text.skipToContent text.skipToNavigation

De firmware van uw Belkin router actualiseren

 
Een firmware-update bevat gecodeerde instructies om de prestaties van uw Belkin Router te verbeteren.  Ook kunnen hiermee eventuele problemen in de vorige firmware versie worden verholpen.  Dit artikel beschrijft hoe u de firmware van uw Belkin router in uw webbrowser kunt actualiseren via de webgebaseerde opstartpagina.

BELANGRIJK:  U moet het volgende onthouden:
 
  • Begin pas met het oplossen van problemen als uw computer via een Ethernet-kabel is aangesloten op de router voor een stabiele verbinding om storingen bij de upgrade (Opwaardering) te voorkomen.  Het upgraden (Opwaarderen) van de firmware via een draadloze verbinding kan tot onherstelbare schade aan de router leiden, aangezien een draadloze verbinding tijdens het proces instabiel kan zijn.
  • Het is belangrijk om een back-up uw router te maken voordat u begint met het updaten (Actualiseren) van de firmware.  Voor meer informatie over het maken van een back-up van uw instellingen op uw Belkin router, klikt hier.

Voer de volgende stappen uit om de firmware van uw Belkin router handmatig op te waaderen:

  1. Het model- en versienummer van uw router controleren
  2. De firmware downloaden
Het model- en versienummer van uw router controleren

Het model- en versienummer van uw router staat op het label aan de onderkant van de router.  In het onderstaande voorbeeld is het modelnummer F5D8236-4 en 3 het versienummer.  Klik op voor gedetailleerde instructies over het vinden van het model, de versie en het serienummer van uw apparaat hier.
 


De firmware downloaden

Om de firmware van uw router te actualiseren moet u eerst het geactualiseerde firmware bestand downloaden van de Belkin ondersteunings pagina en opslaan op uw computer.  Als u problemen ondervindt bij het downloaden van de firmware van uw router, kunt u een andere webbrowser gebruiken of cache van uw browser wissen.  Voor meer informatie over het downloaden van de geactualiseerde firmware klikt u hier.

SNELLE TIP:  Belkin routers beschikken over functies voor Save/Backup Settings (Instellingen opslaan/back-up) maken en Restore Previous Settings (Vorige instellingen herstellen).  Hiermee kunt u de huidige instellingen van uw router configuratie opslaan en een eerder opgeslagen back-up bestand van de configuratie laden.  Voor meer informatie over het opslaan en herstellen van de instellingen van uw router klikt u hier.

De update uitvoeren

De firmware van de router kan via de webgebaseerde opstartpagina worden geactualiseerd.
 
OPMERKING:  Als u de firmware van de router actualiseert met behulp van de Belkin Dashboard klikt u hier.
 
Stap 1:
Open een web browser en voer in uw lokale IP-adres van uw router in de adresbalk.  U kunt ook "http://router" invoeren en druk op [Enter].
 
User-added image

OPMERKING:  Het standaard IP-adres van de Belkin router is 192.168.2.1.  Als dit niet werkt, controleer dan het IP-adres van uw router.  Voor instructies, klikt u hier.

Stap 2:
Klik op Login (Inloggen) in de rechterbovenhoek van de pagina.
 
User-added image

Stap 3:
Voer in het Password (Wachtwoord) van uw router, als u deze heeft.  Zo niet, laat het veld dan blanco en klik op Submit (Verzenden).
 
User-added image

Stap 4:
Klik in de sectie Utilities (Hulpprogramma's) in het linker navigatievenster op Firmware Update (Firmware actualisatie).
 
User-added image
 
Stap 5:
Klik op Browse... (Bladeren...) om het bestand te zoeken die u eerder heeft opgeslagen.
 
User-added image

OPMERKING:  Voor Mac® computers, gedownloade bestanden worden meestal opgeslagen in de map Downloads.

Stap 6:
Selecteer het firmware bestand en klik op Open (Openen).

OPMERKING:  De firmware versie in de afbeelding hieronder dient alleen maar als voorbeeld.  Uw bestandsnaam is afhankelijk van het model en het versienummer van uw router.
 
User-added image
 
Stap 7:
Klik op Update (Actualisatie).
 
User-added image
 
Stap 8:
U wordt gevraagd of u door wilt gaan met de upgrade.  
Klik op OK.
 
User-added image
 
Stap 9:
Er verschijnt een scherm waarin u erop gewezen wordt de router NIET uit te schakelen of opnieuw op te starten na afloop van de upgrade.  Klik op OK.
 
User-added image
 
De status van de firmware update verschijnt in beeld.

OPMERKING:  Tijdens het actualiseren mag u
DO NOT INTERRUPT OR UNPLUG THE ROUTER (DE ROUTER NIET UITSCHAKELEN OF DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT HALEN).
 
 
Stap 10:
Als de actualisatie is voltooid, wordt u gevraagd enkele seconden te wachten.
 
 
Stap 11:
Klik op OK nadat de router opnieuw is opgestart.
 
OPMERKING:  Als u tijdens het opwaarderen van de firmware moeilijkheden ondervindt of een foutmelding ziet, powercycle uw router en computer voordat u de actualisatie opnieuw uitvoert.  Als dit niet werkt, herhaal hetzelfde proces op een andere computer om het probleem verder te isoleren.  Als het probleem aanhoudt, reset de router naar de fabrieksinstellingen en voer de update nogmaals uit.

U moet nu met succes de firmware van de Belkin router hebben geactualiseerd.  Als de internet verbinding verloren is gegaan na het actualiseren van de firmware, moet u de configuratie die u eerder op de router was ingesteld herstellen.
 
 
Gerelateerde artikelen:
 
How to reconnect the router after the firmware upgrade
Hoe de firmware van de router actualiseren met behulp van de Belkin Monitor Software
De firmware van de router actualiseren met behulp van het Belkin Dashboard
Belkin Router Firmware actualisaties
Resetting the Belkin router to its factory default settings

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken

CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE