BELKINS ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Belkin forpligter sig til at beskytte dine personoplysninger. Vores mål er at give dig en positiv oplevelse på vores websteder og ved brug af vores apps, produkter og tjenester og samtidig beskytte dine personoplysninger, som defineret i nedenfor. Vores praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger er beskrevet nedenfor samt i særskilte meddelelser, der bliver vist ved køb eller download af en app, et produkt eller en tjeneste (vores "erklæring om beskyttelse af personoplysninger"). Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder alle Belkin produkter og alle Belkins websteder. Ved at gå ind på Belkins websteder, ved at bruge Belkin produkter eller ved at udlevere dine personoplysninger til os accepterer og indvilliger du i den praksis og de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Belkin har en målsætning om, at Belkins websteder skal være nemme at finde rundt på, og at Belkin produkter skal være nemme at bruge. Vi forbedrer løbende Belkins websteder og Belkin produkter for at gøre dem mere brugervenlige.

For nemheds skyld anvendes følgende ord i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger: "Belkin", "vores", "os" eller "vi" betyder Belkin International, Inc., herunder globale datterselskaber og associerede virksomheder (herunder Linksys og Wemo). "Belkins websteder" omfatter alle globale Belkin, Linksys og Wemo websteder. "Belkin produkter" omfatter alle apps, produkter og tjenester af mærket Belkin, Linksys og Wemo.

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), er den registeransvarlige ifølge europæisk lovgivning om databeskyttelse Belkin Limited, Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, Storbritannien.

Typer af oplysninger, som er omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Belkin indsamler eventuelt både personoplysninger og upersonlige oplysninger. "Personoplysninger" henviser til alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Eksempler på personoplysninger er blandt andet dit navn, din adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. "Upersonlige oplysninger" henviser til oplysninger, der ikke i sig selv kan bruges til at identificere dig. Eksempler på upersonlige oplysninger er blandt andet brugerdata, der relaterer til Belkins websteder og Belkin produkter, sprogindstillinger og sidevisninger på Belkins websteder.

Oplysningerne vil eventuelt blive aggregeret og/eller anonymiseret. Ved aggregering af oplysninger kombineres de med oplysninger om andre kunder og brugere. Ved anonymisering af oplysninger bliver personoplysninger fjernet fra de indsamlede data, og den øvrige del af de data, der kun indeholder upersonlige oplysninger, bliver anvendt til intern eller ekstern brug, som for eksempel at finde ud af, hvor mange brugere af en bestemt router der har et internet-tv i et hjemmenetværk, eller hvor mange brugere der har set en bestemt video eller annonce på et websted. Aggregerede oplysninger, der indeholder personoplysninger, anses for at være personoplysninger, indtil de er anonymiseret. Anonymiserede oplysninger anses for at være upersonlige oplysninger. Generelt bliver brugerdata, der indsamles, når du går ind på Belkins websteder eller bruger Belkin produkter, både aggregeret og anonymiseret, så de ikke identificerer dig personligt og derfor er upersonlige oplysninger.

Belkins websteder og Belkin produkter er ikke henvendt til, og Belkin indsamler heller ikke bevidst, personoplysninger fra børn under 13 år. Hvis vi konstaterer, at vi har indsamlet personoplysninger fra et barn under 13 år, sletter vi disse personoplysninger i vores systemer. Hvis du mener, at vi uforvarende har indsamlet personoplysninger fra eller om et barn under 13 år, bedes du kontakte os på privacy@belkin.com.

