioner til dataindsamling og -udtrækning.

Vi har ret til at opsige denne licens, som er givet til dig, samt at slette eller inaktivere din konto (hvis du har en i forbindelse med webstedet eller tjenester), hvis du ikke overholder disse vilkår for anvendelse.

Vi giver dig ikke andre rettigheder, hverken stiltiende eller på anden vis.  Alle rettigheder, der ikke gives dig udtrykkeligt i disse vilkår for anvendelse, er forbeholdt Belkin eller selskabets licensgivere, leverandører, udgivere, rettighedshavere eller øvrige indholdsudbydere.

Sådan må tjenesterne anvendes


Tiltænkt anvendelse af tjenester / ikke rednings- eller nødtjenester.. Adgang til og anvendelse af tjenesterne er udelukkende tiltænkt ikke-tidskritisk funktionalitet, information og/eller kontrol over Belkin produkter.  Vores mål er at stille driftsikre og højt tilgængelige tjenester til rådighed. Men tjenesterne, herunder beskeder med fjernadgang og via mobil, er ikke tiltænkt eller garanteret at være driftsikre eller tilgængelige 100% af tiden.  Desuden kan tjenesterne blive udsat for sporadiske forstyrrelser og nedbrud, der er uden for Belkins kontrol, herunder, men ikke begrænset til, Wi-Fi afbrydelse, tjenesteudbyderes oppetid, beskeder via mobil og operatører.  Vi hverken kan eller vil garantere, at du bliver underrettet eller har adgang til tjenesterne på noget givet tidspunkt eller overhovedet.

Du er indforstået med, at Belkin produkterne og tjenesterne ikke er godkendt til alarmtjenester eller beregnet eller egnet til anvendelse i situationer eller omgivelser, hvor svigt, forsinkelser eller fejl eller unøjagtigheder i dataene eller informationen, som leveres, kan resultere i dødsfald, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade, herunder uden begrænsning i forbindelse med drift af atomanlæg, luftfartsnavigations- eller kommunikationssystemer, lufttrafikledelse, respirator- eller våbensystemer. DU ER INDFORSTÅET MED, AT BELKIN PRODUKTER OG TJENESTER IKKE ER ET EKSTERNT OVERVÅGET ALARMMELDESYSTEM. BELKIN OVERVÅGER IKKE ALARMMELDINGER OG SENDER IKKE UDRYKNINGSTJENESTER TIL DIT HJEM I NØDSTILFÆLDE.  Desuden er Belkin kundeservice og -support ikke en alarmmeldetjeneste for personer, der er i fare i hjemmet, og Belkin kundeservice og -support fungerer ikke i stedet for en alarmmeldetjeneste.  Alle livstruende situationer og nødsituationer bør meldes til den relevante alarmtjeneste, hvor du er bosiddende.

DU ACCEPTERER, AT DU IKKE KAN BERO PÅ TJENESTERNE TIL REDNINGS- ELLER NØDFORMÅL. EVENTUELLE MOBILBESKEDER VEDRØRENDE STATUS OG ALARMER FRA DINE BELKIN PRODUKTER ER UDELUKKENDE AF INFORMERENDE KARAKTER. DE FUNGERER IKKE I STEDET FOR ET EKSTERNT OVERVÅGET ALARMMELDESYSTEM. Eventuel information fra Belkin om, hvad der skal gøres i en nødsituation, er baseret på myndigheders sikkerhedskilder. Men Belkin giver under ingen omstændigheder specifik information vedrørende situationer i dit hjem. Det er dit eget ansvar at vide, hvordan du reagerer i nødstilfælde, og alt efter hvilken situation du er i.

Systemkrav. Nogle tjenester vil muligvis ikke være tilgængelige uden: (i) et fungerende trådløst netværk i hjemmet, som kan kommunikere pålideligt med det relevante Belkin produkt, (ii) en Belkin konto, (iii) mobilklienter, som f.eks. en understøttet mobiltelefon eller tablet (påkrævet til nogle funktioner), (iv) en internetbredbåndsforbindelse i hjemmet, og (v) øvrige systemelementer, som anvist af Belkin.  Det er dit eget ansvar, at du har alle nødvendige systemelementer, og at de er kompatible og korrekt konfigureret.  Du accepterer, at tjenesterne ikke nødvendigvis fungerer som beskrevet, hvis betingelserne og kravet om kompatibilitet ikke er opfyldt.

Midlertidigt eller permanent ophør af tjenester


Da vi forbedrer eller ændrer tjenesterne regelmæssigt for at yde bedre kundeservice, tilføjer, ændrer eller fjerner vi eventuelt funktioner i tjenesterne.  I nogle tilfælde vil vi eventuelt standse en tjeneste midlertidigt eller permanent.  Hvis vi ændrer eller standser en tjeneste midlertidigt eller permanent, tilstræber vi at underrette dig forinden så hurtigt som muligt.  Vi forbeholder os dog ret til at ændre produktlister på webstedet eller de gældende priser for sådanne produkter til enhver tid uden varsel. 

