ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI W FIRMIE BELKIN

W firmie Belkin zależy nam na ochronie prywatności naszych klientów. Naszym celem jest zapewnienie wygodnego użytkowania naszych stron internetowych, aplikacji, produktów i usług przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zdefiniowanych poniżej Danych osobowych. Nasze praktyki w zakresie prywatności opisano poniżej oraz w osobnych informacjach przedstawianych podczas zakupu albo pobrania aplikacji, produktu lub usługi („Zasady ochrony prywatności”). Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wszystkich produktów i stron internetowych firmy Belkin. Odwiedzając stronę internetową firmy Belkin, ewentualnie korzystając z jej produktów lub przekazując nam Dane osobowe (określone definicją poniżej) użytkownik akceptuje postanowienia niniejszych Zasad ochrony prywatności i wyraża na nie zgodę.

Firma Belkin pragnie ułatwić użytkownikom korzystanie ze stron internetowych i produktów. Nieustannie usprawnia te witryny i produkty, zwiększając wygodę obsługi.

Dla ułatwienia w niniejszych Zasadach ochrony prywatności będą stosowane następujące terminy: „Belkin” oraz wszelkie formy zaimka „my” oznaczają firmę Belkin International Inc., w tym firmy do niej przynależne i z nią stowarzyszone na całym świecie (w tym Linksys i WeMo). „Strony internetowe firmy Belkin” oznaczają wszelkie strony internetowe Belkin, Linksys oraz WeMo. „Produkty Belkin” oznacza wszelkie aplikacje, produkty i usługi dostępne pod markami Belkin, Linksys i WeMo.

Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), podmiotem kontrolującym dane na potrzeby europejskich przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Belkin Limited zarejestrowana pod adresem Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, Wielka Brytania.

Rodzaje informacji objętych niniejszymi Zasadami ochrony prywatności

Firma Belkin może gromadzić dane osobowe i nieosobowe. „Dane osobowe” oznacza informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkownika. Przykładami Danych osobowych są imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu użytkownika. „Dane nieosobowe” oznaczają informacje, które nie mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkownika. Przykładami Danych nieosobowych są dane na temat użytkowania stron internetowych i produktów firmy Belkin, preferencje językowe oraz otwarcia stron internetowych Belkin.

Informacje mogą być agregowane i/lub przekształcane na anonimowe. Agregowanie informacji polega na łączeniu informacji z informacjami o innych klientach i użytkownikach. Przekształcanie informacji na anonimowe polega na usuwaniu danych osobowych z gromadzonych danych. Pozostałe dane zawierają tylko dane nieosobowe i są wykorzystywane do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, np. do określania ilu użytkowników danego routera korzysta z telewizji internetowej w domu lub ilu użytkowników oglądało określony film lub reklamę. Do czasu przekształcenia na dane anonimowe agregowane informacje zawierające dane osobowe są traktowane jak dane osobowe. Dane przekształcone na anonimowe są traktowane jak dane nieosobowe. Generalnie dane zbierane podczas wizyty na stronach internetowych firmy Belkin lub korzystania z produktów firmy Belkin są jednocześnie agregowane i przekształcane na anonimowe, a więc nie identyfikują użytkownika osobiście i stąd są danymi nieosobowymi.

Strony internetowe i Produkty firmy Belkin nie są kierowane do osób poniżej 13 roku życia i firma Belkin nie gromadzi świadomie Danych osobowych od dzieci poniżej tego wieku. Jeśli okaże się, że zgromadziliśmy Dane osobowe dziecka w wieku poniżej 13 roku życia, usuwamy takie Dane osobowe z naszych systemów. Jeśli użytkownik uważa, że firma Belkin mogła nieumyślnie zgromadzić Dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem privacy@belkin.com.

Jak gromadzimy informacje

Możemy gromadzić i posiadać następujące dane na temat użytkownika:

Informacje otrzymywane od użytkowników. Jeśli użytkownik wypełnia formularze na stronach internetowych Belkin lub koresponduje z nami drogą telefoniczną, e-mailową lub inną, może dostarczać nam informacji na swój temat. Informacje te mogą zawierać Dane osobowe. Dotyczy to informacji dostarczanych podczas rejestrowania się na stronach internetowych Belkin, rejestrowania lub zwracania Produktu Belkin, subskrybowania dowolnej z naszych usług, poszukiwania produktu, składania zamówienia na stronach internetowych Belkin, uczestniczenia w forach dyskusyjnych lub innych mediach społecznościowych na stronach internetowych Belkin, brania udziału w konkursach, promocjach lub ankietach, uczestniczenia w sesjach szkoleniowych lub innych wydarzeniach, pobierania oprogramowania sprzętowego lub innego albo aplikacji, ewentualnie zgłaszania problemu ze stronami internetowymi lub Produktami Belkin lub innego korzystania z pomocy technicznej. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników mogą zawierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane osobowe, dane finansowe lub kart kredytowych, ewentualnie wszelkie inne informacje, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika.

