BELKIN PRIVATLIVSPOLITIK

Vi er ved Belkin forpligtede til at beskytte dit privatliv. Vores mål er at give dig en god oplevelse på vores hjemmesider, og når du bruger vores programmer, produkter og services og samtidigt at holde dine personlige oplysninger, som er defineret nedenfor, sikre. Vores praksis for privatliv er beskrevet nedenfor, såvel som i separate meddelelser der gives når en app, et produkt eller en service købes eller downloades (vores "Privatlivspolitik"). Denne privatlivspolitik gælder alle Belkin produkter og Belkins hjemmesider. Ved at besøge Belkins hjemmesider, benytte Belkin produkter eller give os dine personlige oplysninger (som defineret nedenfor), accepterer du og samtykker til de praksisser vilkår og betingelser,der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Belkin ønsker at gøre Belkins hjemmesider nemme at navigere rundt på for dig, og gøre Belkin produkter lette at bruge for dig. Vi forbedrer hele tiden Belkins hjemmesider og Belkin produkter for at gøre dem mere brugervenlige.

For nemheds skyld vil vi bruge følgende udtryk i denne privatlivspolitik: "Belkin", "vores", "os" eller "vi" betyder Belkin International, Inc., herunder dets globale datterselskaber og associerede selskaber (herunder Linksys og Wemo). "Belkins hjemmesider" omfatter alle globale Belkin, Linksys og Wemo hjemmesider. "Belkin produkter" omfatter alle apps under mærket Belkin, Linksys og Wemo samt produkter og tjenester.

Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), er den registeransvarlige, med henblik på europæisk lovgivning om databeskyttelse, Belkin Limited Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, UK.

Typer af oplysninger omfattet af denne privatlivspolitik

Belkin kan indsamle både personlige og ikke-personlige oplysninger. "Personlige oplysninger" betyder alle oplysninger der kan bruges til at identificere dig med. Nogle eksempler på personlige oplysninger kunne være dit navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. "Ikke-personlige oplysninger" betyder oplysninger, som ikke i sig selv kan bruges til at identificere dig med. Nogle eksempler på ikke-personlige oplysninger kunne være brugerdata der relaterer til Belkins hjemmesider og Belkin produkter, sprogindstillinger og Belkin hjemmesidevisninger.

Oplysninger kan indsamles og/eller anonymiseres. Når oplysningerne er indsamlet, kombineres de med oplysninger om andre kunder og brugere. Når oplysninger anonymiseres, bliver personlige informationer fjernet fra de indsamlede data og den resterende del af dataene, der kun indeholder ikke-personlige oplysninger, bliver brugt til intern eller ekstern brug, såsom for eksempel at se hvor mange brugere der findes af en bestemt router der har et TV der kan gå på internettet i et hjemmenetværk eller hvor mange brugere der har set et bestemt websted, en video eller en reklame. Indsamlede informationer der indeholder personlige oplysninger, anses som personlige oplysninger, indtil de er blevet anonymiseret. Anonymiserede informationer anses som ikke-personlige oplysninger. Generelt bliver både brugerdata, når du besøger Belkins hjemmesider eller bruger Belkin produkter, indsamlet og anonymiserede sådan at de ikke identificerer dig personligt og er derfor ikke-personlige oplysninger.

Belkins hjemmesider og Belkin produkter er ikke rettet mod, ej heller bevidst, at indsamle personlige oplysninger fra børn under 13 år. Hvis vi får informationer om at vi har indsamlet personlige oplysninger fra et barn under 13 år, vil vi slette de pågældende personlige oplysninger fra vores systemer. Hvis du mener, at vi måske har indsamlet personlige oplysninger uforvarende, fra eller om et barn under 13 år, bedes du kontakte os på privacy@belkin.com.