Du kan til enhver tid ophøre med at bruge vores websted eller tjenester.  Men hvis du har oprettet en konto hos os, kan vi vælge at lukke midlertidigt eller permanent for din adgang til webstedet eller tjenesten og/eller spærre for din adgang til webstedet fremover ved at give dig et så erhvervsmæssigt rimeligt varsel som muligt under omstændighederne, hvis (a) du ikke overholder disse vilkår for anvendelse eller andre aftaler eller politikker, som kan være forbundet med din anvendelse af webstedet eller tjenesten, (b) dine handlinger medfører, at Belkin overtræder aftaler eller politikker, som er nødvendige for at drive webstedet eller tjenesten, (c) Belkin er forpligtet hertil af en domstol, lovmyndighed eller statsmyndighed i et hvilket som helst land, (d) webstedet eller tjenesten ophører eller ændres væsentligt af en eller anden årsag, (e) vi med rimelighed forventer, at der opstår tekniske problemer, som eventuelt vil påvirke driften af tjenesterne eller webstedet, (f) der sker uventede tekniske problemer eller problemer, som påvirker driften af tjenesterne eller webstedet, eller (g) hvis vi er nødt til at undersøge formodede forseelser.  Hvis en eller flere af ovenstående omstændigheder indtræffer, kan Belkin, efter at have underrettet dig skriftligt om ophør af din adgang til webstedet eller tjenesten, vælge at inaktivere eller slette din konto.  Belkin har intet erstatningsansvar over for dig eller tredjeparter i tilfælde af midlertidigt eller permanent ophør af din adgang til webstedet eller tjenesten eller for inaktiveringen eller sletningen af din konto. 

Belkin indhold


Al tekst, grafik, brugerflader, visuelle grænseflader, fotos, varemærker, logoer, lyde, musik, kunstværker, indhold, dokumentation og computerkode (under ét "Belkin indhold"), herunder, men ikke begrænset til, designet, strukturen, valget, koordinationen, udtrykket, "oplevelsen" og layoutet af sådant Belkin indhold, som indgår i og på webstedet eller som en del af tjenesten, ejes, styres eller er udstedt i licens af eller til Belkin, og er beskyttet af trade dress, copyright, patent samt varemærkelove USA og andre lande samt forskellige andre immaterialrettigheder.

Du må ikke anvende, kopiere, ændre, udgive, opslå, offentligt fremvise eller offentligt præsentere (hverken via digital-, audio- eller videotransmission), kode, oversætte, distribuere eller udsende Belkin indhold via nogen form for metode eller medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Belkin.  Dog må du anvende Belkin indhold, så længe det er til din egen, personlige ikke-erhvervsmæssige brug, bortset fra hvor andet fremgår i disse vilkår for anvendelse.

Selvom Belkin har tilstræbt, at informationen på webstedet er korrekt, påtager Belkin sig intet ansvar, i det omfang loven tillader, for korrektheden af informationen eller for mulige typografiske eller grafiske fejl, der måtte være heri eller i relaterede dokumenter. Belkin kan til enhver tid uden varsel vælge at ændre de tjenester eller produkter, som er nævnt på webstedet. Produkter eller tjenester fra andre producenter end Belkin er kun informerende og udgør ingen godkendelse eller anbefaling.

Dit indhold


Du bevarer ejerskabet til alle immaterialrettigheder, som du har til indhold, du udleverer ved anvendelse af tjenester, eller til dele af eller funktioner på webstedet. 

Når du uploader eller på anden vis udleverer indhold til vores tjenester eller websted, giver du Belkin og dem, vi samarbejder med, en global licens til at anvende, hoste, lagre, gengive, ændre, skabe afledte værker, kommunikere, udgive, offentligt præsentere, offentligt fremvise og distribuere sådant indhold. De rettigheder, du giver i denne licens, er til det begrænsede formål at drive, annoncere og forbedre vores tjenester og til at udvikle nye. Denne licens vil fortsat være i kraft, efter at du er ophørt med at anvende vores tjenester. Du skal sikre dig, at du har de nødvendige rettigheder til at tildele denne licens til os til alt indhold, som du udleverer til vores tjenester.  Hvis du vil have adgang til dit indhold, eller hvis du vil ændre eller slette dit indhold, bedes du kontakte os på privacy@belkin.com, eller, hvis du er bosiddende i Singapore, kontakte Alison Tan på privacy.sg@belkin.com, står vi gerne til assistance.

Belkin kan vælge at invitere dig, eller du kan vælge frivilligt, at indsende kommentarer, forslag eller ideer til Belkin produkter eller tjenester, herunder hvordan de forbedres (“feedback”). Ved at indsende feedback accepterer du, at det, du indsender, er frivilligt, vederlagsfrit, uopfordret, ikke-fortroligt og uden begrænsninger, og at det ikke sætter Belkin i et tillidsforhold eller påfører anden forpligtelse. Belkin kan frit anvende, kopiere, ændre, udgive, videredistribuere eller skabe afledte værker af eller baseret på sådan feedback til et hvilket som helst formål og på nogen som helst måde uden godtgørelse eller erkendelse til dig. Du accepterer desuden, at Belkin ikke frafalder rettigheder til at anvende lignende eller relaterede ideer, som Belkin allerede har kendskab til, som er udviklet af Belkins medarbejdere, eller som er anskaffet fra andre kilder.

