Home | Help | Afmelden     Internetstatus:
Configuratie LAN
 
 
Internet WAN
 
 
 
Draadloos
 
 
 
Firewall
 
 
 
 
 
 
Hulpprogramma's
 
 
 
 
 
 

 LAN >
 
 
Uw router is voorzien van een DHCP-server die automatisch IP-adressen toewijst aan elke computer in uw netwerk. De standaard-fabrieksinstellingen voor de DHCP-server zijn voor vrijwel elke applicatie geschikt. Als u wilt kunt u deze instellingen wijzigen.

U kunt de volgende veranderingen aanbrengen:

  •  Het interne IP-adres van de router wijzigen. De standaardinstelling is 192.168.2.1

  •  Het subnetmask wijzigen. De standaardinstelling is 255.255.255.0

  •  De DHCP-serverfunctie inschakelen/uitschakelen. De standaardinstelling is ON (Ingeschakeld)

  •  Het begin- en eindadres van de IP-groep bepalen. De standaardinstelling is "Starting" (Beginadres): 2 / "Ending" (Eindadres): 100

  •  De leasetijd van IP-adressen bepalen. De standaardinstelling is "Forever" (Altijd).

  •  Een lokale domeinnaam specificeren. De standaardinstelling is 'Belkin'.

Voor het aanbrengen van wijzigingen klikt u op "LAN-instellingen" het tabblad 'LAN' aan de linkerzijde.

De router verschaft u ook een lijst van alle client-computers die op het netwerk aangesloten zijn. Om de lijst te bekijken, klikt u op het tabblad 'LAN' aan de linkerzijde op "DHCP-clientenlijst".