Hvordan vi indhenter oplysninger

Vi kan indsamle og behandle følgende data om dig:

Informationer som du giver os . Hvis du udfylder formularer på Belkins hjemmesider eller har korrespondancer med os via telefon, e-mail eller på anden vis giver os oplysninger om dig selv, som kan indeholde personlige oplysninger. Dette omfatter oplysninger, du opgiver når du registrerer dig på Belkins hjemmesider, registrerer eller returnerer et Belkin produkt, abonnerer på vores tjenester, søger efter et produkt, afgiver en ordre på Belkins hjemmesider, deltager i diskussionsfora eller andre funktioner fra sociale medier på Belkins hjemmesider, deltager i en konkurrence, tilbud eller brugerundersøgelser, deltager i en træningssession eller en anden begivenhed, downloader firmware, software og apps, eller når du rapporterer et problem ved Belkins hjemmesider eller Belkin produkter eller på anden måde anmoder support. Personlige oplysninger som du giver os kan omfatte dit navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger, finansielle og kreditkortoplysninger samt andre oplysninger der kan bruges til at identificere dig personligt med.

De oplysninger vi indsamler om dig. Vi kan automatisk indsamle oplysninger når du bruger Belkins hjemmesider eller Belkin produkter, herunder:

 • Tekniske oplysninger, herunder IP-adresse, der bruges til at forbinde din computer eller anden enhed til internettet, browsertype og version, tidszoneindstilling, typer af browser-plugins og versioner, operativsystem og platform og sprogindstillinger. Disse oplysninger gives normalt af din webbrowser og vi anmoder ikke specifikt om dem.
 • Oplysninger om dit besøg på Belkins hjemmesider, herunder den fulde URL (internetadresse) clickstream til, gennem og fra Belkins hjemmesider (herunder dato og tid), produkter du har set på eller søgt efter, sidens svartider, downloadfejl, varighed for besøg på bestemte sider, viste videoer, information om sideinteraktion (såsom rulning, klik, og mouse-overs) og metoder der bruges til at komme væk fra siden.
 • Ethvert telefonnummer eller e-mail-adresse som bruges til at kontakte kundeservice.
 • Brugerdata om hvordan og hvornår du bruger Belkin produkter, andre enheder der er tilsluttet til Belkin produkter og hvilke funktioner ved Belkin produkter du bruger.
 • Tekniske oplysninger og data indsamlet når dine Belkin produkter er forbundet til internettet, såsom hvor mange og hvilke enheder der er tilsluttet dit hjemmenetværk, hvornår du bruger enheder og mængden af ​​netværkstrafik. Vi indsamler også andre data når du bruger bestemte Belkin produkter, såsom indstillinger, temperatur og lysmålinger i hjemmet, bevægelsessensor og alarmbegivenheder.
 • Hvis du giver dit samtykke, kan visse apps indsamle oplysninger om din placering. Hvis du ikke ønsker at disse oplysninger indsamles, skal du ikke samtykke og kontakte din manual for instruktioner til hvordan du ændrer indstillingerne for placering.

Oplysninger vi modtager fra andre kilder. Vi arbejder tæt sammen med tredjeparter der leverer tjenesteydelser til os (herunder for eksempel forretningspartnere, underleverandører i tekniske- betalings- og leveringstjenester, reklamenetværk, analyseudbydere, søgeinformationsudbydere, kreditoplysningsbureauer), og vi kan modtage oplysninger om dig fra dem.

Hvordan vi bruger information

Vi kan bruge de oplysninger vi indsamler til en række formål, herunder de følgende:

 • At oprette en konto til dig på Belkins hjemmesider eller Belkin produkter.
 • For at lette dit køb og/eller downloads af Belkin produkter.
 • At godkende brug af din konto eller køb og/eller brug af et Belkinprodukt.
 • For at registrere dit Belkinprodukt i vores produktdatabase.
 • At udføre vores forpligtelser i henhold til eventuelle kontrakter indgået mellem dig og os og give dig de oplysninger, produkter og tjenester som du anmoder fra os.
 • For at hjælpe dig med kundeservice.
 • At kommunikere om og administrere deltagelse i kundekampagner og undersøger.
 • At udbyde de Belkinprodukter som du anmoder om.
 • At give dig informationer om Belkinprodukter du bruger, såsom nye funktioner, fejlrettelser, nedetider eller opgraderinger.
 • For at hjælpe os med at udvikle nye Belkin produkter og forbedre de nuværende Belkin produkter.
 • For at give dig, eller tillade udvalgte tredjeparter at give dig oplysninger om varer eller tjenester, som vi mener kan have interesse for dig. Vi (eller udvalgt tredjepart) vil kontakte dig elektronisk, hvis du har sagt ja til at modtage markedsføringsmateriale. "Sagt ja" betyder, at du har foretaget en bekræftende handling med henblik på at modtage oplysninger, såsom ved at markere en boks eller klikke på en knap.
 • At underrette dig om ændringer på Belkins hjemmesider og Belkin produkter og ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.
 • At administrere Belkins hjemmesider og Belkin produkter til interne driftsmæssige formål, herunder fejlfinding, data og statistisk analyse, testning, forskning og undersøgelser.
 • For at forbedre Belkins hjemmesider og Belkin produkter og sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer eller enhed.
 • For at garantere sikkerheden for Belkins hjemmesider og Belkin produkter.
 • At overvåge og regulere interaktive Belkins hjemmesider og Belkin produkter, som du kan vælge at deltage i, herunder online-fora og chatrooms der omhandler Belkin produkter.
 • For at hjælpe dig med at navigere på Belkins hjemmesider.
 • For at hjælpe dig med at få adgang til og benytte visse funktioner ved Belkin produkter via fjernadgang og for at hjælpe dig med at overvåge og beskytte dit hjem og hjemmenetværk.
 • For at give dig oplysninger og anbefalinger om internettet og brugen energiforbruget i dit hjem.
 • For at måle eller forstå effektiviteten af ​​reklamer, vi leverer til dig og andre der besøger Belkins hjemmesider og til at give relevante personlige reklamer til dig og andre.
 • At afgøre, hvilke aspekter af Belkins hjemmesider og Belkin produkter der er mest nyttige for dig og andre brugere af Belkins hjemmesider og Belkin produkter.

Deling af oplysninger

Under ingen omstændigheder vil vi udleje eller sælge dine personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål. Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter for brug til markedsføring hvis du har givet os tilladelse til at gøre det. Vi vil bede om dit samtykke, eksempelvis via e-mail svar, afkrydsning eller klikke for accept af aftale inden vi bruger eller videregiver dine personlige oplysninger til andre formål end grunden til at du har opgivet dem, eller på anden vis fastsat af denne privatlivspolitik. Vi kan dele personlige oplysninger på følgende måder:

 • Internt ved Belkin med henblik på databehandling eller opbevaring af data.
 • Med forretningspartnere, serviceudbydere, autoriserede tredjeparts repræsentanter eller leverandører til levering af en anmodet service eller transaktion, inklusiv behandling af ordrer, hosting af hjemmesider, opbevaring af informationer, e-mailkommunikation på vegne af os og ydelse af kundeservice. Vi giver kun disse tredjeparter den mindst mulige mængde af personlige oplysninger som er nødvendige for at gennemføre eller yde den ønskede service eller transaktion, og vi tillader ikke tredjeparter at anvende dine personlige oplysninger til et andre formål end hvad der er blevet oplyst til dig.
 • Med tjenesteudbydere, rådgivere eller andre tredjeparter i det omfang det er en rimelig nødvendighed for at fortsætte med forhandlingerne eller afslutningen af ​​en sammenlægning, overtagelse eller salg af hele eller dele af vores aktiver. Hvis Belkin fusionerer med eller erhverver eller erhverves af en anden virksomhed, vil personlige oplysninger blive overført som en helhed til den overtagende virksomhed.
 • For at efterleve lovgivningen eller juridiske processer (såsom besvarelse af en stævning eller retskendelse), for at overholde lovbestemt datalogning og for at udøve vores juridiske rettigheder eller forsvar mod retslige krav.
 • For at beskytte vores juridiske rettigheder eller andres såsom beskyttelse Belkins varemærker eller efterforske overtrædelser af Belkins vilkår for anvendelse, overtrædelser af loven, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, misbrug af Belkins hjemmesider, svig eller potentielle trusler mod den personlige sikkerhed.