Ophavsretspolitik/Digital Millennium Copyright Act (DMCA)


Hvis du mener, at din ophavsret eller andre rettigheder er krænket, bedes du skriftligt meddele din udpegede agent følgende:

 • En elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at agere på vegne af indehaveren eller andre interesser.
 • En beskrivelse af det ophavsretbeskyttede værk eller andre værker, som du påstår er krænket.
 • En beskrivelse af, hvor det materiale, som du påstår er krænket, findes på vores websteder, netværk eller andre lagre.
 • Din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse.
 • En skriftlig erklæring fra dig om, at du er i god tro om, at den omstridte anvendelse ikke er godkendt af ophavsretsindehaveren, dennes repræsentant eller lovgivningen.
 • En erklæring fra dig, afgivet under strafansvar for falsk forklaring, om, at ovenstående information i din meddelelse er korrekt, og at du er ophavsretsindehaveren eller bemyndiget til at agere på vegne af indehaveren.

Vores udpegede agent, der skal underrettes vedrørende påstand om krænkelse af ophavsret, kan kontaktes på følgende adresse:

Belkin International, Inc.

12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094, USA
Att.: Copyright Agent (Legal)

E-mail: copyright@belkin.com

Hvis de omstridte materialer er opslået af en tredjepart, som kan identificeres ved en rimelig indsats, giver vi den påstået krænkende tredjepart rimeligt varsel. Hvis tredjeparten reagerer med et gyldigt modsvar, giver vi dig en kopi heraf, så du kan træffe eventuelle foranstaltninger, du anser for passende.

Softwarelicensaftale


Al software, som du downloader, er underlagt (i) de licensvilkår, der gælder for filen, eller (ii) hvis der ikke er licensvilkår, som gælder for filen, vilkårene i den licensaftale, der gælder for det oprindelige Belkin produkt, som er givet i licens til dig, og som du opdaterer, eller (iii) licensvilkårene i henhold til slutbrugerlicensaftalen, som findes her http://www.belkin.com/us/end-user-license-agreement/.

Open source-software spiller en vigtig rolle hos os. Nogle typer af software, som anvendes i vores tjenester, kan blive tilbudt i henhold til en open source-licens, som vi stiller til rådighed for dig. Der kan være bestemmelser i open source-licensen, som udtrykkeligt tilsidesætter nogle af disse vilkår.

Erstatning


Du accepterer at skadesløsholde Belkin og selskabets licensgivere og leverandører mod erstatningskrav, fordringer eller øvrige krav (herunder omkostninger og advokatsalærer) fremsat af tredjeparter på grund af, eller fordi du har overtrådt disse vilkår for anvendelse. Belkin forbeholder sig ret til, på din regning, at påtage sig eneforsvaret af og kontrollen med ethvert anliggende, hvor det er påkrævet, at du holder Belkin skadesløs, og du accepterer at samarbejde med vores forsvar ved sådanne krav. Du indvilliger i ikke at slutte forlig uden forudgående skriftlig tilladelse fra Belkin. Belkin gør rimelige bestræbelser for at underrette dig om sådanne krav, søgsmål eller retssager, når selskabet er gjort opmærksom herpå.

Ingen garanti


Vigtigt vedrørende dine rettigheder som forbruger:   I NOGLE LANDE, DELSTATER OG/ELLER PROVINSER ER DET IKKE TILLADT AT FRASKRIVE SIG ELLER BEGRÆNSE BESTEMTE BETINGELSER ELLER GARANTIER OG/ELLER IKKE TILLADT AT SÆLGE PRODUKTER ELLER TJENESTER UDEN GARANTI. HVIS DU ER OMFATTET AF SÅDAN LOVGIVNING, VIL NOGLE ELLER SAMTLIGE AF BESTEMMELSERNE UNDER "INGEN GARANTI" OG "GENERELLE FORBEHOLD OG ANSVARSBEGRÆNSNING" MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG. DET ER KUN DE FRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER, SOM TILLADES IFØLGE LOVGIVNINGEN I DET JURISDIKTIONSOMRÅDE, HVOR DU ER BOSIDDENDE, OG SOM ER GÆLDENDE FOR DIG, OG I SÅDANNE TILFÆLDE ER BELKINS ANSVAR BEGRÆNSET TIL DET VIDEST MULIGE UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING. HÅNDHÆVELSEN AF DISSE BEGRÆNSEDE GARANTIER KAN VARIERE, AFHÆNGIG AF HVILKEN LOVGIVNING DU ER UNDERLAGT, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER, AFHÆNGIG AF HVOR DU ER BOSIDDENDE. I F.EKS. AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND ER BELKINS TJENESTER DÆKKET AF LOVBESTEMTE GARANTIER, HERUNDER VEDRØRENDE KVALITET OG EGNETHED TIL FORMÅLET, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES IFØLGE DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOV ELLER DEN NEWZEALANDSKE LOV AF 1993 OM FORBRUGERGARANTI (CONSUMER GUARANTEES ACT) (SOM YDERLIGERE FORKLARET NEDENFOR).

Disse vilkår for anvendelse er ikke tiltænkt, og de hverken:

 • ændrer eller fraskriver lovbestemte forbrugerrettigheder, som ikke kan ændres eller fraskrives lovligt, eller
 • begrænser eller fraskriver eventuelle rettigheder, du har over for den person, der har solgt dig et Belkin produkt, såfremt vedkommende har misligholdt købsaftalen med dig.