Informacje, które gromadzimy na temat użytkowników. Firma Belkin może automatycznie gromadzić informacje podczas korzystania przez użytkownika ze stron internetowych lub Produktów Belkin. Chodzi m.in. o następujące informacje:

 • Informacje techniczne, w tym adres internetowy („IP”), z którego komputer lub inne urządzenie użytkownika łączy się z Internetem, typ i wersja przeglądarki internetowej, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny, platforma oraz preferencje językowe Te informacje są typowo przekazywane przez przeglądarkę i nie wysyłamy specjalnego żądania pobrania takich informacji.
 • Informacje o odwiedzinach użytkownika na stronach internetowych Belkin, w tym pełne przebiegi w postaci adresów Uniform Resource Locators („URL”) określające, z jakiej strony użytkownik przybył do serwisu Belkin, przez jakie strony w tym serwisie przechodził, oraz do jakiej strony potem przeszedł (wraz z datą i godziną); produkty przeglądane lub wyszukiwane; czasy odpowiedzi; błędy pobierania; długość przebywania na konkretnych stronach; obejrzane filmy; dane o interakcji na stronie (przewijanie, klikanie, najeżdżanie myszą itp.); metody wychodzenia poza te strony internetowe.
 • Wszelkie numery telefoniczne i adresy e-mail podawane na potrzeby kontaktu z pomocą techniczną.
 • Dane o tym, jak i kiedy korzystano z Produktów Belkin; jakie inne urządzenia były z Produktami Belkin połączone; oraz z jakich funkcji Produktów Belkin użytkownik korzysta.
 • Informacje techniczne i dane gromadzone wtedy, gdy Produkty Belkin są połączone z Internetem, np. ile i jakie urządzenia były połączone z siecią domową, kiedy korzystano z tych urządzeń oraz jak duży ruch sieciowy obsłużono. Podczas korzystania z pewnych Produktów Belkin gromadzimy także dane środowiskowe takie jak ustawienia usług użyteczności publicznej, odczyty temperatur i światła w domu, dane z wykrywania ruchu oraz zdarzenia o charakterze alarmowym.
 • Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, niektóre aplikacje mogą gromadzić informacje o jego miejscu przebywania. Jeśli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia takich informacji, nie powinien wyrażać na to zgodę, ewentualnie powinien sprawdzić w instrukcji urządzenia, jak zmienić ustawienia lokalizowania.

Informacje gromadzone z innych źródeł. Ściśle współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które świadczą nam różne usługi (w tym np. partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatnościowych i kurierskich, sieciami reklamowymi, podmiotami świadczącymi usługi analityczne, podmiotami dostarczającymi informacje nt. wyszukiwania, biurami informacji kredytowych) i od tych podmiotów możemy otrzymywać informacje na temat użytkownika.

Jak korzystamy z informacji

Gromadzone informacje możemy wykorzystać w różnych celach. Cele te są ściśle związane z powodem, z jakiego użytkownik przekazał informacje do naszej firmy lub bezpośrednim celem. Informacje te możemy wykorzystać w następujących celach:

 • Tworzenie konta użytkownika na stronach internetowych Belkin lub w Produktach Belkin.
 • Ułatwienie dokonania zakupu i/lub pobrania Produktu Belkin.
 • Uwierzytelnienie dostępu do konta lub zakupu i/lub użytkowania Produktu Belkin.
 • Zarejestrowanie Produktu Belkin w bazie produktów.
 • Realizowanie zobowiązań wynikających z umów między użytkownikiem a firmą Belkin oraz dostarczanie wymaganych przez użytkownika informacji, produktów i usług.
 • Świadczenie usług pomocy technicznej.
 • Informowanie o promocjach i ankietach oraz wsparcie w ich realizacji.
 • Dostarczanie użytkownikowi żądanych Produktów Belkin.
 • Dostarczanie użytkownikowi informacji na temat używanych przez niego Produktów Belkin, takich jak nowe funkcje, poprawki błędów, przestoje usług lub uaktualnienia.
 • Wsparcie w tworzeniu nowych Produktów Belkin oraz ulepszanie aktualnych Produktów Belkin.
 • Dostarczanie użytkownikowi, ewentualnie uprawnianie wybranych zewnętrznych podmiotów do dostarczania użytkownikowi informacji na temat potencjalnie interesujących go towarów lub usług. Firma Belkin (lub wybrane strony trzecie) kontaktują się z użytkownikiem drogą elektroniczną tylko wtedy, gdy użytkownik zgodził się na otrzymywanie informacji marketingowych. „Zgoda” oznacza tutaj podjęcie pewnego działania oznaczającego zgodę na otrzymywanie informacji, takiego jak zaznaczenie pola lub kliknięcie przycisku.
 • Informowanie użytkownika o zmianach w stronach internetowych i Produktach Belkin oraz zmianach w warunkach bądź zasadach obowiązujących w firmie Belkin.
 • Administrowanie stronami internetowymi i Produktami Belkin w wewnętrznych celach organizacyjnych, w tym w celu rozwiązywania problemów, analizowania danych i tworzenia statystyk, testowania, badań oraz ankietowania.
 • Ulepszanie stron internetowych i Produktów Belkin w celu przedstawiania materiałów w sposób najprzydatniejszy dla użytkownika oraz jego komputerów i urządzeń.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa stron internetowych i Produktów Belkin.
 • Monitorowanie i regulowanie interaktywnych funkcji stron internetowych i Produktów Belkin, z których użytkownik może zechcieć korzystać, w tym forów online i pokojów czat dotyczących Produktów Belkin.
 • Wspomaganie nawigowania po stronach internetowych Belkin.
 • Usprawnianie zdalnego dostępu i korzystania z różnych funkcji Produktów Belkin oraz pomaganie użytkownikowi w monitorowaniu i zabezpieczaniu mieszkania i sieci domowej.
 • Dostarczanie informacji i rekomendacji dotyczących komunikacji internetowej oraz zużycia mediów w mieszkaniu.
 • Mierzenie lub analizowanie skuteczności reklam przedstawianych użytkownikowi i innym osobom odwiedzającym strony internetowe Belkin w celu dostarczania spersonalizowanych materiałów reklamowych.
 • Określanie, które aspekty stron internetowych i Produktów Belkin są dla użytkownika i innych osób najbardziej przydatne.

Udostępnianie informacji

Firma Belkin w żadnych okolicznościach nie wypożycza ani nie sprzedaje Danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych. Dane osobowe udostępniamy stronom trzecim w celach marketingowych wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. O zgodę użytkownika — przez odpowiedź na wiadomość e-mail, wpisanie zgody w odpowiednim polu lub zaakceptowanie umowy — pytamy zawsze wtedy, gdy zamierzamy użyć jego Danych osobowych lub udostępnić je w celu innym niż ten, w którym je użytkownik udostępnił lub który opisano w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Dane osobowe możemy udostępniać na następujące sposoby:

 • Wewnątrz firmy Belkin na potrzeby przetwarzania lub przechowywania danych.
 • Wewnątrz grupy korporacyjnej Belkin, w tym również podmiotów do niej przynależnych, stowarzyszonych z nią i oddziałów, które mogą korzystać z informacji użytkownika w celu realizacji potrzeb wymienionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.
 • Partnerom biznesowym, dostawcom usług, autoryzowanym przedstawicielom zewnętrznym lub wykonawcom w celu wyświadczenia żądanej usługi lub transakcji, w tym przetwarzania zamówień, hostingu serwisów internetowych, przechowywania danych użytkownika, obsługi komunikacji e-mailowej w naszym imieniu oraz świadczenia usług obsługi klienta. Tym podmiotom zewnętrznym dostarczamy tylko minimum Danych osobowych wymagane do wykonania lub wyświadczenia żądanej usługi albo transakcji. Nie zezwalamy osobom trzecim na korzystanie z Danych osobowych w celach innych niż te, dla których te dane zostały ujawnione.
 • Dostawcom usług, doradcom lub innym podmiotom zewnętrznym w takim zakresie, jaki w uzasadnionym zakresie jest wymagany do negocjacji lub realizacji fuzji, przejęcia albo sprzedaży całości bądź części naszych aktywów. Gdyby firma Belkin dokonała fuzji z inną firmą, ewentualnie przejęła inną firmę lub została przejęta, Dane osobowe zostałyby przekazane jako całość podmiotowi znajdującemu się w zależności następczej.
 • W celu spełnienia wymagań lub procedur prawnych (np. wezwanie do sądu lub nakaz sądowy), spełnienia ustawowych wymagań raportowych oraz w celu wyegzekwowania naszych praw bądź obrony przed roszczeniami.
 • W celu chronienia praw własnych lub innych podmiotów, np. chronienia marki Belkin lub dochodzenia naruszeń zasad Belkin, naruszeń prawa, naruszeń praw do własności intelektualnej, niewłaściwego korzystania ze stron internetowych Belkin, oszustw lub potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego.

