นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ BELKIN

ที่ Belkin เรามีพันธะสัญญาว่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ เป้าหมายของเราคือให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของเราและเมื่อใช้แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา โดยที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ให้ปลอดภัยดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายไว้ที่ด้านล่าง เช่นเดียวกับในประกาศที่จะแจ้งแยกต่างหากเมื่อซื้อหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ("นโยบายสิทธิส่วนบุคคล" ของเรา) นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ และเว็บไซต์ของ Belkin ทุกอย่าง เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Belkin, ใช้ผลิตภัณฑ์ Belkin หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา (ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) นั้นแสดงว่าคุณได้ตกลงและยอมรับหลักปฏิบัติ ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่อธิบายไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

Belkin ต้องการทำให้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ Belkin ใช้งานได้ง่าย เรามีการปรับปรุงเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ Belkin เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง เราจะใช้คำศัพท์ต่อไปนี้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ “Belkin”, “ของเรา”, “เรา” หรือ “พวกเรา” จะหมายถึง Belkin International, Inc. ซึ่งรวมถึงบริษัทลูก และบริษัทในเครือ (ซึ่งรวมถึง Linksys และ WeMo) “เว็บไซต์ Belkin” รวมถึงเว็บไซต์ Belkin, Linksys และ WeMo “ผลิตภัณฑ์ Belkin” รวมถึงแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นแบรนด์ของ Belkin, Linksys และ WeMo

ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ตัวควบคุมข้อมูลสำหรับกฎหมายปกป้องข้อมูลในยุโรปจะเป็น Belkin Limited of Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, UK.

ชนิดของข้อมูลที่ได้รับการปกป้องโดยนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

Belkin อาจมีการเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนบุคคล และไม่เป็นส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ “ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลไม่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้ ตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลเช่น ข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ Belkin, การตั้งค่าภาษา และจำนวนการดูหน้าเว็บไซต์ Belkin

อาจมีการรวมข้อมูลและ/หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการรวมข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกรวมกับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ใช้คนอื่น เมื่อมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม และส่วนข้อมูลที่เหลือซึ่งมีข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้สำหรับการใช้ภายในหรือภายนอก ตัวอย่างเช่น ในการระบุจำนวนผู้ใช้ของเราเตอร์เฉพาะซึ่งรวมถึงโทรทัศน์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในเครือข่ายในบ้าน หรือจำนวนผู้ใช้ที่ชมวิดีโอเว็บไซต์หรือโฆษณานั้น ข้อมูลที่ถูกรวมซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าจะมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออก ข้อมูลที่มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกแล้วนั้นจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลการใช้งานที่ถูกเก็บรวบรวมเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Belkin หรือใช้ผลิตภัณฑ์ Belkin จะถูกรวมและลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้ระบุถึงตัวคุณและจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ถ้าเราได้รับรายงานว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกจากระบบ ถ้าคุณเชื่อว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดติดต่อเราที่privacy@belkin.com

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราอาจเก็บและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อไปนี้

ข้อมูลที่คุณให้เรา ถ้าคุณได้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ Belkin หรือติดต่อเราทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือทางอื่นใด คุณอาจได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณแก่เราซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณให้เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Belkin, การลงทะเบียนหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ Belkin, การสมัครบริการของเรา, การค้นหาผลิตภัณฑ์หรือส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ Belkin, การเข้าร่วมในฟอรัมอภิปรายหรือสื่อสังคมอื่นๆ บนเว็บไซต์ Belkin, การเข้าร่วมการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจ, การเข้าร่วมในการฝึกสอนหรืองานอื่น, การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน หรือเมื่อคุณรายงานปัญหากับเว็บไซต์ Belkin หรือผลิตภัณฑ์ Belkin หรือมีการขอการสนับสนุน ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้อาจมีชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ, ข้อมูลทางการเงินและบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม เราอาจมีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ Belkin ซึ่งรวมถึง

 • ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ กับอินเตอร์เน็ต, รุ่นและชนิดของเบราเซอร์, การตั้งค่าโซนเวลา, รุ่นและชนิดของปลั๊กอินเบราเซอร์, ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์มและการตั้งค่าภาษา โดยปกติแล้วเว็บเบราเซอร์จะให้ข้อมูลนี้ และเราไม่ได้ร้องขอข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Belkin ของคุณซึ่งรวมถึง Uniform Resource Locators (“URL”) แบบเต็มจากเว็บไซต์ Belkin (รวมถึงวันที่และเวลา), ผลิตภัณฑ์ที่คุณชมหรือค้นหา, เวลาที่เพจตอบสนอง, ข้อผิดพลาดการดาวน์โหลด, ระยะเวลาเยี่ยมชมในเพจ, วีดีโอที่ชม, ข้อมูลการใช้เพจ (เช่น การเลื่อน คลิก และการเอาเมาส์มาวาง) และวิธีที่ใช้ออกจากเพจ
 • หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์ใดๆ ที่ใช้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 • ข้อมูลการใช้เกี่ยวกับวิธีและเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Belkin, อุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Belkin และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Belkin ที่คุณใช้
 • ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่ถูกรวบรวมเมื่อผลิตภัณฑ์ Belkin เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น จำนวนอุปกรณ์และอุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณ, เวลาที่คุณใช้อุปกรณ์ และจำนวนของการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายที่เกิดขึ้น เรายังเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ Belkin บางตัว เช่น การตั้งค่ายูทิลิตี, อุณหภูมิ และการอ่านค่าแสงในบ้าน, การตรวจจับการเคลื่อนไหว และเหตุการณ์เตือน
 • ถ้าคุณยินยอม แอปพลิเคชันบางตัวอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เก็บข้อมูล ให้ไม่ยินยอมหรือ ศึกษาคู่มืออุปกรณ์สำหรับคำแนะนำในการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่ง

ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่นๆ เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สามที่ให้บริการกับเรา (รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้รับจ้างช่วงทางเทคนิค, บริการจ่ายและจัดส่ง, เครือข่ายโฆษณา, ผู้ให้การวิเคราะห์, ผู้ให้ข้อมูลการค้นหา, ตัวแทนอ้างอิงเครดิต) และเราอาจรับข้อมูลของคุณจากพวกเขา

วิธีการใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง จุดประสงค์เหล่านี้จะสอดคล้องกับเหตุผลที่คุณได้ให้ข้อมูลกับเราหรือเป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ให้คุณในเว็บไซต์ Belkin หรือผลิตภัณฑ์ Belkin
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อและ/หรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ Belkin
 • เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้แอคเคาท์ของคุณ หรือการซื้อและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ Belkin
 • เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Belkin ของคุณในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามพันธะสัญญาของเราที่มาจากสัญญาใดระหว่างคุณและเรา และเพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอจากเรา
 • เพื่อช่วยเหลือคุณด้วยฝ่ายบริการลูกค้า
 • เพื่อสื่อสารและดูแลจัดการการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายและการสำรวจลูกค้า
 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ Belkin ที่คุณร้องขอ
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Belkin ที่คุณใช้เช่น คุณสมบัติใหม่, การแก้ไขข้อผิดพลาด, เวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้หรือการอัปเกรด
 • เพื่อช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Belkin และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Belkin ในปัจจุบัน
 • เพื่อให้หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ เรา (หรือบุคคลที่สามที่เลือก) จะติดต่อคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะรับข้อมูลทางการตลาด "การเลือก" หมายถึงการที่คุณทำการยืนยันที่จะรับข้อมูล เช่น เลือกช่องทำเครื่องหมายหรือกดปุ่ม
 • เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ Belkin หรือผลิตภัณฑ์ Belkin และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา
 • เพื่อดูแลจัดการเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin สำหรับจุดประสงค์การทำงานภายใน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ การวิจัย และการสำรวจ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำเสนอเนื้อหาในทางที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ
 • เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin
 • เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณสมบัติอินเตอร์แอคทีฟของเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin ที่คุณอาจเลือกเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงฟอรัมออนไลน์และห้องสนทนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Belkin
 • เพื่อช่วยคุณใช้งานเว็บไซต์ Belkin
 • เพื่อช่วยคุณเข้าถึงและใช้บางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Belkin จากระยะไกล และช่วยคุณตรวจสอบและปกป้องบ้านและเครือข่ายในบ้านของคุณ
 • เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและการใช้ยูทิลิตีในบ้านของคุณ
 • เพื่อวัดหรือทำความเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาที่เราให้คุณและผู้อื่นที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ Belkin และเพื่อให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องให้คุณและผู้อื่น
 • เพื่อระบุว่าลักษณะใดของเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin ที่มีประโยชน์กับคุณและผู้ใช้เว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin อื่นที่สุด