Sådan indsamler vi oplysninger

Vi indsamler og behandler eventuelt følgende data om dig:

Oplysninger, som du udleverer til os. Hvis du udfylder formularer på Belkins websteder eller korresponderer med os via telefon, e-mail eller på anden vis, udleverer du muligvis oplysninger om dig selv til os, som kan indeholde personoplysninger. Dette omfatter oplysninger, du udleverer, når du registrerer dig på Belkins websteder, registrerer eller returnerer et Belkin produkt, abonnerer på vores tjenester, søger efter et produkt, afgiver en bestilling på Belkins websteder, deltager i diskussionsforummer eller andre sociale mediefunktioner på Belkins websteder, deltager i en konkurrence, kampagne eller spørgeundersøgelse, deltager i en træningssession eller en anden begivenhed, downloader firmware, software og apps, eller hvis du indberetter et problem på Belkins websteder eller med Belkin produkter eller på anden måde beder om support. Personoplysninger, som du udleverer til os, kan omfatte dit navn, din adresse, e-mail-adresse, telefonnummer og øvrige kontaktoplysninger, oplysninger om økonomi og kreditkort samt andre oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig personligt.

Oplysninger, vi indsamler om dig Vi indsamler eventuelt oplysninger automatisk, når du bruger Belkins websteder eller Belkin produkter, herunder:

 • Tekniske oplysninger, herunder IP-adressen, der bruges til at forbinde din computer eller anden enhed til internettet, browsertypen og -versionen, tidszoneindstilling, typer og versioner af browser-plugins, operativsystem og platform og sprogindstillinger. Disse oplysninger udleveres normalt alle af din webbrowser, og vi anmoder ikke specifikt om dem.
 • Oplysninger om dit besøg på Belkins websteder, herunder klikstrøm for fulde webadresser (URL) til, gennem og fra Belkins websteder (herunder dato og klokkeslæt), produkter, du har set eller søgt efter, sidesvartider, downloadfejl, varighed af besøg på bestemte sider, sete videoer, information om sideinteraktion (f.eks. rulning, klik og mouse-overs) samt måder, hvorpå der klikkes væk fra siden.
 • Alle telefonnumre eller e-mail-adresser, som bruges til at kontakte kundeservice.
 • Brugerdata om, hvordan og hvornår du bruger Belkin produkter, og andre enheder, der er tilsluttet Belkin produkter, og hvilke funktioner på Belkin produkter du bruger.
 • Tekniske oplysninger og data, som indsamles, når dine Belkin produkter er tilsluttet internettet, f.eks. hvor mange og hvilke enheder der er tilsluttet dit hjemmenetværk, hvornår du bruger enhederne, samt mængden af netværkstrafik. Vi indsamler desuden omgivelsesdata, når du bruger bestemte Belkin produkter, f.eks. indstillinger af forbrugsanlæg, temperatur og lysaflæsninger i hjemmet, bevægelsesregistrering og alarmhændelser.
 • Hvis du giver tilladelse til det, vil nogle apps eventuelt indsamle oplysninger om din geografiske position. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger indsamles, skal du ikke give tilladelse hertil. Eller se vejledningen til enheden for oplysning om, hvordan du ændrer indstillingerne for geografisk position.

Oplysninger, vi modtager fra andre kilder Vi arbejder tæt sammen med eksterne parter, som leverer serviceydelser til os (blandt andet forretningspartnere, underleverandører af tekniske, betalings- og leveringsrelaterede serviceydelser, reklamenetværk, analysefirmaer, udbydere af informationssøgning, kreditoplysningsbureauer), og vi vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra dem.

Sådan bruger vi oplysninger

Vi anvender eventuelt de oplysninger, vi indsamler, til en række formål. Disse formål vil være i overensstemmelse med årsagen til, at du har udleveret oplysningerne til os, eller det vil være til et direkte relateret formål. Vi anvender blandt andet sådanne oplysninger til:

 • At oprette en konto til dig på Belkins websteder eller Belkin produkter.
 • At gennemføre dit køb og/eller download af Belkin produkter.
 • At godkende brug af din konto eller køb og/eller brug af et Belkin produkt.
 • At registrere dit Belkin produkt i vores produktdatabase.
 • At overholde vores forpligtelser i henhold til eventuelle kontrakter indgået mellem dig og os, og til at give dig de oplysninger, produkter og tjenester, som du beder os om.
 • At bistå dig med kundeservice.
 • At kommunikere om og administrere deltagelse i kundekampagner og spørgeundersøgelser.
 • At levere de Belkin produkter, du bestiller.
 • At stille information til rådighed for dig om de Belkin produkter, du bruger, f.eks. nye funktioner, fejlrettelser, driftsafbrud eller opgraderinger.
 • At hjælpe os med at udvikle nye Belkin produkter og forbedre nuværende Belkin produkter.
 • At stille information, eller tillade udvalgte eksterne parter at stille information, til rådighed for dig om varer eller serviceydelser, som vi mener kan have interesse for dig. Vi (eller udvalgte eksterne parter) kontakter dig elektronisk, hvis du har valgt at få tilsendt markedsføringsmateriale. "Valgt at få tilsendt" vil sige, at du har bekræftet, at du ønsker at få tilsendt oplysninger, f.eks. ved at markere en boks eller klikke på en knap.
 • At underrette dig om ændringer af Belkins websteder og Belkin produkter og om ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.
 • At administrere Belkins websteder og Belkin produkter til interne driftsformål, herunder fejlfinding, dataanalyser og statistiske analyser, testning og spørgeundersøgelser.
 • At forbedre Belkins websteder og Belkin produkter, og at sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer eller enhed.
 • At sørge for, at Belkins websteder og Belkin produkter fungerer sikkert.
 • At overvåge og regulere interaktive aspekter af Belkins websteder og Belkin produkter, som du kan vælge at deltage i, herunder online forummer og chatrum, der er relateret til Belkin produkter.
 • At hjælpe dig med at navigere på Belkins websteder.
 • At hjælpe dig med at få adgang til og bruge bestemte funktioner på Belkin produkter via fjernadgang, og til at give dig mulighed for at overvåge og beskytte dit hjem og hjemmenetværk.
 • At stille information til rådighed for dig om og anbefalinger til anvendelse af internettet og forbrugsanlæg i dit hjem.
 • At måle eller afdække effekten af annoncer, som vi præsenterer for dig og andre, der går ind på Belkins websteder, og til at præsentere relevante, personaliserede annoncer for dig og andre.
 • At finde ud af, hvilke aspekter af Belkins websteder og Belkin produkter der er mest nyttige for dig og andre brugere af Belkins websteder og Belkin produkter.

Udveksling af oplysninger

Vi hverken udlejer eller sælger dine personoplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål under nogen som helst omstændigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål, hvis du har givet os tilladelse til det. Vi beder om din tilladelse, f.eks. ved svar via e-mail, markering af afkrydsningsfelt eller klik for at acceptere en aftale, inden vi bruger eller videregiver dine personoplysninger til andre formål end det, du har udleveret dem til, eller på anden vis som fastlagt i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Vi videregiver eventuelt personoplysninger på følgende måder:

 • Internt i Belkin med henblik på databehandling eller -opbevaring.
 • Internt i Belkin koncernen, herunder vores datterselskaber, associerede virksomheder og divisioner, som alle vil kunne anvende dine oplysninger til de formål, som fremgår af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.
 • Med forretningspartnere, serviceleverandører, autoriserede tredjepartsagenter eller -leverandører, så de kan levere en bestilt serviceydelse eller transaktion, herunder ordrebehandling, webhosting, informationsopbevaring, e-mail-kommunikation, på vores vegne og yde kundeservice. Vi udleverer kun de minimalt nødvendige personoplysninger til sådanne tredjeparter, for at de kan gennemføre eller levere den bestilte serviceydelse eller transaktion, og vi tillader ikke tredjeparter at anvende dine personoplysninger til andre formål, end som oplyst over for dig.
 • Med serviceleverandører, rådgivere eller andre tredjeparter, i det omfang at det er rimeligt nødvendigt for at forhandle eller gennemføre en fusion, overtage eller sælge alle eller dele af vores aktiver. Hvis Belkin fusionerer med eller overtager eller overtages af en anden virksomhed, bliver personoplysninger overført som helhed til den overtagende virksomhed.
 • For at opfylde lovgivningen eller krav i tilfælde af sagsanlæg (f.eks. som indstævnt eller efter en retskendelse), for at overholde myndighedskrav om indberetning og for at udøve vores juridiske rettigheder eller forsvare os mod retslige krav.
 • For at beskytte vores eller andres juridiske rettigheder, f.eks. beskyttelse af Belkins varemærke eller undersøgelse af overtrædelser af Belkins vilkår for anvendelse, lovovertrædelser, krænkelser af immaterialrettigheder, misbrug af Belkins websteder, svindel eller potentielle trusler mod den personlige sikkerhed.