Ponadto możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym zagregowane i przekształcone na anonimowe Dane nieosobowe, w tym dane o użytkowaniu produktów Belkin, w różnych celach, w tym w celu analizowania trendów dot. używania sieci domowej i usług użyteczności publicznej, przedstawiania podmiotom zewnętrznym sposobu ,w jaki ich produkty mogą współpracować z Produktami Belkin oraz generalnie usprawniania działania sieci domowych. Dbamy o to, aby takie informacje nie mogły zostać powiązane z konkretnym użytkownikiem, a od podmiotów zewnętrznych wymagany przechowywania wszelkich udostępnianych informacji w postaci przekształconej na anonimową.

W związku z niektórymi produktami WeMo i Linksys Smart Wi-Fi firma Belkin może udostępnić użytkownikowi możliwość powiązania Produktów Belkin z jednym lub więcej produktami lub usługami podmiotów zewnętrznych, które to powiązanie będzie obejmowało wymianę informacji między Produktem Belkin a produktem lub usługą podmiotu zewnętrznego. Podczas nawiązywania połączenia z produktem lub usługą podmiotu zewnętrznego użytkownik pytany jest o zgodę na taką wymianę danych, a zgodę taką może potem w dowolnej chwili cofnąć. W pewnych przypadkach, takich jak na przykład zakup, używanie lub pobranie produktu bądź usługi podmiotu zewnętrznego powiązanego z Produktem Belkin, użytkownik może również podlegać zasadom ochrony prywatności podmiotu zewnętrznego. Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności partnerów zewnętrznych. W przypadku uzyskiwania w powyższy sposób dostępu do Produktu Belkin za pośrednictwem produktu podmiotu zewnętrznego użytkownik wyraża zgodę na zasady ochrony prywatności podmiotu zewnętrznego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności oraz regulaminami wszelkich produktów podmiotów zewnętrznych połączonych z Produktami Belkin.

Podmioty zewnętrzne, którym udostępniamy Dane osobowe użytkownika są zobowiązane do zachowania tych informacji w poufności i zabrania się im korzystania z tych informacji w innych celach. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia, że takie podmioty zewnętrzne przestrzegają zasad ochrony prywatności mających zastosowanie do gromadzenia przez naszą firmę danych osobowych użytkownika.

Kiedy użytkownik dokonuje zakupu w sklepie internetowym Belkin, firma Belkin weryfikuje dane karty użytkownika za pośrednictwem firmy obsługującej płatności. Dane karty kredytowej są przekazywane do firmy obsługującej płatności i nie są gromadzone ani przechowywane przez firmę Belkin. Firma obsługująca płatności jest upoważniona do korzystania z tych informacji wyłącznie w celu dokonania uwierzytelnienia zakupu użytkownika i w żadnym innym.

Marketing

Użytkownik ma prawo polecić nam, abyśmy nie przetwarzali Danych osobowych w celach marketingowych. Informujemy użytkownika (przed pozyskaniem jego Danych osobowych) o zamiarze użycia Danych osobowych w celach marketingowych lub ujawnienia ich podmiotowi zewnętrznemu w celach marketingowych.