การแบ่งปันข้อมูล

เราจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยเด็ดขาด เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น เราจะขอความยินยอมจากคุณทางอีเมล์ กล่องให้เลือก หรือคลิกผ่านการยอมรับข้อตกลงก่อนที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากเหตุผลที่คุณได้ให้ข้อมูลเหล่านั้น หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้

 • ภายใน Belkin โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บหรือประมวลผลข้อมูล
 • ภายในกลุ่มบริษัทของ Belkin ซึ่งรวมถึงบริษัทลูก บริษัทในเครือ และแผนกต่าง ๆโดยทุกคนสามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้
 • ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้ให้บริการ, ตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตหรือผู้รับเหมาเพื่อให้บริการหรือทำธุรกรรมที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลการสั่งซื้อ, การโฮสต์เว็บไซต์ การเก็บข้อมูลของคุณ, การให้การสื่อสารทางอีเมล์แทนเรา และการให้บริการลูกค้า เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามให้น้อยที่สุดตามที่จำเป็นในการให้บริการหรือทำธุรกรรมที่ร้องขอให้สำเร็จ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่เราได้แจ้งกับคุณ
 • ให้กับผู้ให้บริการ ผู้ให้คำปรึกษา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อใช้ในการต่อรองหรือการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการหรือการจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ถ้า Belkin ควบรวมกิจการหรือถูกซื้อกิจการโดยนิติบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกถ่ายโอนไปยังนิติบุคคลนั้นทั้งหมด
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือขั้นตอนทางกฎหมาย (เช่น การตอบรับหมายศาลหรือคำสั่งศาล), เพื่อปฏิบัติตามรายงานข้อตกลงรัฐบาล และเพื่อใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเราหรือปกป้องเราจากการเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเราและผู้อื่นเช่น ปกป้องแบรนด์ Belkin และสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดการใช้ของ Belkin, การละเมิดกฎหมาย, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, การใช้งานเว็บไซต์ Belkin ที่ผิดวัตถุประสงค์, การปลอมแปลงหรือภัยที่อาจเกิดได้กับความปลอดภัยส่วนบุคคล

นอกจากนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลที่ถูกรวมและลบข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ Belkin กับบุคคลที่สามในหลากหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์กระแสเกี่ยวกับเครือข่ายในบ้านและการใช้ยูทิลิตี เพื่อแสดงให้บุคคลที่สามเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะทำงานกับผลิตภัณฑ์ Belkin อย่างไร และเพื่อปรับปรุงเครือข่ายในบ้าน เราได้ระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลนี้เชื่อมโยงกลับไปยังคุณได้ และเราได้ร้องขอให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลที่แบ่งปันทั้งหมดในรูปแบบที่ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกแล้ว

สำหรับบางผลิตภัณฑ์ของ WeMo และ Linksys Smart Wi-Fi Belkin อาจให้โอกาสคุณในการเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซของผลิตภัณฑ์ Belkin กับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์ Belkin ของคุณกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณจำเป็นต้องให้การยินยอมและอนุญาต ณ เวลาที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม และคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเวลา ในบางกรณี หากคุณซื้อ ใช้ หรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Belkin คุณอาจต้องอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย Belkin ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับแนวปฏิบัติการรักษาความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หากคุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Belkin ผ่านผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม นั่นหมายความว่าคุณยินยอมและเห็นด้วยกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าว เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและข้อกำหนดการใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Belkin อย่างละเอียด

บุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยจำเป็นต้องรักษาความลับของข้อมูล และถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อจุดประสงค์อื่น เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามจะปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวที่เราใช้ในการควบคุมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อทำการซื้อสินค้าจากร้านค้าบนเว็บไซต์ Belkin Belkin จะใช้ตัวประมวลผลการจ่ายเงินในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรของคุณ ข้อมูลบัตรของคุณจะถูกส่งต่อไปที่ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน และจะไม่ถูกเก็บไว้ที่ Belkin ตัวประมวลผลการจ่ายเงินจะได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันการซื้อของคุณเท่านั้น