Derudover kan vi vælge at udveksle aggregerede og anonymiserede, ikke-personlige oplysninger, herunder brugsdata vedrørende Belkin produkter, med tredjeparter til forskellige formål, herunder at analysere tendenser vedrørende hjemmenetværk og anvendelse af forbrugsanlæg, for at kunne vise tredjeparter, hvordan deres produkter kunne virke med Belkin produkter og generelt forbedre hjemmenetværk. Vi har taget skridt for at sikre, at disse oplysninger ikke kan knyttes til dig, og vi kræver, at tredjeparter opbevarer alle udvekslede oplysninger i anonymiseret form.

For bestemte WeMo og Linksys Smart Wi-Fi produkters vedkommende giver Belkin dig eventuelt mulighed for at tilslutte og interagere med Belkin produkter med et eller flere tredjepartsleverede produkter og tjenester, som vil medføre udveksling af oplysninger fra dit Belkin produkt med tredjepartsleverandørens produkt eller tjeneste. Din udtrykkelige tilladelse og godkendelse er påkrævet på tidspunktet for tilslutningen til tredjepartsleverandørens produkt eller tjeneste og kan tilbagekaldes af dig til enhver tid. I nogle tilfælde, hvis du køber, bruger eller downloader en tredjepartsleverandørs produkt eller tjeneste, der tilsluttes et Belkin produkt, kan dette også være med forbehold for en sådan tredjeparts erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Belkin påtager sig intet ansvar for samarbejdende tredjeparters praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Hvis du opretter adgang til et Belkin produkt igennem en tredjeparts produkt på denne måde, accepterer du en sådan tredjeparts erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Vi opfordrer dig til altid at læse erklæringer om beskyttelse af personoplysninger og vilkår for anvendelse for tredjepartsleverede produkter, der er forbundet med Belkin produkter.

Tredjeparter, som vi eventuelt videregiver dine personoplysninger til, skal holde oplysningerne fortroligt og må ikke bruge dem til andre formål. Vi tager alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at sådanne tredjeparter overholder de samme principper for beskyttelse af personoplysninger, der gælder for vores indsamling af dine personoplysninger.

Når du køber i en netbutik på Belkins websteder, benytter Belkin en betalingsudbyder til at bekræfte dine betalingskortoplysninger. Dine betalingskortoplysninger videregives til betalingsudbyderen og bliver ikke indsamlet eller opbevaret af Belkin. Betalingsudbyderen er godkendt til at bruge disse oplysninger til at godkende dit køb og ikke til andre formål.

Markedsføring

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Vi informerer dig (inden indsamling af dine personoplysninger), hvis vi agter at bruge dine personoplysninger til markedsføringsformål, eller hvis vi agter at videregive dine personoplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål.

