CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BELKIN

Tại Belkin, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn trải nghiệm tích cực về các trang web của chúng tôi và khi bạn sử dụng các ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời giữ Thông tin cá nhân của bạn bảo mật, như xác định bên dưới. Các hoạt động về quyền riêng tư của chúng tôi được mô tả dưới đây cũng như trong các thông báo riêng được cung cấp khi bạn mua hoặc tải xuống ứng dụng, sản phẩm hay dịch vụ ("Chính sách về quyền riêng tư" của chúng tôi). Chính sách về quyền riêng tư này bao gồm toàn bộ các Sản phẩm Belkin và các trang web Belkin. Với việc truy cập các trang web Belkin, sử dụng các Sản phẩm Belkin hoặc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn (như mô tả dưới đây), bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thủ tục, điều khoản và điều kiện được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Belkin muốn tạo mọi điều kiện để bạn có thể xem các trang web của Belkin và sử dụng các Sản phẩm của Belkin thật dễ dàng. Chúng tôi liên tục cải thiện các trang web Belkin và Sản phẩm Belkin để chúng trở nên thân thiện người dùng hơn.

Để tiện tham khảo, chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ sau trong Chính sách về quyền riêng tư này: “Belkin”, “của chúng tôi”, “chúng tôi” có nghĩa là Belkin International, Inc., bao gồm toàn bộ các công ty con và chi nhánh của Belkin (bao gồm cả Linksys và WeMo). “Các trang web Belkin” bao gồm toàn bộ các trang web của Belkin, Linksys và WeMo trên toàn cầu. “Các Sản phẩm Belkin” bao gồm tất cả các ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ có thương hiệu Belkin, Linksys và WeMo.

Nếu bạn ở Khu vực kinh tế Châu Âu (European Economic Area -“EEA”), cơ quan kiểm soát dữ liệu cho các mục đích của luật bảo vệ dữ liệu Châu Âu là Belkin Limited, Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, UK.

Loại thông tin được bao gồm trong Chính sách về quyền riêng tư này

Belkin có thể thu thập cả Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể dùng để nhận diện bạn. Một số ví dụ về Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. “Thông tin phi cá nhân” có nghĩa là thông tin mà một mình thông tin đó không thể dùng để nhận diện bạn. Một số ví dụ về Thông tin phi cá nhân bao gồm dữ liệu sử dụng liên quan tới các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin, tùy chọn ngôn ngữ và số yêu cầu tải trang của trang web Belkin.

Thông tin có thể được tổng hợp và/hoặc được ẩn danh. Khi thông tin được tổng hợp, nó được kết hợp với thông tin về khách hàng và người dùng khác. Khi thông tin được ẩn danh, Thông tin cá nhân được loại bỏ khỏi dữ liệu thu thập và phần còn lại của dữ liệu, chỉ chứa Thông tin phi cá nhân, được định hướng lại cho việc sử dụng nội bộ và bên ngoài, chẳng hạn như, để xác định số lượng người dùng của một bộ định tuyến cụ thể có truyền hình Internet trong môi trường mạng gia đình, hoặc số lượng người dùng đã xem quảng cáo hoặc video của một trang web cụ thể. Thông tin tổng hợp có chứa Thông tin cá nhân được xem là Thông tin cá nhân cho đến khi được ẩn danh. Thông tin được ẩn danh được coi là Thông tin phi cá nhân. Nói chung, dữ liệu sử dụng được thu thập khi bạn truy cập các trang web Belkin hoặc sử dụng các Sản phẩm Belkin được tổng hợp và ẩn danh để nó không nhận diện được cá nhân bạn, và do vậy, nó là Thông tin phi cá nhân.

Các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin không được hướng tới trẻ em dưới 13 tuổi, Belkin cũng không chủ tâm thu thập Thông tin cá nhân từ đối tượng này. Nếu chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa bỏ Thông tin cá nhân đó khỏi hệ thống của mình. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã vô tình thu thập Thông tin cá nhân từ hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@belkin.com.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu sau đây về bạn:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn điền vào biểu mẫu trên các trang web Belkin hoặc trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn, những thông tin này có thể chứa Thông tin cá nhân. Thông tin này bao gồm thông tin bạn cung cấp khi đăng ký trên các trang web Belkin, đăng ký hoặc trả lại một Sản phẩm Belkin, đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng trên các trang web Belkin, tham gia các diễn đàn thảo luận hoặc các chức năng truyền thông xã hội khác trên các trang web Belkin, tham gia cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát, tham gia vào phiên đào tạo hoặc các sự kiện khác, tải xuống phần mềm hệ thống, phần mềm và ứng dụng, hoặc khi bạn báo cáo vấn đề với các trang web Belkin hoặc các Sản phẩm Belkin hay yêu cầu hỗ trợ. Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại của bạn và thông tin liên hệ khác, thông tin tài chính và thẻ tín dụng và bất kỳ thông tin nào khác có thể được dùng để nhận diện cá nhân bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin khi bạn sử dụng các trang web Belkin hoặc các Sản phẩm Belkin, bao gồm:

 • Thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức Internet (“IP”) được dùng để kết nối máy tính của bạn hoặc thiết bị khác với Interrnet, phiên bản và loại trình duyệt, cài đặt múi giờ, phiên bản và loại phần bổ sung của trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, nền tảng và hệ điều hành. Thông tin này thường được trình duyệt web của bạn cung cấp tất cả và chúng tôi không đặc biệt yêu cầu những thông tin này.
 • Thông tin truy cập của bạn tới các trang web Belkin, bao gồm thông tin truy cập các Bộ định vị tài nguyên đồng nhất (“URL”) đến, thông qua và từ các trang web Belkin (bao gồm ngày và giờ); sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm; thời gian phản hồi của trang; lỗi tải xuống; thời gian truy cập tới các trang nhất định; video đã xem; thông tin tương tác của trang (chẳng hạn như thao táo cuộn, bấm chuột và di chuột qua); cùng các phương thức được dùng để duyệt trang đó.
 • Bất kỳ số điện thoại hoặc địa chỉ email nào được dùng để liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Dữ liệu sử dụng về cách thức và thời gian bạn sử dụng các Sản phẩm Belkin, các thiết bị khác được kết nối với các Sản phẩm Belkin và tính năng của các Sản phẩm Belkin mà bạn sử dụng.
 • Thông tin và dữ liệu kỹ thuật được thu thập khi các Sản phẩm Belkin của bạn được kết nối với Internet, chẳng hạn số lượng và loại thiết bị được kết nối với mạng gia đình của bạn khi bạn sử dụng các thiết bị đó và lưu lượng mạng được tạo ra. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu môi trường khi bạn sử dụng các Sản phẩm Belkin nhất định, như cài đặt tiện ích, chỉ số nhiệt độ và ánh sáng trong các sự kiện báo thức, phát hiện chuyển động và tại nhà.
 • Nếu bạn đồng ý, các ứng dụng nhất định có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin này được thu thập, xin đừng chấp thuận, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn về cách thay đổi cài đặt vị trí.

Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (bao gồm, ví dụ, các đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ trong các dịch vụ chuyển phát, thanh toán và kỹ thuật, mạng quảng cáo, nhà cung cấp phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm, tổ chức tham chiếu tín dụng) và chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ họ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được cho một số mục đích. Những mục đích này đều phù hợp với lý do mà bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc cho một mục đích có liên quan trực tiếp. Chúng tôi sử dụng những thông tin này cho các mục đích sau:

 • Thiết lập tài khoản cho bạn trên các trang web Belkin hoặc các Sản phẩm Belkin.
 • Tạo thuận lợi cho việc mua và/hoặc tải xuống các Sản phẩm Belkin của bạn.
 • Xác thực việc sử dụng tài khoản hoặc mua hàng và/hoặc sử dụng Sản phẩm Belkin của bạn.
 • Đăng ký Sản phẩm Belkin của bạn trong cơ sở dữ liệu sản phẩm của chúng tôi.
 • Thực hiện trách nhiệm của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết giữa bạn và chúng tôi và để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Hỗ trợ bạn bằng bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Trao đổi và quản trị việc tham gia vào các chương trình khuyến mãi và khảo sát khách hàng.
 • Cung cấp các Sản phẩm Belkin mà bạn yêu cầu.
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các Sản phẩm Belkin bạn sử dụng, như các tính năng mới, sửa lỗi, thời gian tạm ngừng dịch vụ hoặc nâng cấp.
 • Giúp chúng tôi phát triển các Sản phẩm Belkin và cải thiện các Sản phẩm Belkin hiện tại.
 • Cung cấp cho bạn hoặc cho phép các bên thứ ba được chọn cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi thấy rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi (hoặc các bên thứ ba được chọn) sẽ liên hệ với bạn qua phương tiện điện tử chỉ khi bạn chọn tham gia nhận thông tin tiếp thị. “Chọn tham gia” có nghĩa là bạn đã thực hiện hành động xác nhận để nhận thông tin, như đánh dấu vào hộp hoặc bấm vào nút.
 • Thông báo cho bạn về những thay đối trên các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin, cùng những thay đổi trong điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.
 • Quản trị các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin cho các mục đích hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu và thống kê, thử nghiệm, nghiên cứu và khảo sát.
 • Cải thiện các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin, đồng thời đảm bảo nội dung được trình bày theo cách thức có hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị của bạn.
 • Đảm bảo bảo mật cho các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin.
 • Giám sát và điều chỉnh tính năng tương tác của các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin mà bạn có thể chọn tham gia, bao gồm các diễn đàn trực tuyến và phòng trò chuyện liên quan tới các Sản phẩm Belkin.
 • Trợ giúp bạn sử dụng các trang web Belkin.
 • Trợ giúp bạn truy cập và sử dụng những tính năng nhất định của các Sản phẩm Belkin từ xa, đồng thời trợ giúp bạn giám sát và bảo vệ nhà bạn cũng như mạng nội hạt.
 • Cung cấp cho bạn thông tin và các đề xuất về việc sử dụng Internet và tiện ích tại nhà.
 • Đo lường và nắm bắt được hiệu quả quảng cáo mà chúng tôi mang lại cho bạn và mọi người khi truy cập các trang web Belkin và cung cấp quảng cáo được tùy chỉnh phù hợp cho bạn và những người khác.
 • Xác định khía cạnh nào của các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin là hữu ích nhất cho bạn và những người dùng khác của các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin.