การตลาด

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะแจ้งคุณ (ก่อนที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือถ้าเราต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราให้ตัวเลือกเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณเสมอ บางตัวเลือกจะแสดงขึ้นเป็นฟอร์มของการแจ้งให้เลือกหรือกล่องตอบรับสำหรับการตลาด หรืการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม ในบางกรณีที่ถูกกฎหมาย เราอาจให้คุณเลือกที่จะไม่เลือก “ไม่เลือก” หมายถึงคุณเลือกที่จะเลือกแล้ว แต่เปลี่ยนใจภายหลัง แบบหนึ่งของการไม่เลือกคือลิงค์ยกเลิกการลงทะเบียนในอีเมล์การตลาด ซึ่งจะลบคุณออกจากรายการอีเมล์การตลาดของเรา นโยบายทั่วไปของ Belkin จะให้ผู้ใช้เลือกแทนที่จะไม่เลือกเพื่อรับข้อมูลการตลาด และอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม โปรดจำว่าตัวเลือกเลือก/ไม่เลือกจะไม่ใช้กับใบเสร็จของเว็บไซต์ที่ได้รับมอบอำนาจ บริการ หรือการสื่อสารซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลการอัปเดตหรือเวลาที่ใช้งานไม่ได้ หรือใบเสร็จยืนยันการจัดส่งและการสั่งซื้อบนร้านขายสินค้าบนเว็บไซต์ Belkin ซึ่งคุณอาจได้รับเป็นระยะๆ จนกว่าคุณจะยกเลิกบริการหรือการสั่งซื้อ หรือยกเลิกการใช้ซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดการใช้หรือข้อตกลงลิขสิทธิ์

หากคุณไม่ต้องการรับเอกสารการตลาดทางตรงจากเราหรือจากบุคคลที่สาม นอกจากปฏิบัติตามคำแนะนำในการ “ยกเลิกการลงทะเบียน” ในอีเมล์การตลาดแล้ว คุณยังสามารถส่งอีเมล์ร้องขอถึงเราได้ที่ privacy@belkin.com

ผลิตภัณฑ์ Belkin ใหม่

เมื่อคุณซื้อและ/หรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Belkin เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (i) ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้และ (ii) ในการแจ้งเตือนที่มีให้คุณ ณ เวลาที่ซื้อหรือดาวน์โหลด

สถานที่ที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บจากคุณอาจถูกถ่ายโอนหรือเก็บรักษาไว้ที่สถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกประมวลผลโดยบุคลาการของ Belkin หรือผู้รับเหมาที่ปฏิบัติการนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ (ทั้งนี้รวมถึงนอกเขต EEA หากคุณพำนักในยุโรป หรือนอกเขต ANZ หากคุณพำนักในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ (ANZ)) ผู้ทำงานให้เราหรือผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งของเรา บุคลากรดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการการสั่งซื้อของคุณ การประมวลผลข้อมูลการซื้อ และการจัดหาบริการสนับสนุน นอกจากนี้ เรายังใช้แอปพลิเคชันและบริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจมีผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้นอกเขตประเทศที่คุณพำนักอยู่ (หรือนอกเขต EEA หรือ ANZ)

เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเราและผู้ให้บริการของเราจะไม่ละเมิดหลักการความเป็นส่วนตัวที่เราใช้ในการควบคุมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราแสดงว่าคุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยินยอมที่จะให้เราถ่ายโอน ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตประเทศที่คุณพำนักอยู่ ซึ่งอาจมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างออกไป และคุณก็ยินยอมให้เราเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการในต่างประเทศซึ่งอาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะของประเทศของคุณอย่างเต็มที่ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและหลักปฏิบัติของเรามีจุดประสงค์เพื่อให้ระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกันทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าแม้ในประเทศที่กฎหมายให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณน้อยกว่า Belkin ก็ยังจะจัดการข้อมูลของคุณตามที่อธิบายในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ และสอดคล้องกับกฎหมายทั้งหมด

การเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องการความช่วยเหลือของคุณในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเที่ยงตรงและทันสมัย ดังนั้นโปรดแจ้งเราถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการตั้งค่าการสื่อสารได้ทุกเวลาด้วยวิธีต่อไปนี้

 • คลิกลิงค์ “ยกเลิกการลงทะเบียน” ในอีเมล์ใดที่คุณได้รับจากเรา
 • ส่งอีเมล์มาที่privacy@belkin.com โปรดใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเอกสารที่คุณไม่ต้องการรับอีก
 • สำหรับหลายเว็บไซต์ของ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin โดยลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีออนไลน์ของคุณที่ URL ที่ให้ เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการหรือเว็บไซต์ของ Belkin

เราจะรับการร้องขอของคุณในการ:

 • แก้ไขข้อมูลหากข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่บุคคลที่สาม
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมาย
 • มอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลปัจจุบันของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

privacy.sg@belkin.com">privacy.sg@belkin.comหรือคิดค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลหากจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ทางข้อมูลสำรองหรือข้อมูลที่จัดเก็บแล้ว

เราจะตอบสนองการร้องขอของคุณทันทีที่ได้รับการร้องขอ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะทำตามคำร้องขอของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการแจ้งบุคคลที่สามให้ทราบถึงข้อมูลอัปเดตใด ๆ ที่คุณได้ให้กับเรา

เราขอแจ้งคุณอีกครั้งว่าถ้าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการตลาดจากเรา เรายังอาจจะสื่อสารกับคุณในเรื่องอื่น เช่น การอัปเดตผลิตภัณฑ์และบริการของผลิตภัณฑ์ Belkin ที่คุณซื้อ และเรื่องของฝ่ายบริการลูกค้า

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลมา หรือตามที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลหรือดังที่กฎหมายอนุญาต

คุกกี้ (Cookies) เว็บบีคอน (Web Beacons) และเครื่องมือเว็บอื่นๆ

เราใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลอัตโนมัติอย่างเช่น คุกกี้, ลิงค์เว็บแบบฝังตัว และวิดเจ็ต (เรียกโดยรวมว่า “เครื่องมือเว็บ”) เครื่องมือเว็บนี้จะเก็บบางข้อมูลที่เบราเซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณส่งมาที่เว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของเบราเซอร์ และผู้ให้บริการ นอกจากนี้ Belkin ยังใช้โค้ดขนาดเล็กที่ชื่อว่าเว็บบีคอน เว็บบีคอนจะอนุญาตให้เว็บไซต์ถ่ายโอนหรือเก็บข้อมูลผ่านทางการร้องขอภาพกราฟิก ซึ่งจะอนุญาตให้ Belkin เก็บข้อมูลเช่น ที่อยู่ของเพจที่คุณเยี่ยมชม, ที่อยู่ของเพจอ้างอิงที่คุณได้เยี่ยมชมก่อนหน้า, ชนิดของเบราเซอร์และอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ และการตั้งค่าการแสดงผลของคุณ Belkin และคู่ค้าทางการโฆษณาจะใช้เว็บบีคอนในการค้นหาว่าเว็บไซต์ Belkin และเว็บไซต์อื่นที่มีโฆษณาของ Belkin นั้นได้ผลหรือไม่ หรือบางวิดีโอในเว็บไซต์ Belkin กำลังได้รับการรับชมอยู่หรือไม่

Belkin อาจใช้เครื่องมือเว็บเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อระบุประเทศและภาษาของผู้ใช้ และจำแนกคุณจากผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์ Belkin
 • เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเพื่อใช้กับบริการและเว็บไซต์ Belkin ในภายหน้า
 • เพื่ออนุญาตให้การสำรวจลูกค้าแสดงหรือไม่แสดงขึ้นให้กับลูกค้า
 • เพื่อปรับประสบการณ์การท่องเว็บโดยโหลดบางคุณสมบัติของบริการและเว็บไซต์ Belkin ไว้ก่อนสำหรับการเยี่ยมชมครั้งหน้าเพื่อให้เวลาโหลดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีที่คุณใช้และตอบสนองกับบริการและเว็บไซต์ Belkin
 • เพื่อปรับและให้ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้นเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ Belkin หรือเว็บไซต์คู่ค้าทางการโฆษณาของเราหรือเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Belkin
 • เพื่อปรับปรุงบริการและเว็บไซต์ Belkin
 • เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin และวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเว็บไซต์ เช่น มีผู้เยี่ยมขมจำนวนเท่าใดที่มาเว็บไซต์ Belkin จากการโฆษณาบนเว็บไซต์ของคู่ค้าทางการโฆษณา

คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเว็บของ Belkin ดังต่อไปนี้

 • คุณอาจปฏิเสธที่จะรับคุกกี้โดยการเปิดใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราเซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติหลายอย่างของเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin อาจไม่ทำงานตามต้องการถ้าคุณปิดใช้งานคุกกี้ และจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการการลงทะเบียนหรือการอนุญาต และการทำธุรกรรมของร้านค้าบนเว็บไซต์ Belkin ได้
 • สำหรับผลิตภัณฑ์ Belkin บางอย่าง คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าแอคเคาท์ และเลือกตัวเลือกที่จะลบคุณออกจากการโฆษณาเฉพาะ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับโฆษณาทั่วไปจากผลิตภัณฑ์ Belkin แทนที่จะได้รับโฆษณาที่ถูกปรับแต่งตามความชอบของคุณแล้ว
 • บริษัทโฆษณาจำนวนมากเป็นสมาชิกของDigital Advertising AllianceหรือNetwork Advertising Initiativeและจะให้ตัวเลือกไม่เลือกบนเว็บไซต์

ขณะนี้เราจะไม่ตอบสนองกับสัญญาณ “ไม่ติดตาม” ของเว็บเบราเซอร์ หรือกลไกอื่นที่ให้วิธีไม่เลือกการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายของเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ที่เราเข้าร่วม ถ้าเราทำในอนาคต เราจะอธิบายวิธีไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้www.allaboutdnt.orgสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังปรับปรุง

นอกจากการใช้เว็บบีคอนบนเว็บไซต์ Belkin แล้ว เรายังอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายที่ให้โฆษณา Belkin บนเว็บไซต์ของเขาให้ใช้บีคอนของพวกเขาภายในเว็บไซต์ Belkin ในกรณีนั้น ถ้าคุณคลิกหรือชมโฆษณา Belkin ในเว็บไซต์ของคู่ค่าทางโฆษณาของเราและถูกพาไปยังเว็บไซต์ Belkin คู่ค้าทางโฆษณาของเราจะวางเว็บบีคอนไว้ที่เบราเซอร์ของคุณเพื่อให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงโฆษณาได้ (ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่) เว็บบีคอนนี้จะปรากฎบนเบราเซอร์ของคุณไม่ว่าคุณจะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้หรือระบุว่าไม่ต้องการให้ติดตามบนเว็บไซต์ Belkin หรืออินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม Belkin จะใช้เว็บบีคอนเพื่อวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงโฆษณาเท่านั้นและจะไม่ระบุตัวตนของคุณโดยเด็ดขาด

บุคคลที่สามอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Belkin ในการหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลที่สามติดตามคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกด้านบนในการปฏิเสธคุกกี้ แม้ว่า Belkin จะไม่สามารถควบคุมบุคคลที่สามไม่ให้ติดตามเบราเซอร์ของคุณตามตัวเลือกที่คุณเลือกได้

การรักษาความปลอดภัย

เราพยายามที่จะรักษารูปแบบการปกป้องทางการดูแลจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพในการปกป้องข้อมูลที่เว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin เก็บรวบรวมมา น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะทำดีที่สุดแล้วในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้ได้ ซึ่งการส่งข้อมูลใดๆ นั้น คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงเอง

สิ่งสำคัญที่ควรจำคือ ถ้าคุณใช้บริการจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น บุคคลอื่นนั้นอาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เข้ารหัสได้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ ให้ระมัดระวังเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สาธารณะ หรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคุณสามารถเข้าใช้ได้

เราแนะนำให้คุณดำเนินมาตรการป้องกันทุกประการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนรหัสผ่านเสมอ, ใช้ตัวอักษรและตัวเลขเมื่อสร้างรหัสผ่าน และใช้เบราเซอร์ที่ปลอดภัย คุณควรระวังว่าชื่อที่คุณตั้งให้อุปกรณ์ที่เปิด Wi-Fi, เครือข่ายในบ้าน และบริการ (เรียกว่า “ชื่อที่จดจำง่าย”) อาจถูกผู้อื่นตรวจจับได้นอกบ้าน ดังนั้นคุณจึงไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่จดจำง่ายของคุณ

