BELKINS INTEGRITETSPOLICY

På Belkin är vi angelägna om att skydda din personliga integritet. Vår målsättning är att ge dig en positiv upplevelse när du använder våra webbplatser och appar, produkter och tjänster, samtidigt som vi ser till att din personliga information, som den definieras nedan, är säkrad. Våra säkerhetsrutiner gällande din integritet beskrivs nedan, liksom i separat dokumentation när du köper eller hämtar en app, produkt eller tjänst (vår ”integritetspolicy”). Denna integritetspolicy omfattar alla Belkins produkter och Belkins webbplatser. Genom att besöka Belkins webbplatser, använda Belkin-produkter eller ge oss din personliga information (som den definieras nedan) godkänner du och samtycker till rutinerna och villkoren som beskrivs i denna integritetspolicy.

Belkin vill göra Belkins webbplatser lättnavigerade och Belkins produkter lättanvända. Vi arbetar ständigt med att förbättra Belkins webbplatser och Belkins produkter så att de ska bli mer användarvänliga.

För din referens används följande terminologi i denna integritetspolicy: ”Belkin”, ”vår”, ”oss” eller ”vi” avser Belkin International, Inc., vilket omfattar dess globala dotterbolag och samarbetspartners (inklusive Linksys och WeMo). ”Belkin-webbplatser” omfattar alla globala Belkin-, Linksys- och WeMo-webbplatser. ”Belkin-produkter” omfattar alla Belkin-, Linksys- och WeMo-märkta appar, produkter och tjänster.

Om du befinner dig inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) är Belkin Limited, med adressen Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, Storbritannien, dataansvarigt för de syften som omfattas av det europeiska dataskyddsdirektivet.

Informationstyper som omfattas av denna integritetspolicy

Belkin kan samla in både personlig information och icke-personlig information. ”Personlig information” avser all information som kan användas till att identifiera dig. Några exempel på personlig information är ditt namn, din adress, e-postadress och telefonnummer. ”Icke-personlig information” avser information som på egen hand inte kan användas till att identifiera dig. Några exempel på icke-personlig information är användningsdata gällande Belkin-webbplatser och Belkin-produkter, språkinställningar och sidvisningar på Belkin-webbplatser.

Insamlad information kan slås ihop och/eller anonymiseras. När information slås ihop kombineras den med information om andra kunder och användare. När information anonymiseras tas personlig information bort från insamlade data och de återstående datadelarna, som bara innehåller icke-personlig information, får nya interna eller externa användningsområden. De kan till exempel användas till att avgöra hur många användare på en viss router som strömmar TV via internet i en hemnätverksmiljö, eller hur många användare som tittat på en viss webbplatsvideo eller annons. Ihopslagen information som innehåller personlig information betraktas som personlig information tills den har anonymiserats. Anonymiserad information betraktas som icke-personlig information. Vanligtvis blir användningsdata som samlas in när du besöker Belkin-webbplatser eller använder Belkin-produkter både ihopslagen och anonymiserad så att den inte identifierar dig personligen och därför är icke-personlig information.

Belkin-webbplatser och Belkin-produkter riktar sig inte till barn som är yngre än 13 år och Belkin samlar inte heller medvetet in personlig information från dem. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år raderar vi denna personliga information från våra system. Om du misstänker att vi oavsiktligt har samlat in personlig Information från eller om ett barn under 13 år kan du kontakta oss på privacy@belkin.com.

Hur vi samlar in information

Vi kan samla in och bearbeta följande data om dig:

Information du ger oss. Om du fyller i formulär på Belkin-webbplatser eller kontaktar oss via telefon, e-post eller på annat sätt kan du tillhandahålla information om dig som kan omfatta personlig information. Detta omfattar information du tillhandahåller när du registrerar dig på Belkin-webbplatser, registrerar eller returnerar en Belkin-produkt, prenumererar på någon av våra tjänster, söker efter en produkt, gör en beställning på någon Belkin-webbplats, deltar i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på Belkin-webbplatser, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning, deltar i en utbildningssession eller annat evenemang, hämtar fast programvara, programvara och appar, eller när du rapporterar ett problem gällande Belkin-webbplatser eller Belkin-produkter eller på annat sätt begär support. Personlig information du tillhandahåller kan bestå av sådant som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter, ekonomisk information och kreditkortsnummer samt annan information som kan användas till att identifiera dig personligen.