Hvis du er bosiddende i Australien eller New Zealand, gælder følgende afsnit for dig:

Nogle love, herunder den australske forbrugerlov og Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand), kan indebære garantier eller betingelser eller pålægge Belkin garantier eller forpligtelser, som har til formål at beskytte australske eller newzealandske købere af varer og tjenester under forskellige omstændigheder ("gældende lovgivning i AU" eller "gældende lovgivning i NZ", alt efter hvad der er tilfældet).  Intet i disse vilkår for anvendelse fraskriver, begrænser eller ændrer betingelser, garantier, rettigheder eller beføjelser, der er en direkte eller indirekte konsekvens af gældende lovgivning i AU, som lovmæssigt ikke er tilladt at fraskrive, begrænse eller ændre.  Hvis en betingelse eller garanti er underforstået i disse vilkår for anvendelse eller pålægges Belkin af gældende lovgivning i AU og ikke kan fraskrives, men Belkin ifølge gældende lovgivning i AU har tilladelse til at begrænse Belkins beføjelse ved misligholdelse af en sådan betingelse eller garanti, er Belkins ansvar begrænset til et eller flere af følgende punkter, efter Belkins skøn: (a) i tilfælde af varer, erstatning af varer eller levering af tilsvarende varer, reparation af varerne, betaling af omkostningerne for erstatning af varerne eller ved anskaffelse af tilsvarende varer eller betaling af omkostningerne for reparation af varerne, eller (b) i tilfælde af tjenester levering af tjenesterne igen eller betaling af omkostningerne for at få leveret tjenesterne igen. 

Hvis en betingelse eller garanti er underforstået i disse vilkår for anvendelse eller pålægges Belkin af gældende lovgivning i NZ og ikke kan fraskrives, men Belkin kan benytte en beføjelse, vil Belkins erstatningsansvar for misligholdelse af sådanne betingelser eller garantier være begrænset til et eller flere følgende efter Belkins skøn: (a) i tilfælde af varer, erstatning af varer eller levering af varer af en identisk type, reparation af varerne eller tilbagebetaling af beløbet for varerne, hvis det ikke med rimelighed kan forventes, at produkterne kan repareres, eller (b) i tilfælde af tjenester levering af tjenesterne igen eller betaling af omkostningerne for at få leveret tjenesterne igen.  Ud over disse beføjelser vil en "forbruger" (som defineret i den newzealandske Consumer Guarantees Act) eventuelt kunne kræve erstatning for tab, der med rimelighed kunne forudses (bortset fra tab eller skade på grund af reducering af varernes værdi), som er resultatet af det oprindelige problem.

I henhold til afsnittet om forbrugerrettigheder ovenfor accepterer du at:

 1. Anvende webstedet og tjenesterne udelukkende på eget ansvar.
 2. DU HAR ANSVARET FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE DIT SYSTEM, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ALLE DATA, SOM DU MÅTTE ANVENDE ELLER VÆRE I BESIDDELSE AF I FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER TJENESTEN.  DIN ADGANG TIL ALT MATERIALE, AL INFORMATION ELLER ALLE DATA, SOM DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN VIS INDHENTES VED BRUG ANVENDELSE AF WEBSTEDET ELLER TJENESTEN, SKER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER DINE ØVRIGE PRODUKTER OG PERIFERIUDSTYR ELLER FOR TAB AF DATA, DER ER RESULTATET AF AT DOWNLOADE SÅDANT MATERIALE, SÅDAN INFORMATION ELLER SÅDANNE DATA;
 3. Belkin og selskabets leverandører, licensgivere, forhandlere og associerede virksomheder garanterer ikke, at din anvendelse af webstedet og tjenesterne vil være uforstyrret, rettidig eller fejlfri. Så vidt muligt gældende lov tillader inden for et bestemt jurisdiktionsområde, stilles webstedet og tjenesterne til rådighed "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND" og "SOM FOREFINDES" til din anvendelse uden garanti, betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige, stiltiende, lovmæssige eller på anden vis.
 4. Vejledning eller information (mundtlig såvel som skriftlig), som du får fra Belkin på eller via webstedet eller tjenesterne, resulterer ikke i garantier eller betingelser, som ikke fremgår udtrykkeligt af disse vilkår for anvendelse.
 5. Garantierne og beføjelserne, som er anført i disse vilkår for anvendelse, er eksklusive og træder, i det omfang loven tillader, i stedet for alle øvrige mundtlige eller skriftlige, udtrykkelige eller stiltiende.

På grund af den løbende udvikling af nye teknikker til at bryde ind i og angribe netværk garanterer Belkin ikke, at tjenesten, system(er) eller netværk, i hvilke (eller gennem hvilke) webstedet og tjenesterne bliver brugt, vil være upåvirkelige mod indtrængen eller angreb. Tjenesterne kan inkludere eller være kombineret med en tredjeparts produkt-, software- eller tjenesteløsninger. Vi giver ingen garanti, hverken udtrykkeligt, stiltiende eller på anden vis, på en sådan tredjeparts produkt-, software- eller tjenesteløsninger. Vi garanterer ikke løbende tilgængelighed af en tredjeparts tjeneste, som webstedets eller en tjenestes anvendelse eller drift måske kræver. 