Vi giver dig altid valgmuligheder i forbindelse med dine personoplysninger. Nogle valgmuligheder bliver præsenteret i form af meddelelser eller bokse til accept af markedsføring over for dig eller videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter. I tilfælde, hvor loven tillader det, giver vi dig også mulighed for at fravælge. "At fravælge" betyder, at du allerede har foretaget et tilvalg, men at du efterfølgende ændrer mening. En måde at fravælge på er ved at klikke på linket "Framelding" i en markedsførings-e-mail. Derved slettes du på vores mailingliste til markedsføring. Belkins generelle politik går ud på, at brugere skal tilvælge, i stedet for at fravælge, om de vil have tilsendt markedsføringsinformation, og at gøre det muligt at udveksle oplysninger med tredjeparter. Bemærk, at disse tilvalg/fravalg ikke gælder for modtagelse af obligatorisk kommunikation fra websteder, tjenester eller software, f.eks. opdateringer eller information om nedetid eller bestillingsmodtagelse eller afsendelsesbekræftelse fra Belkins netbutikker, som eventuelt vil blive sendt til dig periodisk, medmindre du opsiger din tjeneste eller bestilling eller ophører med at bruge software i overensstemmelse med de gældende vilkår for anvendelse eller licensaftalen.

Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføringsmateriale fra os eller fra en tredjepart, kan du, ud over at følge anvisningerne for "framelding" i en markedsførings-e-mail, sende en anmodning via e-mail til os på privacy@belkin.com.

Nye Belkin produkter

Når du køber og/eller downloader nye Belkin produkter, bruger vi kun dine personoplysninger til de formål, som er fastlagt (i) i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og (ii) i eventuelle meddelelser, som du får på tidspunktet for køb eller download.

Hvor vi lagrer dine oplysninger

De data, vi indsamler fra dig, vil eventuelt bliver overført til, og lagret forskellige steder i verden, herunder i USA. De vil eventuelt også blive behandlet af Belkins medarbejdere eller leverandører, der driver virksomhed i et andet land, end hvor du er bosiddende (herunder, hvis du er bosiddende i Europa, uden for EØS, eller hvis du er bosiddende i Australien eller New Zealand (ANZ), uden for ANZ), som arbejder for os eller for en af vores leverandører. Sådanne medarbejdere kan blandt andet have som funktion at ekspedere din ordre, behandle dine betalingsoplysninger og levere støttende service. Vi anvender desuden cloud-baserede applikationer og tjenester til at lagre og behandle dine personoplysninger, hvilket kan resultere i, at dine personoplysninger bliver gemt uden for det land, hvor du er bosiddende (eller EØS eller ANZ).

Vi tager alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at vi og vores serviceudbydere ikke overtræder de principper for beskyttelse af personoplysninger, der gælder for vores indsamling af dine personoplysninger. Ved at udlevere dine personoplysninger til os er du fuldt bekendt med og giver tilladelse til at overføre, behandle og lagre personoplysninger uden for det land, hvor du er bosiddende, og hvor der kan være andre normer for databeskyttelse, og du giver tilladelse til videregivelse og anvendelse af dine personoplysninger til udenlandske serviceudbydere, som eventuelt ikke i samme udstrækning overholder den gældende lovgivning i dit land. Vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger og vores praksis er baseret på global konsekvent beskyttelse af personoplysninger i hele verden. Det betyder, at Belkin i lande, hvor lovgivningen foreskriver mindre beskyttelse af dine oplysninger, også håndterer dine oplysninger på den måde, som er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og i overensstemmelse med alle gældende love.

