www.belkin.com/nl/

Producten


Aangesloten-apparatuurgarantie. Wat houdt dit in? Hoe maak ik er gebruik van?

Het uiterst geavanceerde Belkin SurgeMaster-gamma is getest in de zwaarste omstandigheden en garandeert een betrouwbaarheid van 99%. Dit heeft Belkin ertoe aangezet om alle SurgerMaster-gebruikers een ongelooflijke Aangesloten-apparatuurgarantie te bieden voor een waarde van 25.000 euro tot een onbeperkt bedrag (afhankelijk van de gekozen bescherming).

Deze garantie is een verzekering die Belkin zijn klanten aanbiedt voor het geval een apparaat dat op een SurgeMaster-spanningsbeveiliger is aangesloten, schade oploopt.

Deze verzekering is alleen geldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De SurgeMaster is correct (zonder adapters) aangesloten op het lichtnet.**
  • De SurgeMaster is aangesloten op een geaard stopcontact en het lampje dat aangeeft dat de aarding of bescherming*** in orde is, brandt.**
  • Het elektrische apparaat is correct (zonder adapters) aangesloten op de SurgeMaster.**
  • De SurgeMaster is niet aangesloten op een andere SurgeMaster of een andere stekkerdoos, spanningsbeveiliger of UPS.**
  • De SurgeMaster kan niet in contact komen met vloeistoffen.**

Als uw claim terecht is, staat Belkin in voor het volgende:

  • De beschadigde apparatuur wordt kosteloos gerepareerd tot het maximumbedrag op de verpakking.**
  • Het beschadigde product wordt kosteloos vervangen door een nieuw exemplaar tot het maximumbedrag op de verpakking.**
  • De gebruiker krijgt het maximumbedrag op de verpakking vergoed.**

** De volledige voorwaarden van de Aangesloten-apparatuurgarantie van Belkin vindt u in dit PDF-bestand.
*** Afhankelijk van het land van gebruik

Was uw elektrische apparatuur aangesloten op een SurgeMaster toen de apparatuur werd beschadigd door een spanningspiek?

Neem binnen 15 dagen contact met ons op