Derudover kan vi dele indsamlede og anonymiserede ikke-personlige oplysninger, herunder anvendelsesdata om Belkin produkter, med tredjeparter til en række forskellige formål, herunder at analysere tendenser om hjemmenetværk og brug, for at vise tredjeparter, hvordan deres produkter kunne virke med Belkin produkter og generelt forbedre hjemmenetværk. Vi har taget skridt for at sikre, at disse oplysninger ikke kan knyttes til dig, og vi kræver at tredjeparter holder alle delte oplysninger i deres anonymiserede form.

For visse WeMo og Linksys Smart Wi-Fi-produkter, kan Belkin give dig mulighed for at tilslutte og interagere med Belkin produkter med et eller flere tredjeparts-produkter og tjenester, som vil medføre udveksling af oplysninger fra dit Belkin produkt og tredjepartens produkt eller service. Dit udtrykkelige samtykke og autorisation vil være påkrævet på tidspunktet for tilslutningen til tredjepartens produkt eller service, og vil kunne tilbagekaldes af dig til enhver tid.

Når du foretager køb via en butik på Belkins hjemmesider, bruger Belkin en betalingsudbyder til at kontrollere dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger videregives til betalingsudbyderen og indsamles og opbevares ikke af Belkin. Betalingsudbyderen er godkendt til at bruge disse oplysninger til at godkende dit køb og ikke til andre formål.

Vores europæiske hjemmesideshop drives af en tredjeparts tjenesteudbyder, Trojan Electronics Ltd ("Trojan"). Trojan behandler udelukkende dine personlige oplysninger med det formål at færdiggøre ordrer på Belkin-hjemmesideshops i Europa, og i overensstemmelse med europæisk lovgivning om databeskyttelse.

Markedsføring

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Vi vil informere dig (inden indsamling af dine personlige oplysninger), hvis vi agter at bruge dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, eller hvis vi har til hensigt at videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart til markedsføringsformål.

Vi vil altid give dig valg omkring dine personlige oplysninger. Nogle valg er præsenteret direkte i form af afkrydsningsbokse eller accept-bokse for markedsføring til dig eller deling af dine personlige oplysninger med tredjeparter. I visse tilfælde, hvor loven tillader det, giver vi dig også mulighed for at fravælge. "At fravælge" betyder, at du allerede har valgt at sige ja, men at du senere skifter mening. En form for fravælgelse er at klikke på linket "Afmeld" i en markedsføringsemail. Dette vil fjerne dig fra vores mailingliste for markedsføring. Belkins generelle politik er at brugere kan tilvælge snarere end fravælge at modtage markedsføringsinformationer og at give mulighed for udveksling af oplysninger med tredjeparter. Bemærk, at disse tilvalg/fravalg ikke gælder for modtagelse af obligatoriske hjemmesider, services eller softwarekommunikation, såsom opdateringer eller informationer om nedetid eller modtagelse af ordrer eller forsendelsesbekræftelser på Belkin-hjemmesideshops, som du kan modtage periodisk, medmindre du annullerer din tjeneste eller ordre eller opsiger brugen af ​​software i overensstemmelse med de gældende vilkår for anvendelse eller licensaftale.

Nye Belkin produkter

Når du køber og / eller henter nye Belkin produkter, vil vi kun bruge dine personlige oplysninger til formål (i) i denne privatlivspolitik og (ii) i enhver meddelelse leveret til dig på tidspunktet for køb eller download.