Adgang til og opdatering af dine personoplysninger

For at vi kan være i besiddelse af korrekte personoplysninger og holde dem opdateret, vil vi bede dig underrette os, hvis der sker ændringer af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid få adgang til og opdatere dine personoplysninger og indstillinger for foretrukket kontaktmåde på følgende måder:

 • Ved at klikke på linket "Framelding" i e-mails, som du modtager fra os.
 • Ved at sende en e-mail til privacy@belkin.com. Husk at anføre dit navn, din e-mail-adresse og specifikke relevante oplysninger om de oplysninger, du vil ændre, eller om det materiale, du ikke længere ønsker at modtage.
 • Ved, for mange Belkin websteder og Belkin produkters vedkommende, at logge på din online konto på den webadresse, der blev oplyst, da du tilmeldte dig Belkin webstedet eller tjenesten.
Vi efterkommer din rimelige anmodning om at:
 • Rette dine data, hvis de ikke er korrekte.
 • Overføre dine personoplysninger til en tredjepart.
 • Slette dine personoplysninger, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem ifølge lov.
 • Give dig en kopi af personoplysninger, som vi har registreret på det aktuelle tidspunkt, uden betaling eller mod rimelig betaling, hvis oplysningerne skal hentes fra sikkerhedskopi eller arkivering.

Vi svarer på din henvendelse straks efter modtagelsen. Vi vil eventuelt bede dig om at bekræfte din identitet, inden vi kan reagere på din henvendelse. Hvis dine personoplysninger er videregivet til en tredjepart i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, gør vi alle rimelige bestræbelser på underrette den pågældende tredjepart om eventuelt ændrede oplysninger, som du udleverer til os.

Bemærk, som oplyst tidligere, at hvis du vælger ikke længere at få tilsendt markedsføringsmateriale fra os, vil vi eventuelt fortsat kontakte dig om andre ting, f.eks. produkt- og serviceopdateringer til Belkin produkter, som du har købt, og vedrørende kundesupport.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger til de formål, de er indsamlet, eller som påkrævet til berettigede forretningsformål som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller som påkrævet ved lov.

Cookies, webbeacons og øvrige webfunktioner

Vi bruger automatiske funktioner til dataindsamling, som f.eks. cookies, indlejrede weblinks og widgets (samlet betegnet "webfunktioner"). Disse webfunktioner indsamler bestemte oplysninger, som din browser eller din mobilenhed sender til Belkins websteder og Belkin produkter, f.eks. computerens IP-adresse, browsertype og tjenesteudbyder. Desuden bruger Belkin små stykker kode, der kaldes webbeacons. Med webbeacons kan et websted overføre eller indsamle oplysninger via en grafisk billedanmodning. Derved kan Belkin indsamle oplysninger som f.eks. adressen på den webside, du er på, adressen på den henvisende side, du tidligere har været på, hvilken browser eller mobilenhed du bruger, og dine skærmindstillinger. Belkin og selskabets annoncørpartnere anvender webbeacons til for eksempel at finde ud af, om annoncering på Belkins websteder og andre websteder med Belkin annoncer er effektiv, eller om bestemte videoer på Belkins websteder bliver set.

Belkin anvender eventuelt webfunktioner til følgende formål:

 • At identificere brugerens land og sprog, og til at identificere dig i forhold til andre brugere af Belkins websteder.
 • At gemme dine registreringsoplysninger til fremtidig brug på Belkins websteder og tjenester.
 • At afgøre, om kundeundersøgelser skal vises for brugere eller ej.
 • At optimere din browseroplevelse ved at forindlæse bestemte funktioner på Belkins websteder og tjenester til efterfølgende besøg for hurtigere og mere effektive indlæsningstider.
 • At få indblik i, hvordan du bruger og interagerer med Belkins websteder og tjenester.
 • At tilpasse og give dig en mere personlig oplevelse, når du besøger Belkins websteder eller vores annoncørpartneres websteder eller ved brug af Belkin produkter.
 • At forbedre Belkins websteder og tjenester.
 • At tælle besøgende på Belkins websteder og Belkin produkter, og at analysere trafikken på websteder, f.eks. hvor mange besøgende der går ind på Belkins websteder fra annoncer på annoncørpartneres websteder.