Information vi samlar in om dig. Vi kan automatiskt samla in information när du använder Belkin-webbplatser eller Belkin-produkter, bland annat:

 • Teknisk information, inklusive den IP-adress som används till att ansluta din dator eller annan enhet till internet, typ och version av webbläsare, tidszonsinställningar, typer och versioner av insticksfiler för webbläsare, operativsystem och plattform samt språkinställningar. Den här informationen tillhandahålls vanligtvis av webbläsaren och är inget som vi specifikt efterfrågar.
 • Information om besök på Belkin-webbplatser, inklusive fullständiga URL:er med klickströmsdata till, genom och från Belkin-webbplatser (inklusive datum och tid), produkter du visat eller sökt efter, sidsvarstider, hämtningsfel, besökslängder på särskilda sidor, visade videor, information om sidinteraktion (som rullning, klickningar och muspekningar) och metoder som används till att surfa iväg från sidan.
 • Eventuella telefonnummer eller e-postadresser du använt till att kontakta kundtjänst.
 • Användningsdata om hur och när du använder Belkin-produkter, eller andra enheter som är anslutna till Belkin-produkter, och vilka funktioner du använder i Belkin-produkter.
 • Teknisk information och data som samlas in när dina Belkin-produkter är anslutna till internet, exempelvis hur många och vilka enheter som är anslutna till ditt hemnätverk, när du använder enheterna och den mängd nätverkstrafik som genereras. Vi samlar även in miljödata när du använder vissa Belkin-produkter. Dessa miljödata kan omfatta verktygsinställningar, temperatur- och belysningsavläsningar i hemmet, rörelsedetektorer och alarm som triggats.
 • Om du godkänner det kan vissa appar samla in information om den plats där du befinner dig. Om du inte vill att denna information ska samlas in bör du inte godkänna det, eller leta efter anvisningar i enhetens handbok om hur du ändrar platsinställningar.

Information vi får från andra källor. Vi samarbetar tätt med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss (bland annat samarbetspartners, underleverantörer av tjänster inom teknik, betalningar och leveranser, annonseringsnätverk, samt analys-, sökinformations- och kreditkontrollsföretag) och vi kan få information om dig från dem.

Hur vi använder information

Vi kan använda informationen vi samlar in för en rad olika syften. Dessa syften överensstämmer med skälet till att du tillhandahöll informationen till oss eller för ett direkt relaterat syfte. Vi använder informationen på sätt som omfattar följande:

 • För att skapa ett konto åt dig för Belkin-webbplatser eller Belkin-produkter.
 • För att möjliggöra köp och/eller hämtning av Belkin-produkter.
 • För att autentisera användning av ditt konto eller köp och/eller användning av Belkin-produkter.
 • För att registrera din Belkin-produkt i vår produktdatabas.
 • För att fullgöra våra åtaganden som uppstått som en följd av avtal som ingåtts mellan dig och oss och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster du begär från oss.
 • För att assistera dig med kundsupport.
 • För att kommunicera och administrera kunddeltagande i kampanjer och undersökningar.
 • För att tillhandahålla de Belkin-produkter du begär.
 • För att tillhandahålla information till dig om de Belkin-produkter du använder gällande sådant som nya funktioner, buggfixar, underhåll av tjänster eller uppgraderingar.
 • För att hjälpa oss utveckla nya Belkin-produkter och förbättra befintliga Belkin-produkter.
 • För att tillhandahålla, eller tillåta andra utvalda företag att tillhandahålla information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Vi (eller andra utvalda företag) kontaktar dig elektroniskt först efter att du har tackat ja till att ta emot marknadsföringsinformation. ”Tackat ja” avser att du har utfört en medveten handling för att ta emot information, till exempel genom att markera en kryssruta eller klicka på en knapp.
 • För att meddela dig om ändringar av Belkin-webbplatser och Belkin-produkter och ändringar av våra villkor och policyer.
 • För att administrera Belkin-webbplatser och Belkin-produkter för interna driftssyften som omfattar sådant som felsökning, data- och statistikanalys, testning, informationssökning och undersökningar.
 • För att förbättra Belkin-webbplatser och Belkin-produkter och säkerställa att innehållet presenteras på bästa sätt för dig och din dator eller enhet.
 • För att säkerställa säkerheten hos Belkin-webbplatser och Belkin-produkter.
 • För att övervaka och reglera interaktiva funktioner hos Belkin-webbplatser och Belkin-produkter som du kan välja att delta i, inklusive webbforum och chattrum gällande Belkin-produkter.
 • För att hjälpa dig att navigera på Belkin-webbplatser.
 • För att hjälpa dig att komma åt och använda vissa funktioner i Belkin-produkter på fjärravstånd och hjälpa dig att övervaka och skydda ditt hem och hemnätverk.
 • För att tillhandahålla information och rekommendationer om internet- och strömanvändning i hemmet.
 • För att mäta eller förstå effektiviteten hos annonser som vi skickar till dig och andra som besöker Belkin-webbplatser och för att leverera relevant personanpassad annonsering till dig och andra.
 • För att avgöra vilka aspekter av Belkin-webbplatser och Belkin-produkter som är mest användbara för dig och andra som använder Belkin-webbplatser och Belkin-produkter.