Hvor vi opbevarer dine oplysninger

De data, som vi indsamler fra dig kan blive overført og opbevaret på forskellige steder i verden, herunder destinationer uden for EØS (også selvom du bor i, og / eller de indsamlede data blev genereret fra en placering indenfor EØS). De kan også blive behandlet af Belkin personale eller kontraktansatte, der opererer udenfor EØS som arbejder for os eller for en af ​​vores leverandører. Sådanne medarbejdere kan blandt andet arbejde med gennemførelse af din ordre, behandling af dine betalingsoplysninger og levering af supporttjenester. Vi bruger også cloud-baserede applikationer og tjenester til at gemme og behandle dine personlige oplysninger, hvilket kan resultere i dine personlige oplysninger bliver gemt udenfor EØS.

Ved at give os personlige oplysninger er du fuldt indforstået og giver samtykke til overførsel, bearbejdning og opbevaring af personlige oplysninger udenfor det land hvor du er bosat, hvor standarder for databeskyttelse kan være anderledes. Vores privatlivspolitik og vores praksis er lavet til at give et globalt, ensartet niveau til beskyttelse af personlige oplysninger over hele verden. Det betyder, at selv i lande, hvis lovgivning foreskriver mindre beskyttelse af dine oplysninger, vil Belkin stadig håndtere dine oplysninger på den måde, der er beskrevet i denne privatlivspolitik og i overensstemmelse med alle gældende love.

Adgang til og opdatering af dine personlige oplysninger

Vi behøver din hjælp til at bevare nøjagtigheden af dine personlige oplysninger og holde dem opdateret, så giv os venligst besked hvis der er ændringer i dine personlige oplysninger. Du kan få adgang til og opdatere dine personlige oplysninger og kommunikationsindstillinger til enhver tid på følgende måder:

 • Ved at klikke på "Afmeld" linket i en e-mail, du modtager fra os.
 • Ved at sende en e-mail til privacy@belkin.com. Husk at inkludere dit navn, email-adresse og specifikke relevante oplysninger om de oplysninger, du vil ændre, eller det materiale som du ikke længere ønsker at modtage.
 • For mange Belkin hjemmesider og Belkin produkter, ved at logge ind på din onlinekonto på den URL-adresse angivet da du tilmeldte til en Belkin-hjemmeside eller service.

Vi vil efterkomme din retmæssige anmodning om at:

 • Rette dine data, hvis de er unøjagtige.
 • Overføre dine personlige oplysninger til en tredjepart.
 • Slette dine personlige oplysninger, medmindre vi er forpligtet til at beholde dem ved lov.

Vi vil svare på din forespørgsel straks efter modtagelsen. Vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan handle på din anmodning.

Bemærk at hvis du vælger ikke længere at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan vi stadig henvende os til dig om andre forhold, såsom produkt- og serviceopdateringer til Belkin produkter du har købt og anliggender der vedrører kundesupport.

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger til de formål de blev indsamlet til, eller som det er påkrævet af berettigede forretningsmæssige formål eller påkrævet ved lov.

Cookies, web beacons og andre web-værktøjer

Vi bruger automatiske dataindsamlingsværktøjer som cookies, indlejrede weblinks og widgets (kollektivt benævnt "web-værktøjer"). Disse web-værktøjer indsamler visse oplysninger som din browser eller din mobile enhed sender til Belkins hjemmesider og Belkin produkter, såsom computerens IP-adresse, browsertype og tjenesteudbyder. Desuden bruger Belkin små stykker af kode kaldet web beacons. Web beacons tillader en hjemmeside til at overføre eller hente oplysninger via en grafisk billedanmodning. Dette giver Belkin mulighed for at indsamle oplysninger såsom adressen på den side du besøger, adressen på den henvisende side du tidligere har besøgt, hvilken browser eller mobil enhed du bruger og din skærmindstillinger. Belkin og dets reklame-partnere bruger web-beacons, til for eksempel at finde ud af om annoncering på Belkins hjemmesider og andre hjemmesider, der indeholder Belkin annoncer er effektiv, eller om bestemte videoer på Belkins hjemmesider bliver set.