Użytkownik zawsze ma wybór co do sposobu użycia jego Danych osobowych. Niektóre opcje są prezentowane z góry w postaci komunikatów lub pól z pytaniem o zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych lub na udostępnienie Danych osobowych podmiotom zewnętrznym. W niektórych przypadkach, tam gdzie pozwala na to prawo, możemy także przedstawić opcję niewyrażenia zgody. Opcja niewyrażenia zgody oznacza, że użytkownik wcześniej wyraził zgodę, ale potem zmienił zdanie. Jedną z form opcji niewyrażenia zgody jest kliknięcie łącza „Unsubscribe” (Anuluj subskrypcję) w e-mailu marketingowym. Ta czynność spowodowałaby usunięcie z marketingowej listy mailingowej. Generalnie firma Belkin stosuje zasadę pytania o zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej i udostępnianie informacji podmiotom zewnętrznym (zamiast przedstawiania potem opcji niewyrażenia zgody). Zwracamy uwagę, że opcje wyrażania/niewyrażania zgody nie dotyczą otrzymywania obowiązkowych informacji dot. stron internetowych, usług lub oprogramowania, takich jak informacje o uaktualnieniach lub przestojach, ani pokwitowań zamówień lub potwierdzeń wysyłki w sklepach internetowych Belkin. Użytkownik może co pewien czas otrzymywać takie obowiązkowe informacje, chyba że anuluje usługę lub zamówienie, ewentualnie przestanie korzystać z oprogramowania rozwiązując stosowne warunki użytkowania lub umowę licencyjną.

Aby nie otrzymywać bezpośrednich materiałów marketingowych od naszej firmy lub podmiotów zewnętrznych, użytkownik może, oprócz wykonania czynności dostępnych po kliknięciu łącza „Unsubscribe” (Anuluj subskrypcję) zawartego w e-mailu marketingowym, wysłać do naszej firmy zgłoszenie w wiadomości e-mail na adres privacy@belkin.com.

Nowe Produkty Belkin

Kiedy użytkownik kupuje i/lub pobiera nowe Produkty Belkin, z jego Danych osobowych korzystamy wyłącznie w celach określonych w (i) niniejszych Zasadach ochrony prywatności oraz (ii) ewentualnych powiadomieniach dostarczonych użytkownikowi z chwilą zakupu lub pobrania.

Gdzie przechowujemy dane użytkownika

Dane zbierane od użytkownika mogą być przesyłane i gromadzone w wielu miejscach na całym świecie, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Mogą one być również przetwarzane przez pracowników firmy Belkin lub jej wykonawców działających poza terytorium kraju zamieszkania użytkownika (np. w przypadku użytkowników z Europy mogą być to organizacje w krajach spoza EOG, a w przypadku użytkowników z Australii lub Nowej Zelandii (ANZ) — organizacje w krajach spoza ANZ), którzy współpracują z naszą firmą lub jednym z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą zajmować się m.in. realizacją zamówień, obsługą płatności oraz świadczeniem usług pomocy technicznej. Ponadto Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy z użyciem aplikacji działających w chmurze (cloud), czego skutkiem może być przechowywanie Danych Osobowych poza krajem zamieszkania użytkownika (lub EOG bądź ANZ).

Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia, iż nasza firma oraz nasi dostawcy usług nie naruszają zasad ochrony prywatności mających zastosowanie do gromadzenia przez naszą firmę danych osobowych użytkownika. Przekazując Dane osobowe do naszej firmy, użytkownik w pełni rozumie i zgadza się na przesyłanie, przetwarzanie oraz przechowywanie Danych osobowych w kraju innym niż jego kraj zamieszkania, gdzie mogą obowiązywać inne normy w zakresie ochrony danych; użytkownik ponadto wyraża zgodę na ujawnianie oraz korzystanie z jego Danych osobowych przez zagranicznych dostawców usług, którzy mogą nie stosować się w pełni do przepisów obowiązujących w kraju użytkownika. Nasze Zasady ochrony prywatności prywatności oraz nasze praktyki mają zapewnić jednolity poziom ochrony Danych osobowych na całym świecie. Oznacza to, że nawet w krajach, których przepisy zapewniają słabszą ochronę danych, firma Belkin będzie postępowała z informacjami użytkownika w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności oraz w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Dostęp do Danych osobowych i wprowadzanie w nich zmian

Użytkownik odpowiada za zgodność Danych osobowych ze stanem faktycznym oraz ich aktualność, dlatego prosimy o powiadamianie o wszelkich zmianach w Danych osobowych. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych oraz preferencji komunikacji w dowolnym czasie w następujący sposób:

 • Klikając łącze „Unsubscribe” (Anuluj subskrypcję) w dowolnej otrzymywanej od nas wiadomości e-mail.
 • Wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@belkin.com. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz szczegółowych informacji na temat tego, co ma zostać zmienione, albo jakie materiały nie mają być wysyłane do użytkownika.
 • W przypadku wielu stron internetowych i Produktów Belkin przez zalogowanie do konta online dostępnego pod podanym adresem URL uzyskanym przy rejestracji na stronie internetowej lub w Produkcie Belkin.