การอัปเดตและอัปเกรด

ผลิตภัณฑ์ Belkin จะได้รับการอัปเดตหรืออัปเกรดเป็นระยะ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และโดยทั่วๆ ไปแล้ว เพื่อทำให้ประสบการณ์ใช้งานในฐานะผู้ใช้ของคุณดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ Belkin บางตัวจะมีคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติ ซึ่งจะให้คุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการอัปเดตอัตโนมัติได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในข้อมูลแอคเคาท์ผลิตภัณฑ์ Belkin ในบางกรณี อาจจะมีการอัปเดตอัตโนมัติโดยไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เราอาจมีการอัปเดตอัตโนมัติที่ป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงสูงหรือการละเมิดด้านความปลอดภัยต่อเครือข่ายของคุณ

ไซต์ลิงค์บุคคลที่สามและสื่อสังคม

เว็บไซต์ Belkin และบริการออนไลน์อื่นอาจมีลิงค์ไปที่เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ Belkin อาจใช้หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สาม เช่น แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ Belkin เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin กิจกรรมของคุณจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดการใช้และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม Belkin ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับแนวปฏิบัติการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์และบริการออนไลน์นี้ และเราสนับสนุนให้คุณอ่านข้อกำหนดการใช้และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ใดที่คุณใช้อย่างละเอียด

เว็บไซต์ Belkin และผลิตภัณฑ์ Belkin อาจมีคุณสมบัติสื่อสังคม เช่น ปุ่ม “Like” ของ Facebook คุณสมบัตินี้อาจเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ ตั้งค่าคุกกี้ให้อำนวยความสะดวกการใช้คุณสมบัติสื่อสังคม หรือเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์สื่อสังคมที่ซึ่งคุณอาจโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การใช้คุณสมบัติสื่อสังคมทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทสื่อสังคมที่ให้คุณสมบัตินั้น

ฟอรัม/ห้องสนทนา

ถ้าคุณเข้าร่วมหรือโพสต์ข้อมูลไปที่ฟอรัมสนทนาบนเว็บไซต์ Belkin หรือผลิตภัณฑ์ Belkin ใด คุณควรรู้ว่าผู้อื่นสามารถเห็นข้อมูลที่คุณให้ได้ และสามารถอ่าน เก็บ ส่งต่อ หรือใช้โดยผู้ใช้อื่นในฟอรัมนี้ ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอก Belkin ผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงฟอรัมนั้นได้ ข้อมูลนี้ยังอาจนำมาใช้ส่งข้อความที่คุณไม่ได้ขอให้กับคุณได้อีกด้วย โปรดจำว่าฟอรัมแต่ละฟอรัมอาจมีกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติม ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านบนฟอรัมหรือห้องสนทนานั้นไม่ถือเป็นความคิดเห็นของ Belkin เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่คุณอาจเลือกที่จะส่งในฟอรัมนี้ หรือผลที่ตามมาของการส่งข้อมูลใด เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการลบโพสต์ กรุณาส่งอีเมล์ถึงเราที่ privacy@belkin.com อย่าลืมว่าการลบโพสต์ออกจากฟอรัมหรือห้องสนทนานั้นไม่ได้หมายความว่าโพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกจากระบบของเรา และไม่ได้หมายความว่าจะถูกลบออกจากอินเตอร์เน็ตโดยสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดตรวจสอบอยู่เสมอ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา เราจะโพสต์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วที่นี่ พร้อมวันที่ทำการแก้ไข ถ้าเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์หรือโพสต์ประกาศอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์นี้

วิธีติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเราที่privacy@belkin.com หากคุณอยู่ในประเทศสิงคโปร์ คุณสามารถติดต่อ Alison Tan ที่privacy.sg@belkin.com ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ที่ให้ไว้ด้านบน เราจัดการกับทุกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง ตัวแทนจาก Belkin จะตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณและตอบคุณภายในเวลาที่เหมาะสม

ปรับปรุงเมื่อ 20 ตุลาคม 2014