Belkin kan anvende web-værktøjer til de følgende formål:

 • At identificere brugerens land og sprog og skelne dig fra andre brugere af Belkins hjemmesider.
 • Hvis du vil gemme dine registreringsoplysninger til fremtidig brug på Belkins hjemmesider og tjenester.
 • At tillade om kundeundersøgelser skal vises for brugere eller ikke.
 • At optimere din browsing-oplevelse ved preloade bestemte funktioner på Belkins hjemmesider og tjenester til fremtidige besøg for at gøre load-tiderne hurtigere og mere effektive.
 • For at forstå, hvordan du bruger og interagerer med Belkins hjemmesider og tjenester.
 • For at tilpasse og give dig en mere personlig oplevelse, når du besøger Belkins hjemmesider eller vores markedsføringspartneres hjemmesider eller ved brug Belkin produkter.
 • For at forbedre Belkins hjemmesider og tjenester.
 • At tælle besøgende på Belkins hjemmesider og Belkin produkter og analysere trafikken på hjemmesiden, såsom hvor mange besøgende der kommer til Belkins hjemmesider fra reklamer fra reklamepartneres hjemmesider.

Du har følgende valg vedrørende Belkins brug af web-værktøjer:

 • Du kan nægte at acceptere cookies ved at aktivere den nødvendige indstilling i din browser eller din mobilenhed. Mange funktioner på Belkins hjemmesider og Belkin produkter kan dog ikke fungere efter hensigten, hvis du deaktiverer cookies og områder der kræver registrering eller godkendelse og transaktioner i Belkins webshop vil ikke være tilgængelige.
 • For nogle Belkin produkter, kan du gå ind i kontoindstillinger og vælge en indstilling der fjerner dig fra personlige reklamefremstød. Hvis du vælger denne mulighed, vil du modtage generisk reklame som en del af disse Belkin produkter snarere end reklame, der er blevet skræddersyet baseret på dine præferencer.
 • Mange reklamevirksomheder er medlemmer af Digital Advertising Alliance eller Network Advertising Initiative og giver mulighed for fravalg på deres hjemmesider.

Vi svarer på nuværende tidspunkt ikke på webrowseres "do no track" signaler eller andre mekanismer der giver en måde at fravælge indsamling af informationer gennem netværk af hjemmesider og onlinetjenester som vi deltager i. Hvis vi gør det i fremtiden, vil vi beskrive hvordan vi gør det i denne privatlivspolitik. Besøg følgende websted, www.allaboutdnt.org, for mere information om dette område udvikling.

Udover Belkins brug af web-beacons på Belkins hjemmesider, tillader vi visse tredjeparter, der har Belkins reklamer på deres hjemmesider, at bruge deres egne web beacons på Belkin hjemmesider. Hvis du klikker på eller ser en Belkin annonce på en af ​​vores reklamepartneres hjemmesider, og bliver omdirigeret eller kommer til Belkinshjemmesider, vil reklamepartneres i så fald placere en web beacon i din browser så vi kan spore reklamekonverteringer (som fortæller os om en reklame var effektiv). Disse web beacons vises i din browser, uanset om du har nægtet at acceptere cookies eller angivet, at du ikke ønsker at blive sporet på Belkins hjemmesider eller på internettet generelt. Men de bruges kun af Belkin til det begrænsede formål at spore reklamekonverteringer og ikke til at identificere dig personligt på nogen måde.

Tredjeparter kan indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af forskellige hjemmesider når du bruger Belkins hjemmesider. For at undgå sporing af disse tredjeparter, kan du udøve valgene ovenfor for at afvise cookies, selvom Belkin ingen kontrol har over og kan ikke bekræfte,om disse tredjeparter efterlever de "do not track" valg du har foretaget i din browser.

Sikkerhed

Vi stræber efter at fastholde rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte oplysninger indsamlet af Belkins hjemmesider og Belkin produkter. Desværre er videregivelse af oplysninger via internettet er ikke 100% sikker. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden og enhver afsendelse er på egen risiko.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du bruger en computer eller enhed som andre har adgang til, kan disse andre muligvis få adgang til disse ikke-krypterede personlige oplysninger. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal være tilgængelige for andre, skal du udvise forsigtighed når du bruger offentlige computere eller enheder, eller når du bruger en computer eller enhed som brugere der ikke er autoriserede kan få adgang til.

