www.belkin.com/

Products

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

เลือก Adapter ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

Belkin wireless n150 usb adapter Belkin wireless n3600 usb adapter Belkin wireless n600 usb adapter
N150 N300 N600 DB
เลือกใช้ USB Adapter ให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมสำหรับคุณ ครอบคลุมเครือข่ายภายในบ้านของคุณได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมเครือข่ายภายในบ้านของคุณได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi ประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุดสำหรับการชมวิดีโอ และการเล่นเกมส์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
Discover Learn More Learn More Learn More
การครอบคลุมเครือข่าย ดี ดีเยี่ยม ขีดสุดของประสิทธิภาพ
ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ รับส่งสัญญาณได้มากกว่า 150Mbps* รับส่งสัญญาณได้มากกว่า 300Mbps* รับส่งสัญญาณได้มากกว่า 300Mbps*
ขนาดของผลิตภัณฑ์
N150 N300 N600 DB
Discover Learn More Learn More Learn More

*ความเร็วมาตรฐานการรับส่งสัญญาณอยู่ที่ 300 Mbps สำหรับคลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz, 450 Mbps สำหรับคลื่นความถี่ที่ 5 GHz, 54 Mbps และ 11 Mbps ซึ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลทางกายภาพ ซึ่งใรความเป็นจริงแล้วอาจจะต่ำกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย และปัจจัยของสภาพแวดล้อมด้วย