Honorujemy uzasadnione prośby o:

 • Skorygowanie nieprawidłowych danych.
 • Przekazanie Danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu.
 • Usunięcie Danych osobowych (chyba że zachowania ich wymaga od nas prawo).
 • Bezpłatne przekazanie użytkownikowi kopii Danych osobowych aktualnie przechowywanych w naszych zasobach bądź przekazanie tej kopii za uzasadnioną opłatą w przypadku konieczności uzyskania dostępu do danych z kopii zapasowej lub zarchiwizowanych.

Na otrzymane zgłoszenia odpowiadamy niezwłocznie. Przed wykonaniem wnioskowanych czynności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości użytkownika. W przypadku ujawnienia Danych osobowych użytkownika podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności podejmiemy uzasadnione działania w celu powiadomienia podmiotu zewnętrznego o zaktualizowanych informacjach przekazanych naszej firmie przez użytkownika.

Ponownie zwracamy uwagę na fakt, że nawet jeśli użytkownik wybrał opcję nieotrzymywania od nas informacji marketingowych, może nadal otrzymywać informacje na inne tematy, np. o uaktualnieniach Produktów Belkin lub usług albo w sprawach związanych ze świadczeniem pomocy technicznej.

Zachowanie Danych osobowych

Dane osobowe użytkownika zachowujemy wyłącznie w tych celach, do których zostały one zgromadzone, ewentualnie w zakresie wymaganym przez uzasadnione potrzeby biznesowe zgodnie z opisem w niniejszych Zasadach ochrony prywatności lub w innym zakresie dozwolonym prawem.

Pliki cookie, sygnały web beacon oraz inne narzędzia webowe

Stosujemy narzędzia do automatycznego gromadzenia danych takie jak pliki cookie, osadzone łącza internetowe i widgety (łącznie określane jako „narzędzia webowe”). Te narzędzia webowe gromadzą pewne informacje na temat przeglądarki lub urządzenia przenośnego użytkownika podczas korzystania ze stron internetowych lub Produktów Belkin. Są to takie informacje jak adres IP, typ przeglądarki oraz dostawca usług. Ponadto Belkin korzysta z niewielkich fragmentów kodu określanych jako sygnały „web beacon”. Sygnały „web beacon” służą do przekazywania lub gromadzenia informacji na stronie internetowej za pośrednictwem żądań dostępu do pliku graficznego. Technika ta umożliwia firmie Belkin gromadzenie informacji takich jak adres odwiedzanej strony, adres strony odwiedzonej wcześniej, używana przeglądarka lub urządzenie przenośne, ustawienia wyświetlania. Firma Belkin i jej partnerskie firmy reklamowe stosują sygnały „web beacon” na przykład w celu określenia, czy reklamy na stronach Belkin lub innych stronach internetowych zawierających reklamy Belkin są skuteczne lub czy oglądane są określone filmy wideo na stronach Belkin.

Firma Belkin może stosować narzędzia webowe w następujących celach:

 • Rozpoznawanie kraju i języka użytkownika oraz odróżnianie go od innych użytkowników stron internetowych Belkin.
 • Zapisywanie informacji rejestracyjnych na przyszłość w celu wykorzystania na stronach internetowych i w usługach Belkin.
 • Powodowanie, aby u klienta były wyświetlane (lub nie były wyświetlane) ankiety.
 • Optymalizowanie komfortu korzystania ze stron internetowych i usług Belkin przez wstępne ładowanie pewnych funkcji w celu późniejszego szybszego ładowania stron i wydajniejszego działania.
 • Zrozumienie sposobu interakcji użytkownika ze stronami internetowymi i usługami Belkin.
 • Dostosowanie działania stron internetowych Belkin lub stron partnerskich firm reklamowych, a także Produktów Belkin, i zapewnienie bardziej spersonalizowanej obsługi.
 • Ulepszanie stron internetowych i usług Belkin.
 • Zliczanie osób odwiedzających strony internetowe Belkin i korzystających z Produktów Belkin oraz analizowanie ruchu sieciowego (np. liczba osób odwiedzających strony internetowe Belkin z klikniętych reklam na stronach partnerskich firm reklamowych).