Delning av information

Vi hyr varken ut eller säljer personlig information till tredje part i marknadsföringssyften. Vi delar endast din personliga information med tredje part i marknadsföringssyfte om du har gett ditt samtycke till detta. Vi frågar efter ditt samtycke, till exempel i form av ett e-postsvar, en markering av en kryssruta eller en klickning i ett avtal, innan vi använder eller delar personlig information i något annat syfte än det du tillhandahållit informationen för, eller som på annat sätt medges i denna integritetspolicy. Vi kan dela personlig information på följande sätt:

 • Inom Belkin för databehandling eller datalagring.
 • Inom Belkins företagsgrupp, inklusive våra dotterbolag och samarbetspartner vilka kan använda din information för de syften som omnämns i denna integritetspolicy.
 • Med affärspartners, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsagenter eller entreprenörer för att dessa ska kunna tillhandahålla en begärd tjänst eller transaktion, inklusive orderbehandling, värdtjänster för webbplatser, lagring av din information, tillhandahållande av e-postkommunikation å dina vägnar och kundsupport. Vi tillhandahåller tredje part med minsta mängd personlig information som krävs för att slutföra eller tillhandahålla den begärda tjänsten eller transaktionen, och vi tillåter inte att tredje part använder personlig information i något annat syfte än det du blivit meddelad om.
 • Med tjänsteleverantörer, rådgivare eller annan tredje part, i den rimliga utsträckning som krävs för att fortsätta med förhandlingar eller slutföra ett sammangående, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av våra tillgångar. Om Belkin genomgår en sammanslagning med eller köps upp av ett annat företag övergår personlig information i sin helhet till det nya företaget.
 • För att följa lagstiftning eller rättsliga förfaranden (såsom stämningar eller domstolsbeslut), för att efterleva myndigheters rapporteringskrav och för att utöva våra lagstadgade rättigheter eller försvara oss mot rättsanspråk.
 • För att försvara våra eller andras lagstadgade rättigheter, exempelvis för att skydda Belkins varumärke eller undersöka brott mot Belkins användningsvillkor, lagöverträdelser, intrång i immateriella rättigheter, missbruk av Belkin-webbplatser, bedrägerier eller möjliga hot mot personlig säkerhet.

Utöver detta kan vi dela ihopslagen och icke-personlig information, inklusive användningsdata för Belkin-produkter, med tredje part för en mängd olika syften. Ett av dessa är att analysera trender gällande användning av verktyg och hemnätverk i avsikt att visa tredjepartsföretag hur deras produkter kan integreras med Belkin-produkter och åstadkomma allmänna förbättringar av hemnätverk. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att denna information inte kan länkas tillbaka till dig och vi kräver att tredje part lagrar all delad information i dess anonymiserade form.