Vi anbefaler at du tager alle forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger når du er på internettet. For eksempel at ændre dine kodeord ofte, bruge en kombination af bogstaver og tal når du danner kodeord, og være sikker på at du bruger en sikker browser. Du bør også være opmærksom på at navne som du giver dine Wi-Fi-aktiverede enheder, hjemmenetværk og tjenester (også kendt som "friendly names") kan være sporbare for andre udenfor dit hjem, så du bør ikke bruge personlige oplysninger som en del af dine "friendly names".

Opdateringer og opgraderinger

Belkin produkter bliver opdateret eller opgraderet fra tid til anden for at give yderligere funktioner, tilse tekniske problemer og generelt at gøre din brugeroplevelse bedre. Nogle Belkin produkter omfatter en automatisk opdateringsfunktion, som giver os mulighed for at foretage opdateringer automatisk. Du kan ændre indstillinger for automatisk opdatering ved at ændre dine indstillinger i Belkin kontooplysninger for produktet. I meget få tilfælde kan opdateringer stadig blive installeret automatisk, uanset indstillingen af ​​automatiske opdateringer. Eksempelvis kan vi levere en automatisk opdatering er løser et sikkerhedshul i dit netværk.

Tredjepart, og sociale medier

Belkins hjemmesider og onlinetjenester kan indeholde links til hjemmesider eller onlinetjenester der drives af tredjeparter. Belkin produkter kan også anvendes eller tilbyde produkter og tjenester fra tredjeparter, såsom en tredjeparts app der fungerer sammen med et Belkin produkt. Når du forlader Belkins hjemmesider og Belkin produkter, er dine aktiviteter underlagt tredjepartens hjemmesides og onlinetjenesters vilkår for anvendelse og privatlivspolitik Belkin er ikke ansvarlig for privatlivspolitik eller indholdet af disse hjemmesider og onlinetjenester, og vi opfordrer dig til at læse vilkårene for anvendelse og privatlivspolitik omhyggeligt på enhver hjemmeside og onlinetjeneste du besøger.

Belkins hjemmesider og Belkin produkter kan indeholde funktioner til sociale medier såsom Facebook "Like"-knapper. Disse funktioner kan indsamle oplysninger om enhedens IP-adresse, indstille cookies til at lette samspillet med funktioner fra ociale medier linke dig til en hjemmeside for sociale medier hvor du kan lægge personlige oplysninger ind. Alle interaktioner med funktioner til sociale medier er omfattet af privatlivspolitikken for udbyderen af det sociale medie der leverer funktionen.

Fora/Chatrum

Hvis du deltager i eller lægger informationer på et debatforum eller chatrum på enhver Belkin-hjemmeside eller ethvert Belkin produktet, skal du være opmærksom på at oplysninger du oplyser der vil være bredt tilgængelige for andre, og kan læses, indsamles, videresendes eller bruges af andre brugere på disse fora, potentielt indenfor eller udenfor Belkin, som har adgang til det pågældende debatforum eller chatrum. Disse oplysninger kan også blive brugt til at sende dig uopfordrede beskeder. Husk venligst at individuelle fora kan have yderligere regler og betingelser. Hver deltagers holdning på et forum eller i et chatrum er hans eller hendes egen og skal ikke anses som et udtryk for Belkin's holdning. Vi er ikke ansvarlige for de personlige oplysninger eller andre oplysninger som du måtte vælge at give i disse fora, eller konsekvenser heraf.

Opdateringer til denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik på ethvert tidspunkt, så gennemlæs den jævnligt. Hvis vi ændrer privatlivspolitikken, vil vi lægge den reviderede version op her sammen med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil vi underrette dig via e-mail eller skrive en meddelselse på et tydeligt sted på denne hjemmeside.

Sådan kontakter du os

Skulle du have nogen spørgsmål vedrørende personlige oplysninger eller kommentarer i relation til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på privacy@belkin.com.

Opdateret d. 13. februar 2014