Bemærk desuden, at nogle tjenester eventuelt overvåger strømforbruget i hjemmet. Belkin giver hverken garantier eller løfter om strømbesparelser på et bestemt niveau eller andre økonomiske fordele ved brug af tjenesterne eller øvrige funktioner. De faktiske strømbesparelser og eventuelle tilknyttede økonomiske fordele varierer afhængig af faktorer uden for Belkins kontrol eller kendskab. Fra tid til anden kan Belkin vælge at bruge tjenesten til at stille information til rådighed for dig, som gælder individuelt for dig og dit strømforbrug, og som giver forslag til strømbesparelser, hvis du anvender forslag eller funktioner i tjenesten. Du er indforstået med, at denne information ikke er en garanti for faktiske besparelser, og du indvilliger i ikke at søge økonomisk eller anden kompensation fra Belkin, hvis du ikke opnår de forventede besparelser. Al information, som Belkin stiller til rådighed for dig, er "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND" og "SOM DEN FOREFINDES". Vi garanterer ikke, at den er korrekt eller ajourført. I kritiske tilfælde svarer adgang til information gennem tjenesten ikke til direkte adgang til informationen i hjemmet.

I NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER OG UNDER NOGLE OMSTÆNDIGHEDER KAN BELKIN FRASKRIVE SIG OG/ELLER BEGRÆNSE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR KUNDERNE. I NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER, HVOR LOVGIVNING TILLADER DET, OG SÅ VIDT MULIGT GÆLDENDE LOV TILLADER DET, FRASKRIVER BELKIN SIG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE, LOVMÆSSIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, ACCEPTABEL ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, BRUD PÅ LOVE, REGLER MV., EJENDOMSRET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TAB ELLER BESKADIGELSE AF DATA, IKKE-TILSTEDEVÆRENDE VIRA ELLER UDEN VIRUS- ELLER MALWAREANGREB, SIKKERHED, YDEEVNE, IKKE-FORSØMMELSE, FABRIKATIONSMÆSSIG KVALITET, UFORSTYRRET BRUG, HVORMED FUNKTIONERNE PÅ WEBSTEDET ELLER I TJENESTERNE VIL BLIVE RETTET, ELLER AT DIN BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE SAMT RELATEREDE DATA, OPLYSNINGER, PROGRAMMER OG DOKUMENTATION VIL MEDFØRE KORREKTE, PÅLIDELIGE, RETTIDIGE RESULTATER, OPLYSNINGER, MATERIALER ELLER DATA, UD OVER SOM UDTRYKKELIGT STILLET TIL RÅDIGHED FOR DIG AF BELKIN SKRIFTLIGT ELLER SOM SKRIFTLIGT ACCEPTERET AF BELKIN.

Generelle fraskrivelser og ansvarsbegrænsninger


SÅ VIDT MULIGT GÆLDENDE LOV TILLADER, ER BELKIN, SELSKABETS ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, PARTNERE, FORHANDLERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER ELLER DERES RESPEKTIVE LEDERE, MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE OG RETTIGHEDSERHVERVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR:

 1. A) ENHVER FORM FOR TAB ELLER SKADE PÅ DIT HJEM, VARME-/VENTILATIONSSYSTEM, EL-INSTALLATION, RØRINSTALLATION, DIT PRODUKT, OG PERIFERIUDSTYR (ENTEN TILSLUTTET ET BELKIN PRODUKT ELLER EJ), COMPUTER, MOBILUDSTYR SAMT ALLE ØVRIGE GENSTANDE OG KÆLEDYR I DIT HJEM OG
 2. B) FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, PØNALE, SPECIELLE ELLER AFLEDTE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF OVERSKUD ELLER INDTJENING, FOR TAB AF DATA, FOR FORRETNINGSAFBRYDELSE, FOR PERSONSKADE, FOR TAB AF PERSONOPLYSNINGER, FOR MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE TREDJEPARTERS PRODUKTER ELLER TJENESTER, , FOR UNDLADELSE AF AT OVERHOLDE PLIGTER, HERUNDER GOD TRO ELLER RIMELIG OMHU, FOR FORSØMMELSE OG FOR NOGEN SOM HELST FORM FOR ØKONOMISK ELLER ANDET TAB,

UANSET TYPEN AF ERSTATNINGSANSVAR (I ELLER UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER PÅ ANDEN VIS), SOM OPSTÅR AF ELLER PÅ ANDEN VIS HAR RELATION TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE, SELV HVIS BELKIN ELLER SÅDANNE ANDRE JURIDISKE ENHEDER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER KAN DEN MAKSIMALE ERSTATNING FOR DET SAMLEDE ANSVAR, SOM DU GØR GÆLDENDE OVER FOR BELKIN, SELSKABETS ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, PARTNERE, FORHANDLERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER, HØJST BELØBE SIG TIL HALVTREDS DOLLARS. DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG SKÆRPES IKKE, HVIS DER FORELIGGER MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ÉT KRAV. DE FØROMTALTE BEGRÆNSNINGER ER GÆLDENDE, SELVOM EN GIVET GARANTI ELLER BEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMÅL. INTET I DENNE PARAGRAF HAR TIL FORMÅL AT BEGRÆNSE DET ANSVAR, SOM PÅHVILER BELKIN I TILFÆLDE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE.