För vissa WeMo- och Linksys Smart Wi-Fi-produkter kan Belkin erbjuda dig att ansluta till och använda gränssnittet i Belkin-produkter tillsammans med en eller flera produkter eller tjänster från tredje part, vilket omfattar utbyte av information mellan din Belkin-produkt och tredje parts produkt eller tjänst. Ditt uttryckliga medgivande och godkännande krävs vid anslutningstillfället till tredje parts produkt eller tjänst och kan när som helst återkallas av dig. I vissa fall kan du även omfattas av tredje parts integritetspolicy om du köper, använder eller hämtar en produkt eller tjänst från tredje part som ansluter till en Belkin-produkt. Belkin ansvarar inte för integritetsrutiner hos tredjepartspartner. Om du ansluter till en Belkin-produkt via en tredjepartsprodukt på detta sätt samtycker du till och godkänner den integritetspolicy som gäller hos sådan tredje part. Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyer och användningsvillkor för alla tredjepartsprodukter som ansluter till Belkin-produkter.

Alla tredje parter med vilka vi delar din personliga information måste bibehålla konfidentialiteten hos informationen och får inte använda den för några andra syften. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredje parter följer samma integritetsprinciper som styr vår insamling av din personliga information.

När du gör inköp från Belkins webbplatsbutiker använder Belkin en betalningsbehandlare som bekräftar din betalkortsinformation. Din betalkortsinformation passerar via betalningsbehandlaren och samlas varken in eller lagras av Belkin. Betalningsbehandlaren är endast auktoriserad att använda denna information för att bekräfta dina inköp och inget annat.

Marknadsföring

Du har rätt att begära att vi inte bearbetar din personliga information för marknadsföringsändamål. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in personlig information) om vi har för avsikt att använda din personliga information för marknadsföringsändamål, eller om vi har för avsikt att lämna ut personlig information till tredje part för marknadsföringsändamål.

Vi kommer alltid att ge dig valmöjligheter för din personliga information. En del val presenteras tydligt i form av dialogrutor eller kryssrutor för godkännande av marknadsföring som riktas till dig eller delning av personlig information med tredje part. I de fall där lagen tillåter detta kan vi även ge dig valet att tacka nej. Att ”tacka nej” innebär att du drar tillbaka ett tidigare godkännande eftersom du nu har ändrat dig. Ett exempel på hur du kan tacka nej är när du klickar på länken för avregistrering i ett marknadsföringsmejl. Detta tar bort dig från vår e-postlista för marknadsföring. Belkins allmänna policy är att låta användare godkänna marknadsföring och delning av information med tredje part, snarare än att de måste tacka nej. Lägg märke till att valmöjligheterna för att godkänna eller tacka nej inte omfattar obligatorisk kommunikation gällande webbplatser, tjänster eller programvara, exempelvis information om uppdateringar eller tillfällig avstängning av någon tjänst, eller beställnings- eller leveransbekräftelser från Belkins webbplatsbutiker, som du kan få då och då så länge du inte avbeställer din tjänst eller beställning eller upphör med användningen av programvaran i enlighet med tillämpliga villkor i användarvillkor eller licensavtal.

Om du inte vill få direktmarknadsföringsmaterial från oss eller tredje part kan du, utöver att följa anvisningarna i marknadsföringsmejl om avregistrering, skicka en begäran om detta via e-post till privacy@belkin.com.

Nya Belkin-produkter

När du köper och/eller hämtar nya Belkin-produkter kommer vi endast att använda din personliga information i de syften som nämns i (i) denna integritetspolicy och (ii) i meddelanden som du får vid tidpunkten för inköpet eller hämtningen.

Var vi lagrar din information

Data som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på olika platser globalt, inklusive i USA. Data kan också bearbetas av Belkins personal eller underleverantörer som arbetar utanför det land där du är bosatt (om du är i Europa inkluderar detta utanför EES, eller om du är i Australien eller Nya Zeeland (ANZ) utanför ANZ) för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat arbeta med beställningar, behandling av betalningsinformation och supporttjänster. Vi använder även molnbaserade program och tjänster till att lagra och bearbeta personlig information, vilket kan leda till att din personliga information lagras utanför det land där du är bosatt (eller EES eller ANZ).