Du har følgende valgmuligheder med hensyn til Belkins brug af webfunktioner:

 • Du kan afvise at acceptere cookies ved at aktivere den relevante indstilling i din browser eller på din mobilenhed. Mange funktioner på Belkins websteder og Belkin produkter vil dog eventuelt ikke fungere efter hensigten, hvis du inaktiverer cookies og områder, der kræver registrering eller godkendelse, og transaktioner i Belkins netbutikker vil ikke være tilgængelige.
 • For nogle Belkin produkters vedkommende kan du gå ind i kontoindstillingerne og vælge en indstilling, så du ikke får vist personaliserede annoncer. Hvis du vælger denne indstilling, får du vist generelle annoncer som en del af disse Belkin produkter i stedet for annoncer, der er tilpasset på basis af dine foretrukne indstillinger.
 • Mange annoncefirmaer er medlemmer af Digital Advertising Alliance eller Network Advertising Initiative og giver mulighed for at fravælge på deres websteder.

Vi reagerer p.t. ikke på webbrowseres "do no track"-signaler eller andre mekanismer, der giver mulighed for at fravælge indsamling af oplysninger på websteders og online tjenesters netværk, hvor vi deltager. Hvis vi begynder at gøre det fremover, vil det blive beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, hvordan vi gør. Se webstedet www.allaboutdnt.org for mere information om dette område, som er under udvikling.

Ud over Belkins brug af webbeacons på Belkins websteder tillader vi bestemte tredjeparter, som har Belkin annoncer på deres websteder, at bruge deres egne webbeacons på Belkin websteder. Hvis du klikker på eller ser en Belkin annonce på en af vores annoncørpartneres websteder, og du bliver omdirigeret eller kommer til Belkins websted, indsætter annoncørpartneren i så fald en webbeacon i din browser, så vi kan spore antal konverteringer ud fra annoncer (oplyser os om en reklames effekt). Disse webbeacons bliver vist i din browser, uanset om du har afvist at acceptere cookies eller angivet, at du ikke vil spores på Belkins websteder eller på internettet generelt. Men de bruges kun af Belkin til det begrænsede formål at spore konverteringer ud fra annoncer og ikke til at identificere dig personligt på nogen måde.

Tredjeparter indsamler eventuelt oplysninger om dine aktiviteter på nettet over tid og på forskellige websteder, når du bruger Belkins websteder. For at undgå at blive sporet af disse tredjeparter kan du anvende valgmulighederne ovenfor til at afvise cookies, selvom Belkin ikke har kontrol over og ikke kan bekræfte, om disse tredjeparter respekterer de "do not track"-indstillinger, du foretager i din browser.

Sikkerhed

Vi bestræber os på opretholde rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte oplysninger, som indsamles af Belkins websteder og Belkin produkter. Desværre er det ikke 100% sikkert at sende oplysninger via internettet. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden, og al afsendelse er på egen risiko.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du bruger en computer eller enhed, som andre har adgang til, kan andre muligvis få adgang til ukrypterede personoplysninger. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal være tilgængelige for andre, skal du udvise forsigtighed, når du bruger offentlige computere eller enheder, eller når du bruger en computer eller enhed, som brugere, der ikke er godkendt af dig, kan få adgang til.

Vi anbefaler, at du tager alle forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger, når du er på internettet. For eksempel bør du ændre dine adgangskoder ofte, bruge en kombination af bogstaver og tal til adgangskoder, og sørge for at bruge en sikker browser. Du bør også være opmærksom på, at navne, som du giver dine Wi-Fi-aktiverede enheder, hjemmenetværk og tjenester (også kaldet "brugervenlige navne"), eventuelt vil kunne spores af andre uden for dit hjem. Derfor bør du ikke bruge personoplysninger som en del af dine brugervenlige navne.