HVIS DU BOR I EU, HENVISER "SPECIELLE, INDIREKTE, AFLEDTE, PØNALE ELLER TILFÆLDIGE SKADER" TIL TAB, SOM (I) IKKE MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES AF BEGGE PARTER, (II) SOM VAR KENDT AF DIG, MEN IKKE AF OS, OG/ELLER (III) SOM MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES AF BEGGE PARTER, MEN SOM DU KUNNE HAVE FORHINDRET, SÅSOM (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) TAB FORÅRSAGET AF VIRA, MALWARE ELLER ANDRE SKADELIGE PROGRAMMER ELLER TAB ELLER BESKADIGELSE AF DINE DATA.

Sagsanlæg


Belkin påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for dig eller for andre for tab eller skader, hvis du misbruger webstedet eller tjenesterne.  Du indvilliger også i, at hvis du ikke overholder disse vilkår for anvendelse (bevidst eller ubevidst), kan sådan manglende overholdelse resultere i sagsanlæg mod dig, herunder, men ikke begrænset til, krav om godtgørelse fra Belkin og øvrige forurettede parter eller civil og/eller strafferetlig retsforfølgning.

Belkin lider ubodelig skade, hvis du overtræder nogle af disse vilkår for anvendelse, hvor økonomisk erstatning ikke ville være tilstrækkelig, og du accepterer, at Belkin vil benytte sådanne foreløbige eller rimelige retsmidler, som Belkin skønner nødvendigt eller passende under sådanne omstændigheder. Disse beføjelser er i tillæg til eventuelle øvrige beføjelser, som Belkin måtte have baseret på ret eller rimelighed.

Hvis der rejses krav eller anlægges sag mod Belkin, eller Belkin lider nogen form for økonomisk tab eller skade som følge af din overtrædelse af disse vilkår for anvendelse, er du, i det omfang loven tillader, ansvarlig for at erstatte Belkin hele beløbet for et sådant tab samt alle rimelige beløb, som Belkin pådrager sig i advokatsalærer, udgifter og sagsomkostninger, bortset fra i det omfang Belkin har medvirket til tabet eller skaden, ud over eventuel afhjælpning tildelt Belkin.

Voldgift, frafald af kollektiv voldgift, gældende lov og værneting

Hvis du er bosiddende i USA, er nedenstående gældende for dig:

DU OG BELKIN BEKRÆFTER OG ACCEPTERER, AT KRAV, TVISTER ELLER KONFLIKTER MELLEM DIG OG BELKIN, SOM OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED (1) DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, HERUNDER GYLDIGHEDEN AF DENNE PARAGRAF OG (2) DIN ANVENDELSE AF PRODUKT(ER) OG/ELLER TJENESTE(R) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE (UNDER ÉT BETEGNET "TVISTEN"), SKAL LØSES UDELUKKENDE OG ENDELIGT VIA BINDENDE VOLDGIFT VED JAMS, EN NATIONALT ANERKENDT VOLDGIFTSRET, I HENHOLD TIL DENS PROCEDUREREGLER, DER ER GÆLDENDE FOR FORBRUGERRELATEREDE TVISTER.  DU ER KLAR OVER, AT UDEN DENNE BESTEMMELSE, VILLE DU HAVE HAFT RET TIL AT FÅ AFGJORT EN TVIST AF ET NÆVNINGETING ELLER EN DOMMER, OG DU GIVER UDTRYKKELIGT OG BEVIDST AFKALD PÅ DENNE RETTIGHED OG ERKLÆRER DIG I STEDET INDFORSTÅET MED AT LØSE ENHVER TVIST VIA BINDENDE VOLDGIFT I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE I DENNE PARAGRAF.