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer inte bryter mot de integritetsprinciper som styr vår insamling av din personliga information. Genom att tillhandahålla din personliga information bekräftar du att du är införstådd med och ger ditt samtycke till att sådan information överförs, behandlas och lagras utanför ditt hemland där dataskyddslagar kan vara annorlunda, och du samtycker till utlämning och användning av din personliga information till tjänsteleverantörer utomlands som kanske inte fullt ut överensstämmer med lagarna som gäller i det land där du är bosatt. Vår integritetspolicy och våra rutiner är avsedda att ge ett likvärdigt skydd av personlig information i hela världen. Vissa länder har en svagare datalagstiftning, men Belkin hanterar trots det informationen på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med all tillämplig lagstiftning.

Komma åt och uppdatera personlig information

Vi behöver din hjälp med att hålla din personliga information uppdaterad och korrekt, så meddela oss gärna om din personliga information ändras. Du kan när som helst komma åt och uppdatera din personliga information och kommunikationsinställningar på följande sätt:

 • Genom att klicka på länken för avregistrering i ett mejl du får från oss.
 • Genom att skicka ett mejl till privacy@belkin.com. Se till att inkludera ditt namn, e-postadress och relevant information om den information du vill ändra, eller om materialet du inte längre vill få skickat till dig.
 • För många Belkin-webbplatser och Belkin-produkter kan du göra ändringar genom att logga in till det webbkonto som finns på den URL som tillhandahölls när du registrerade dig för Belkin-webbplatsen eller tjänsten.

Vi kommer att tillmötesgå din rimliga begäran om att:

 • Korrigera felaktiga data.
 • Överföra personlig information till tredje part.
 • Radera din personliga information, förutsatt att lagstiftning inte kräver att vi sparar den.
 • Tillhandahålla en kopia till dig av personlig information som som finns i våra aktuella databas, antingen kostnadsfritt eller mot en rimlig avgift om informationen måste hämtas från en säkerhetskopierad eller arkiverad databas.

Vi besvarar din begäran snarast efter mottagandet. Vi kan be dig att bekräfta din identitet innan vi tillmötesgår din begäran. Om din personliga information har lämnats ut till en tredje part i enlighet med denna integritetspolicy kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela den tredje parten om eventuell uppdaterad information du tillhandahåller oss.

Åter igen ber vi dig att lägga märke till att vi, trots att du valt bort marknadsföringsinformation från oss, fortfarande kan kommunicera med dig i andra ärenden, som exempelvis uppdateringar av produkter och tjänster för Belkin-produkter som du har köpt samt kundsupportärenden.

Bevarande av personlig information

Vi behåller bara din personliga information i syfte att uppfylla avsikterna med att samla in den eller enligt vad som krävs för legitima affärsändamål på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy eller är tillåtna enligt lag.

Cookies, webb-beacons och andra webbverktyg

Vi använder automatiska datainsamlingsverktyg som cookies, inbäddade webblänkar och widgetar (”webbverktyg”). Dessa webbverktyg samlar in viss information som din webbläsare eller mobila enhet skickar till Belkin-webbplatser och Belkin-produkter, bland annat IP-adress, typ av webbläsare och tjänsteleverantör. Utöver detta använder Belkin små kodbitar som kallas för webb-beacons. Webb-beacons gör det möjligt för en webbplats att överföra eller samla in information genom en grafisk bildbegäran. Det möjliggör för Belkin att samla in information som adressen till sidan du besöker, adressen till den föregående sidan som länkade till den nya, vilken webbläsare eller mobil enhet du använder och bildskärmsinställningar. Belkin och dess marknadsföringspartners använder webb-beacons till att bland annat undersöka om annonseringen på Belkin-webbplatser och andra webbplatser som innehåller Belkin-annonser är effektiv, eller om vissa videor på Belkin-webbplatser blir visade.

Belkin kan använda webbverktyg för följande ändamål:

 • För att identifiera användarens land och språk och skilja dig åt från andra som använder Belkin-webbplatser.
 • För att spara din registreringsinformation för framtida användning för Belkin-webbplatser och tjänster.
 • För att tillåta att kundundersökningar visas eller inte visas för kunder.
 • För att optimera webbläsarupplevelsen genom att förinläsa vissa funktioner för Belkin-webbplatser och tjänster vid framtida besök så att inläsningen blir snabbare och effektivare.
 • För att förstå hur du använder och interagerar med Belkin-webbplatser och tjänster.
 • För att tillhandahålla och personanpassa upplevelsen när du besöker Belkin-webbplatser eller våra annonspartners webbplatser eller när du använder Belkin-produkter.
 • För att förbättra Belkin-webbplatser och tjänster.
 • För att räkna besökare till Belkin-webbplatser och Belkin-produkter och analysera webbplatstrafik, exempelvis hur många besökare som har kommit till Belkin-webbplatser via annonser på marknadsföringspartners webbsidor.