Opdateringer og opgraderinger

Belkin produkter bliver opdateret eller opgraderet fra tid til anden for at tilføje yderligere funktioner, løse tekniske problemer og generelt give dig en bedre brugeroplevelse. Nogle Belkin produkter har en automatisk opdateringsfunktion, så vi kan foretage opdateringer automatisk. Du kan ændre indstillingerne for automatisk opdatering ved at ændre dine indstillinger i Belkin produktets kontooplysninger. I meget få tilfælde kan opdateringer dog alligevel blive installeret automatisk, uanset indstillingen for automatisk opdatering. Vi kan f.eks. stille en automatisk opdatering til rådighed, der afhjælper en sikkerhedsbrist eller et sikkerhedsbrud i dit netværk.

Tredjeparters websteder og sociale medier, der linkes til

Belkins websteder og online tjenester kan indeholde links til websteder eller online tjenester, der drives af tredjeparter. Belkin produkter kan desuden eventuelt anvende eller tilbyde tredjeparters produkter og tjenester, f.eks. en tredjeparts app, der fungerer sammen med et Belkin produkt. Når du går væk fra Belkins websteder og Belkin produkter, er dine aktiviteter underlagt tredjepartens websteders og online tjenesters vilkår for anvendelse og erklæringer om beskyttelse af personoplysninger. Belkin påtager sig intet ansvar for erklæringer om beskyttelse af personoplysninger eller for indholdet på sådanne websteder og online tjenester, og vi opfordrer dig til altid at læse vilkår for anvendelse og erklæringer om beskyttelse af personoplysninger på alle websteder og online tjenester, du går ind på.

Belkins websteder og Belkin produkter kan indeholde funktioner til sociale medier, f.eks. Facebooks "Synes om"-knapper. Disse funktioner kan indsamle oplysninger om IP-adressen for din enhed, lagre cookies for nemmere interaktion med sociale mediefunktioner eller linke dig til et socialt mediewebsted, hvor du kan lægge personoplysninger. Al interaktion med sociale mediefunktioner er omfattet af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger fra udbyderen af det sociale medie, der stiller funktionen til rådighed.

Forummer/chatrum

Hvis du deltager i eller udleverer information i et debatforum eller chatrum på et Belkin websted eller Belkin produkt, skal du være opmærksom på, at oplysninger, som du udleverer, bliver tilgængelige for andre og kan læses, indsamles, videresendes eller bruges af andre i disse forummer, potentielt hos eller uden for Belkin, som har adgang til det pågældende forum. Disse oplysninger kan også blive brugt til at sende dig uopfordrede beskeder. Bemærk, at der på forummer kan være yderligere regler og betingelser. Fremsatte meninger i et forum eller chatrum er deltagernes egne og skal ikke opfattes som Belkins holdning. Vi påtager os intet ansvar for personoplysninger eller andre oplysninger, som du eventuelt vælger at udlevere i disse forummer, eller for konsekvenserne derved. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at fjerne et indlæg, bedes du sende en e-mail til privacy@belkin.com. Bemærk, at fjernelse af et indlæg i et forum eller chatrum ikke medfører, at indlægget bliver slettet i vores systemer, eller at det bliver fjernet fuldstændig på internettet.

Opdateringer af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Vi opdaterer eventuelt denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger privatlivspolitik fra tid til anden. Sørg derfor for at læse den med jævne mellemrum. Hvis vi ændrer vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger, lægger vi den ændrede version her sammen med en opdateret versionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger, underretter vi dig via e-mail eller gør tydeligt opmærksomt på det i så fald på dette websted.

Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål vedrørende personoplysninger eller kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os på privacy@belkin.com. Hvis du er bosiddende i Singapore, kan du kontakte Alison Tan på privacy.sg@belkin.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til personoplysninger.

Hvis du vil klage over eller har betænkeligheder ved denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, bedes du kontakte os på e-mail-adressen ovenfor. Vi behandler naturligvis alle klager seriøst over brud på lovgivning til beskyttelse af privatlivets fred. En medarbejder fra Belkin varetager din klage og svarer dig inden for en rimelig tidsfrist.

Opdateret d. 20. oktober 2014