Użytkownik ma do wyboru następujące opcje w zakresie korzystania z narzędzi webowych przez firmę Belkin:

 • Użytkownik może odmówić przyjęcia plików cookie, ustawiając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej lub urządzeniu przenośnym. Jednakże w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie wiele funkcji stron internetowych i Produktów Belkin może nie działać zgodnie z zamierzeniem, a obszary wymagające rejestracji lub uwierzytelniania, jak również transakcje w sklepie internetowym Belkin będą niedostępne.
 • W przypadku niektórych Produktów Belkin można przejść do ustawień konta i wybrać opcję usunięcia danych użytkownika z funkcji spersonalizowanych reklam. Wybranie tej opcji spowoduje otrzymywanie ogólnych reklam Produktów Belkin zamiast reklam dostosowanych do preferencji użytkownika.
 • Wiele firm reklamowych należy do stowarzyszenia Digital Advertising Alliance lub Network Advertising Initiative i udostępniają na swoich stronach opcje rezygnacji.

Aktualnie nie obsługujemy sygnałów „nie śledzić” wysyłanych przez przeglądarki ani innych mechanizmów rezygnacji z gromadzenia informacji w sieciach stron internetowych i usług online, w których uczestniczymy. Jeśli to ulegnie zmianie w przyszłości, fakt ten zostanie opisany w Zasadach ochrony prywatności. Więcej informacji na temat tego aktualnie rozwijanego obszaru technologii można znaleźć na stronie www.allaboutdnt.org.

Oprócz sygnałów „web beacon” stosowanych na stronach internetowych Belkin dopuszczamy stosowanie własnych sygnałów „web beacon” przez niektóre podmioty zewnętrzne obsługujące reklamy Belkin na ich stronach. W takim przypadku kliknięcie lub wyświetlenie reklamy Belkin na stronie internetowej firmy partnerskiej i przekierowanie użytkownika lub przejście na stronę Belkin powoduje umieszczenie przez firmę partnerską sygnalizatora „web beacon” w przeglądarce użytkownika, dzięki czemu możemy monitorować konwersję (tzn. dowiedzieć się, czy reklama była skuteczna). Te sygnalizatory „web beacon” pojawiają się w przeglądarce także przy wyłączonej obsłudze plików cookie oraz przy rezygnacji użytkownika z monitorowania na stronach internetowych Belkin (lub ogólnie w Internecie). Jednakże sygnalizatory te są stosowane przez firmę Belkin tylko w ograniczonym zakresie — do monitorowania konwersji reklam, a nie do identyfikowania konkretnych użytkowników.

Podmioty zewnętrzne mogą gromadzić informacje o czynnościach użytkowników online i działaniach na różnych stronach internetowych podczas korzystania ze stron internetowych Belkin. Aby uniknąć monitorowania przez takie zewnętrzne podmioty, użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie. Jednakże firma Belkin nie ma kontroli nad tym, czy podmioty zewnętrzne honorują użycie takich opcji przeglądarki, i nie może tego potwierdzić.

Bezpieczeństwo

W uzasadnionym zakresie dbamy o funkcjonowanie administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń służących ochronie informacji gromadzonych przez strony internetowe i Produkty Belkin. Niestety, nie można zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet. Dbamy o ochronę Danych osobowych użytkowników, ale nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa. Użytkownik przesyła takie dane na własne ryzyko.

W związku z tym należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli użytkownik korzysta z komputera lub urządzenia, z którego mogą korzystać inne osoby, takie inne osoby mogą uzyskać dostęp do niezaszyfrowanych Danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać informacji innych, powinien zachować ostrożność podczas korzystania z publicznych komputerów lub urządzeń, ewentualnie podczas korzystania z komputera lub urządzenia, do którego mogą mieć dostęp nieautoryzowane osoby.

Zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności i należyte chronienie Danych osobowych podczas korzystania z Internetu. Na przykład hasła należy zmieniać często, stosując kombinacje liter i cyfr; należy także korzystać z bezpiecznych przeglądarek. Należy mieć także świadomość, że nazwy nadawane urządzeniom pracującym w sieci Wi-Fi, sieciom domowym i usługom (tzw. „przyjazne nazwy”) mogą być wykrywalne przez osoby znajdujące się poza mieszkaniem użytkownika. Dlatego w nazwach tych nie należy umieszczać Danych osobowych.