Du har följande valmöjligheter gällande Belkins användning av webbverktyg:

 • Du kan välja att inte använda cookies via inställningarna i webbläsaren eller den mobila enheten. Om du avaktiverar cookies innebär dock detta att många av funktionerna på Belkin-webbplatser och Belkin-produkter kanske inte fungerar som avsett och att delar som kräver registrering eller autentisering, samt transaktioner i Belkins webbplatsbutiker, inte är tillgängliga.
 • För vissa Belkin-produkter kan du öppna kontoinställningarna och välja ett alternativ som tar bort dig från den personanpassade annonseringen. Om du väljer det här alternativet får du allmänna annonser som en del av dessa Belkin-produkter istället för personligt anpassad annonsering.
 • Många reklambyråer är medlemmar i Digital Advertising Alliance eller Network Advertising Initiative och erbjuder alternativ för att tacka nej till riktad annonsering på sina webbplatser.

För närvarande tar vi inte hänsyn till webbläsare som signalerar ”spåra inte”, eller andra metoder som gör det möjligt att slippa insamling av information i de nätverk med webbplatser och webbtjänster där vi deltar. Om vi kommer att göra detta i framtiden kommer vi att beskriva hur vi gör detta i denna integritetspolicy. Besök webbplatsen www.allaboutdnt.org för mer information om detta utvecklingsområde.

Utöver Belkins användning av webb-beacons på Belkin-webbplatser tillåter vi vissa tredjepartsföretag som tillhandahåller Belkin-annonsering på sina webbplatser att använda sina egna webb-beacons på Belkin-webbplatser. I sådana fall placerar marknadsföringspartnern en webb-beacon på din webbläsare så att vi kan spåra annonskonvertering (så att vi får veta om en annons fungerade) om du klickar på eller visar en Belkin-annons på en marknadsföringspartners webbplats och sedan omdirigeras till eller själv öppnar Belkin-webbplatsen. Dessa webb-beacons visas på din webbläsare oavsett om du har nekat att godkänna cookies eller visat att du inte vill bli spårad på Belkin-webbplatser eller på internet i allmänhet. Däremot används de av Belkin endast i det begränsade syftet att spåra annonskonverteringar och identifierar inte dig personligen på något sätt.

Tredje part kan samla information om dina webbaktiviteter över tid och på olika webbplatser när du använder Belkin-webbplatser. För att slippa spåras av dessa tredje parter kan du använda dig av alternativen ovan för att neka cookies, fastän Belkin saknar kontroll över och inte kan bekräfta att dessa tredje parter respekterar önskemål du gör i webbläsare om att slippa spåras.

Säkerhet

Vi strävar efter att bibehålla rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsmekanismer som utformats för att skydda den information som samlas in av Belkin-webbplatser och Belkin-produkter. Tyvärr är dock överföring av information på internet inte 100-procentigt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information kan vi inte garantera dess säkerhet – alla överföringar sker på din egen risk.

Tänk på att andra personer kanske kan komma åt okrypterad personlig information om du använder en dator eller enhet som andra kan använda. Om du inte vill att din information ska vara tillgänglig för andra bör du vara försiktig när du använder offentliga datorer eller enheter, eller när du använder en dator eller enhet som kanske kan användas av personer du inte auktoriserat.

Vi rekommenderar att du vidtar varje försiktighetsåtgärd för att skydda din personliga information när du surfar på internet. Du bör till exempel ändra dina lösenord ofta, använda en kombination av bokstäver och siffror när du skapar lösenord och se till att du använder en säker webbläsare. Tänk också på att namn som du ger dina Wi-Fi-utrustade enheter, hemnätverk och tjänster (”eget namn”) kan upptäckas av personer utanför ditt hem, så du bör inte använda någon personlig information som del av det egna namnet.

