Wireless > Als accesspoint gebruiken
 
GEAVANCEERDE FUNCTIE! De router kan zo worden geconfigureerd dat hij uitsluitend als accesspoint werkt waarbij alle routerings- en firewallfuncties worden omzeild. Als u dat wilt doen, selecteert u "Enable" (Inschakelen) en vult u het IP-adres in dat u aan het accesspoint wilt toekennen. Meer informatie

Inschakelen / uitschakelen >

Activeren   Deactiveren