FORINDEN INDGIVELSE AF ET KRAV TIL VOLDGIFT SKAL DEN PÅGÆLDENDE PART FØRST UNDERRETTE DEN ANDEN PART OG FORSØGE AT LØSE TVISTEN. HVIS TVISTEN IKKE LØSES SENEST 60 DAGE EFTER SÅDAN UNDERRETNING, BLIVER KRAVET INDGIVET TIL VOLDGIFT. VOLDGIFTSAFGØRELSER AF TVISTER ELLER KRAV SKAL SKE I OVERENSSTEMMELSE MED DE AKTUELT GÆLDENDE REGLER FOR JAMS, SOM ÆNDRET VED DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE.VOLDGIFTEN SKAL AFHOLDES FORAN EN ENKELT VOLDGIFTSMAND, SOM SKAL VÆRE EN PENSIONERET DOMMER ELLER LÆGDOMMER, I ET AF SEKS REGIONALE VÆRNETING I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSEN VEDRØRENDE VÆRNETING NEDENFOR.   UANSET OM DU FÅR MEDHOLD I TVISTEN, ER DU BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET OMKOSTNINGERNE VED VOLDGIFTSSAGEN EFTER VOLDGIFTSMANDENS SKØN, SÅ LÆNGE DIT KRAV IKKE SKØNNES AT VÆRE UBERETTIGET I HENHOLD TIL REGEL 11(b) I DE FØDERALE REGLER FOR CIVIL RETSPLEJE.   HVIS BELØBET VED VOLDGIFTSKENDELSEN SVARER TIL ELLER ER STØRRE END DET BELØB, DU HAR FREMSAT I DIT VOLDGIFTSKRAV, BETALER BELKIN DE RIMELIGE OG FAKTISKE ADVOKATSALÆRER, DU HAR PÅDRAGET DIG VED AT FØRE VOLDGIFTSSAGEN, SAMT EN MINIMUMERSTATNING PÅ USD 2.500.   ENHVER BESLUTNING ELLER KENDELSE AFSAGT AF VOLDGIFTSMANDEN I EN VOLDGIFTSSAG ER ENDELIG OG BINDENDE FOR BEGGE PARTER, OG KAN FREMLÆGGES SOM RETSKENDELSE FOR ENHVER KOMPETENT DOMSTOL.  HVIS EN AF PARTERNE BRINGER EN TVIST FOR EN DOMSTOL ELLER ET ANDET IKKE-VÆRNETING, KAN VOLDGIFTSMANDEN ELLER DOMMEREN TILDELE MODPARTEN RIMELIGE OMKOSTNINGER OG UDGIFTER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ADVOKATSALÆRER), SOM ER PÅDRAGET VED HÅNDHÆVELSE AF OVERHOLDELSE AF DENNE BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, HERUNDER UDSÆTTELSE ELLER AFVISNING AF EN SÅDAN TVIST. VOLDGIFTSSAGER ER FORTROLIGE, OG HVERKEN DU, BELKIN ELLER VOLDGIFTSMANDEN MÅ AFSLØRE EKSISTENSEN, INDHOLDET ELLER RESULTATER AF VOLDGIFTSSAGER, BORTSET FRA SOM PÅLAGT VED LOV ELLER MED HENBLIK PÅ HÅNDHÆVELSE ELLER ANKE AF VOLDGIFTSKENDELSEN. KENDELSER VEDRØRENDE VOLDGIFTSERSTATNINGER KAN BRINGES FOR ENHVER KOMPETENT DOMSTOL. HVIS DELE AF DENNE VOLDGIFTSPARAGRAF KENDES UGYLDIGE AF EN DOMSTOL, GÆLDER DE ØVRIGE DELE HERAF FORTSAT MED FULD VIRKNING.

HVERKEN DU ELLER BELKIN ER BERETTIGET TIL AT SAMMENLÆGGE VOLDGIFTSKRAV FRA ELLER MOD ANDRE FORBRUGERE ELLER DØMME SOM VOLDGIFTSMAND SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN GRUPPE ELLER SOM PRIVAT ADVOKAT.   DU ER KLAR OVER, AT DU UDEN DENNE BESTEMMELSE MULIGVIS VIL HAVE RET TIL AT DØMME SOM VOLDGIFTSMAND I EN TVIST SOM DEL AF EN GRUPPE ELLER VIA EN REPRÆSENTANT, OG DU FRAFALDER UDTRYKKELIGT OG BEVIDST DENNE RET OG ERKLÆRER DIG I STEDET INDFORSTÅET MED KUN AT MÆGLE I DINE EGNE TVISTER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I DENNE PARAGRAF. UANSET OVENSTÅENDE AFTALE OM AFGØRELSE AF TVISTER VED VOLDGIFT ER BÅDE DU OG BELKIN INDFORSTÅET MED, AT BEGGE PARTER SOM ET ALTERNATIV TIL VOLDGIFT MÅ BRINGE ET INDIVIDUELT SØGSMÅL FOR FOGEDRETTEN FOR AT LØSE EN TVIST, SÅ LÆNGE EN SÅDAN FOGEDRET IKKE GIVER MULIGHED FOR KUMULATION ELLER SAMMENLÆGNING AF KRAV.

DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I CALIFORNIEN UDEN HENSYN TIL MODSTRIDENDE LOVREGLER, DER KAN PÅVIRKE ANVENDELSEN AF LOVGIVNINGEN I EN JURISDIKTION I FORBINDELSE MED PARTERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER.  HVIS DU ER FORBRUGER, OG DU ER BOSIDDENDE I ET LAND, HVOR BELKIN MARKEDSFØRER TJENESTEN, KAN DEN LOKALE LOVGIVNING IMIDLERTID KRÆVE, AT BESTEMTE FORBRUGERBESKYTTELSESLOVE GÆLDER FOR BESTEMTE PARAGRAFFER I DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE. DESUDEN KAN BELKIN SØGE FORELØBIGE RETSMIDLER VED EN DOMSTOL MED MYNDIGHED TIL AT BESKYTTE SELSKABETS IMMATERIALRETTIGHEDER.   DESUDEN KAN BELKIN SØGE FORELØBIGE RETSMIDLER VED EN DOMSTOL MED MYNDIGHED TIL AT BESKYTTE SELSKABETS IMMATERIALRETTIGHEDER. BÅDE DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM AFTALER OM INTERNATIONALT VAREKØB OG DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM BEGRÆNSNINGSPERIODE VED INTERNATIONALT VAREKØB FRASKRIVES UDTRYKKELIGT OG ER IKKE GÆLDENDE VED DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE.

BORTSET FRA INDIVIDUELLE MINDRE SØGSMÅL, SOM KAN BRINGES FOR ENHVER FOGEDRET, HVOR JURISDIKTION OG VÆRNETING ER FYLDESTGØRENDE, SKAL VOLDGIFTSSAGER, RETSSAGER ELLER SAGSANLÆG, SOM OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, ELLER ENHVER TVIST, ANLÆGGES I (1) NEW YORK, NEW YORK, (2) ATLANTA, GEORGIA, (3) CHICAGO, ILLINOIS, (4) DALLAS, TEXAS, (5) SEATTLE, WASHINGTON, ELLER (6) LOS ANGELES, CALIFORNIEN, OG DU OG BELKIN ER BEGGE UIGENKALDELIGT UNDERLAGT DEN EKSKLUSIVE DOMSMYNDIGHED OG VÆRNETINGET FOR ET SÅDANT SAGSANLÆG. VED EN TVIST OM USD 10.000 ELLER DERUNDER KAN DU DOG VÆLGE, OM VOLDGIFTSRETTEN I ET AF DE SEKS REGIONALE VÆRNETING SKAL AFHOLDES VED FREMMØDE, PR. TELEFON ELLER UDELUKKENDE BASERET PÅ INDSENDTE DOKUMENTER.

Hvis du er bosiddende uden for USA, eller hvis paragraffen om voldgift ovenfor ikke er gældende for dig, eller på anden vis ikke kan håndhæves, som afgjort af en kompetent domstol, er følgende paragraf gældende for dig:

Disse vilkår for anvendelse er underlagt Californiens lovgivning uden hensyn til modstridende lovbestemmelser.  Delstatsdomstolen og de føderale domstole i Californien har ikke-eksklusiv domsmyndighed over for krav, der opstår i henhold til eller i forbindelse med disse vilkår for anvendelse.  Hvis du er forbruger og bosiddende i et land, hvor Belkin markedsfører webstedet eller en tjeneste, kan lokal lovgivning imidlertid kræve, at bestemte forbrugerbeskyttelseslove er gældende for bestemte paragraffer i disse vilkår for anvendelse.  Både de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationalt varekøb og de Forenede Nationers konvention om begrænsningsperiode ved internationalt varekøb fraskrives udtrykkeligt og er ikke gældende ved disse vilkår for anvendelse.

Andre vigtige juridiske vilkår


Firmamærker, varemærker, servicemærker, logoer eller domænenavne tilhørende hver part anses for at være deres respektive "mærker". Hvad angår Belkins mærker og selskabets leverandørers mærker, bevarer mærkeejeren alle ejendomsrettigheder til alle mærker, som er tilknyttet eller bliver vist på webstedet eller med tjenesteren. Du må ikke indramme eller benytte indramningsmetoder til at vedhæfte Belkin mærker eller andre ejendomsoplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form), som tilhører Belkin uden Belkins udtrykkelige skriftlige tilladelse. Du må ikke bruge metakoder eller anden "skjult tekst" med Belkins mærker uden Belkins udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Du indvilliger i at bruge webstedet og tjenesterne i overensstemmelse med alle gældende lovgivninger. Du anerkender, at webstedet og tjenesterne er underlagt eksportlovgivningen i USA og lokalt. Du bekræfter, at du ikke er statsborger i et land, der er pålagt embargo eller har forbud mod at være slutbruger under gældende amerikanske eller lokale love, regler og lister for eksport og antiterror. Du indvilliger i ikke at eksportere, geneksportere, videresælge, overføre eller afsløre dele af webstedet eller tjenesterne eller relaterede tekniske oplysninger eller materialer, hverken direkte eller indirekte, i modstrid med gældende eksportlove eller -regler.

Du bekræfter og accepterer, at oversættelser af den engelske sprogversion af disse vilkår for anvendelse kun stilles til rådighed for dig for nemheds skyld, og at den engelske sprogversion af disse vilkår for anvendelse har forrang i forhold til oversættelsen i tilfælde af modstrid mellem disse.

Disse vilkår for anvendelse, herunder de dokumenter, der henvises til i disse vilkår for anvendelse, udgør hele aftalen med hensyn til webstedet og tjenesterne og træder i stedet for alle eventuelle tidligere aftaler.  

Belkin kan vælge at overdrage eller uddelegere sine forpligtelser i henhold til disse vilkår for anvendelse, enten helt eller delvist, uden dit samtykke. Du må ikke overdrage disse vilkår for anvendelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Belkin.

Ingen af parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse som følge af årsager, der er uden for deres kontrol, f.eks. force majeure, arbejdskonflikter, materialemangel, terrorisme eller internettets eller en del af internettets stabilitet eller tilgængelighed.

Hvis Belkin ikke udøver eller håndhæver lovmæssige rettigheder eller beføjelser, som er indeholdt i disse vilkår, indvilliger du i, at dette ikke anses som formelt frafald af Belkins rettigheder, og at disse rettigheder eller beføjelser fortsat vil være til rådighed for Belkin.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår for anvendelse er ugyldig af hvilken helst årsag, vil de resterende bestemmelser forsat være gyldige og kan håndhæves.

BELKIN, LINKSYS, WEMO og mange produktnavne og logoer er varemærker tilhørende Belkin koncernen.  Tredjeparters varemærker, som er nævnt heri, tilhører de respektive ejere.

© 2014 Belkin International, Inc. og/eller selskabets associerede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Dato: 30 november, 2014

Loading Shopping Cart...