www.belkin.com/

Products

802.11g Wireless Desktop Network Card

Part # F5D7000ak

ภาพรวม

Belkin networking ขอนำเสนอนวัตกรรมล่าสุด 802.11g Wireless Desktop Network Card ซึ่งใช้เทคโนโลยี 802.11g ทำให้การแชร์และดาวน์โหลดเร็วขึ้นกว่ารุ่น 802.11b เกือบห้าเท่า การติดตั้งทำได้ง่ายดายเพียง Plug-and-Play โดยสามารถเสียบเข้าไปยัง PCI expansion slot และใช้งานอินเทอร์เนทไร้สายได้เลย เทคโนโลยี 802.11g เป็นตัวที่ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เนทที่ง่ายที่สุด อุปกรณ์นี้ใช้ความถี่ที่ 2.4GHz ทำให้สามารถปล่อยสัญญาณได้ไกลถึง 1500 ฟุตหรือไกลกว่านั้นถ้ามีการใช้งานเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายอื่น (greater interoperability) นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานและเพิ่มความเร็วให้กับเครือข่ายไร้สายที่ใช้รุ่นมาตรฐาน 802.11b  Turbo Mode จะช่วยแยกสัญญาณเครือข่ายของคุณออกจากตัวผู้รับอื่นๆจึงทำให้เครือข่ายของคุณสามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราที่สูงที่สุดของ 802.11g.

รับประกันตลอดชีวิตLifetime Warranty

Lifetime Warranty

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • 802.11g เพื่อการใช้งานอินเทอร์เนทที่เร็วขึ้นในบ้านและออฟฟิศ
  • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายรุ่น 802.11b
  • ใช้งานกับ 32-bit PCI expansion slot ทั่วไป
  • สามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เนทได้ไกลกว่า adapter รุ่น 802.11a 3 เท่า
  • ใช้งานร่วมกับเครือข่ายไร้สายอื่นที่ใช้อุปกรณ์รุ่น 802.11b 2.4GHZ ได้
  • มีระบบป้องกันความปลอดภัย wireless WPA, WPA2, 64-and 128-bit WEP Encryption
  • ใช้งาน Turbo Mode ซึ่งทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายสูงสุดถึง 54Mbps ซึ่งสูงที่สุดสำหรับ 802.11g
  • ใช้งานร่วมกับ Windows® 2000, Me, XP และ Vista
  • รับประกันตลอดชีวิตจากเบลคิ้น

รายละเอียด

 
UPC: 722868545140