Uaktualnienia i rozbudowa

Produkty Belkin są od czasu do czasu uaktualniane. Udostępniane są nowe funkcje, rozwiązywane problemy techniczne i generalnie usprawnia się korzystanie z tych produktów. Niektóre Produkty Belkin są wyposażone w funkcję automatycznego uaktualniania. Opcje automatycznego uaktualniania można zmienić w ustawieniach w danych konta Produktu Belkin. W sporadycznych przypadkach uaktualnienie może zostać automatycznie zainstalowane mimo wyłączenia tej funkcji w ustawieniach. Dla przykładu, firma Belkin może zapewniać automatyczną aktualizację, która zapobiega luce w zabezpieczeniach lub problemowi naruszenia zabezpieczeń sieci bądź naprawia te problemy.

Serwisy podmiotów zewnętrznych i łącza do serwisów społecznościowych

Strony internetowe i usługi online firmy Belkin mogą zawierać łącza do serwisów lub usług obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne. Produkty Belkin mogą także korzystać z produktów i usług podmiotów zewnętrznych, ewentualnie je udostępniać (np. aplikacja podmiotu zewnętrznego działająca z poziomu Produktu Belkin). Z chwilą opuszczenia strony internetowej lub Produktu Belkin czynności użytkownika są objęte regulaminami i zasadami ochrony prywatności stron internetowych i serwisów takich podmiotów zewnętrznych. Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności ani materiały na takich stronach internetowych i usługach online, zalecając dokładne zapoznanie się z regulaminami i zasadami ochrony prywatności każdego odwiedzanego serwisu i strony internetowej.

Strony internetowe i Produkty Belkin mogą zawierać funkcje społecznościowe, np. przyciski „Lubię to” serwisu Facebook. Funkcje te mogą gromadzić informacje na temat adresu IP urządzenia, instalować pliki cookie ułatwiające interakcję z mediami społecznościowymi, ewentualnie odsyłać do serwisu społecznościowego, gdzie użytkownik może zamieścić swoje Dane osobowe. Wszelka interakcja z serwisami społecznościowymi jest objęta zasadami ochrony prywatności firmy obsługującej dany serwis społecznościowy.

Fora / czaty

Jeśli użytkownik uczestniczy w forum dyskusyjnym lub czacie, ewentualnie zamieszcza tam informacje, w ramach strony internetowej lub Produktu Belkin, winien być świadom, że przekazywane informacje zostają udostępniane do wglądu publicznego. Mogą być czytane, gromadzone lub używane przez innych użytkowników forum, w tym wewnątrz i na zewnątrz serwisów Belkin, którzy mają dostęp do takiego forum dyskusyjnego lub czatu. Te informacje mogą także posłużyć komuś do wysyłania użytkownikowi niepożądanych wiadomości e-mail. Należy mieć na uwadze, że na konkretnym forum mogą obowiązywać dodatkowe zasady. Opinie użytkowników na forach i czatach są wyłącznie ich opiniami i nie odzwierciedlają opinii firmy Belkin. Nie ponosimy odpowiedzialności za Dane osobowe ani inne informacje, które użytkownik udostępnia na takim forum, ani za konsekwencje przesłanych informacji. Jeśli użytkownik chce usunąć opublikowane informacje w dowolnym momencie, prosimy o kontakt mailowy na adres privacy@belkin.com. Należy pamiętać, że usunięcie informacji opublikowanych na forum lub czacie nie oznacza usunięcia tych informacji z naszych systemów ani całkowitego ich usunięcia z Internetu.

Zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności

Niniejsze Zasady ochrony prywatności może co pewien czas ulegać zmianie, dlatego prosimy o częste zapoznawanie się z jego zawartością. W przypadku wprowadzenia zmian w Zasadach ochrony prywatności, taka zmieniona wersja zostanie opublikowana w tym miejscu i opatrzona datą zmiany. W przypadku istotnych zmian w Zasadach ochrony prywatności informujemy o nich użytkowników przez e-mail, ewentualnie zamieszczamy dobrze widoczny komunikat na niniejszej stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować

Pytania dotyczące prywatności oraz uwagi dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności prosimy przesyłać na adres privacy@belkin.com. Dla użytkowników w Singapurze osobą kontaktową w sprawie wszelkich pytań lub uwag dotyczących prywatności jest Alison Tan — privacy@belkin.com">privacy.sg@belkin.com.

Wszelkie skargi lub wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności należy przesyłać na powyższy adres e-mail. Wszystkie skargi dotyczące naruszenia przepisów dotyczących prywatności traktujemy poważnie. Pracownik firmy Belkin przeprowadzi dochodzenie dotyczące skargi użytkownika i udzieli użytkownikowi odpowiedzi w odpowiednim terminie.

Uaktualniono 20 październik 2014 r.