Uppdateringar och uppgraderingar

Belkin-produkter kan uppdateras eller uppgraderas då och då i syfte att tillhandahålla fler funktioner, lösa tekniska problem och förbättra din användarupplevelse som helhet. En del Belkin-produkter innehåller en automatisk uppdateringsfunktion som ger oss möjlighet att automatiskt göra uppdateringar. Du kan ändra alternativen för automatisk uppdatering genom att ändra inställningarna i Belkin-produktens kontoinformation. I extremt sällsynta fall kan uppdateringar fortfarande utföras automatiskt, oberoende av inställningarna för automatisk uppdatering. Vi kanske till exempel tillhandahåller en automatisk uppdatering som förhindrar eller korrigerar en säkerhetsbrist eller sårbarhet i nätverket.

Länkade webbplatser från tredje part och sociala medier

Belkin-webbplatser och webbtjänster kan innehålla länkar till webbplatser eller webbtjänster som drivs av tredje parter. Belkin-produkter kan även använda eller erbjuda produkter och tjänster från tredje parter, exempelvis en tredjepartsapp som fungerar med en Belkin-produkt. När du har lämnat Belkin-webbplatser och Belkin-produkter styrs dina aktiviteter av de användningsvillkor och integritetspolicyer som gäller på tredje parters webbplatser och webbtjänster. Belkin ansvarar inte för integritetsrutiner eller innehåll för dessa webbplatser och webbtjänster och vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom användningsvillkor och integritetspolicyer för alla webbplatser och webbtjänster du besöker.

Belkin-webbplatser och Belkin-produkter kan inte funktioner för sociala medier. Ett exempel är ”gilla”-knappen för Facebook. Dessa funktioner kan samla information om din enhets IP-adress, ställa in cookies för att underlätta interaktion med funktioner i sociala medier eller länka dig till webbplatser för sociala medier där du kan göra inlägg personlig information. Alla interaktioner med sociala medier styrs av den integritetspolicy som gäller för det sociala medieföretag som tillhandahåller funktionen.

Forum/chattrum

Om du deltar i eller postar information i ett diskussionsforum eller chattrum på någon Belkin-webbplats, eller gällande någon Belkin-produkt, bör du ha i åtanke att information du tillhandahåller blir tillgänglig för andra, och att den kan läsas, samlas in, vidarebefordras och användas av andra användare på dessa forum, eventuellt inom eller utanför Belkin, som har åtkomst till det aktuella forumet. Informationen kan även användas till att skicka oönskade meddelanden till dig. Tänk även på att det kan finnas ytterligare regler och villkor för enskilda forum. Åsikter som framförs av en deltagare i ett forum eller chattrum tillhör endast den deltagaren och ska inte betraktas som representativa för Belkin. Vi ansvarar inte för personlig information eller annan information som du kan välja att lägga upp på dessa forum, eller för eventuella konsekvenser av en sådan handling. Om du någon gång vill ta bort ett inlägg mejlar du oss på privacy@belkin.com. Tänk på att borttagningen av ett inlägg i ett forum eller chattrum inte innebär att inlägget raderas från våra system, eller att det har raderats helt och hållet från internet.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Eftersom vi då och då kan uppdatera denna integritetspolicy bör du kontrollera den med täta mellanrum. Om vi ändrar vår integritetspolicy publicerar vi den ändrade versionen här med ett datum för uppdateringen. Om vi gör omfattande ändringar av vår integritetspolicy meddelar vi dig via e-post eller med ett väl synligt meddelande på denna webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer gällande integritet och denna integritetspolicy får du gärna kontakta oss på privacy@belkin.com. Om du är bosatt i Singapore kan du kontakta Alison Tan på privacy@belkin.com">privacy.sg@belkin.com om du har frågor eller kommentarer gällande personlig integritet.

Om du har klagomål eller invändningar om denna integritetspolicy kontaktar du oss via e-postadressen ovan. Vi ser allvarligt på alla klagomål som gäller brott mot integritetslagstiftning. Någon från Belkin kommer att undersöka ditt klagomål och besvara det inom rimlig tid.

Uppdaterat den 20 oktober 2014