Chia sẻ Thông tin

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không cho thuê hoặc bán Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba với các mục đích tiếp thị. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba với các mục đích tiếp thị khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ý của bạn, như bằng phản hồi email, hộp chọn tham gia hoặc xem qua bản chấp nhận thỏa thuận, trước khi chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với lý do bạn đã cung cấp thông tin hoặc như được cung cấp theo Chính sách về quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân theo những cách sau:

 • Trong nội bộ Belkin cho các mục đích lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu.
 • Trong nội bộ tập đoàn Belkin, bao gồm các công ty con, các chi nhánh và phân nhánh, tất cả những người có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được quy định trong Chính sách về quyền riêng tư này.
 • Với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan hoặc nhà thầu bên thứ ba được ủy quyền để cung cấp dịch vụ hoặc giao dịch theo yêu cầu, bao gồm việc xử lý đơn hàng, lưu trữ trang web, lưu thông tin của bạn, cung cấp trao đổi email nhân danh chúng tôi và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các bên thứ ba này những Thông tin cá nhân cần thiết tối thiểu để hoàn thành hoặc cung cấp dịch vụ hoặc giao dịch theo yêu cầu và chúng tôi không cho phép các bên thứ ba sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác với những gì đã công khai với bạn.
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ, cố vấn hoặc bên thứ ba khác đến một chừng mực cần thiết hợp lý để tiến hành đàm phán hoặc hoàn thành việc sáp nhập, thu mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi. Nếu Belkin sáp nhập hoặc thu mua hay được tổ chức khác thu mua, Thông tin cá nhân sẽ được chuyển giao toàn bộ cho tổ chức kế nhiệm.
 • Để tuân thủ pháp luật hoặc quy trình hợp pháp (như đáp ứng theo các trát lệnh hoặc lệnh của tòa án), để tuân thủ các trách nhiệm báo cáo chính phủ và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.
 • Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, như bảo vệ thương hiệu Belkin, hay điều tra vi phạm các điều khoản sử dụng của Belkin, vi phạm luật pháp, vi phạm sở hữu trí tuệ, lạm dụng các trang web Belkin, gian lận hoặc các mối đe dọa tiềm tàng đối với an toàn cá nhân.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin phi cá nhân được tổng hợp và ẩn danh, bao gồm dữ liệu sử dụng về các Sản phẩm Belkin, với các bên thứ ba cho nhiều mục đích, bao gồm phân tích xu hướng về nối mạng gia đình và sử dụng tiện ích, để cho bên thứ ba thấy cách thức sản phẩm của họ có thể hoạt động với các Sản phẩm Belkin và để cải thiện chung đối với mạng gia đình. Chúng tôi đã triển khai các bước để đảm bảo rằng thông tin này không thể được liên kết trở lại với bạn và chúng tôi yêu cầu bên thứ ba giữ tất cả các thông tin đã chia sẻ dưới hình thức ẩn danh.

Đối với các sản phẩm WeMo và Linksys Smart Wi-Fi nhất định, Belkin có thể cung cấp cho bạn cơ hội kết nối và ghép nối các Sản phẩm Belkin với một hoặc nhiều sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm việc trao đổi thông tin từ Sản phẩm Belkin với sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Tại thời điểm kết nối với sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý hoặc ủy quyền rõ ràng và bạn có thể hủy bỏ điều đó vào bất kỳ lúc nào. Trong một số trường hợp, nếu bạn mua, sử dụng hoặc tải xuống một sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà có kết nối tới một Sản phẩm Belkin thì có thể bạn cũng là đối tượng của chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Belkin không chịu trách nhiệm trước các quy định về quyền riêng tư của các đối tác thuộc bên thứ ba. Nếu bạn truy nhập một Sản phẩm Belkin qua một sản phẩm của bên thứ ba theo cách này, tức là bạn đã hiểu rõ và đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các chính sách về quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng của bất kỳ sản phẩm bên thứ ba nào có kết nối tới Sản phẩm Belkin.

Bất kỳ bên thứ ba nào nếu được chúng tôi chia sẻ các Thông tin cá nhân của bạn sẽ bắt buộc phải giữ bí mật thông tin và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên thứ ba này cũng tuân thủ các nguyên tắc tương tự về quyền riêng tư mà chúng tôi đang tuân theo khi thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Khi thực hiện mua hàng tại cửa hàng trên trang web Belkin, Belkin sử dụng bộ xử lý thanh toán để xác minh thông tin thẻ thanh toán của bạn. Thông tin thẻ thanh toán của bạn được chuyển qua bộ xử lý thanh toán và không được Belkin thu thập hay lưu trữ. Bộ xử lý thanh toán được phép sử dụng thông tin này chỉ để xác thực việc mua hàng của bạn chứ không vì mục đích nào khác.

Tiếp thị

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ thông báo với bạn (trước khi thu thập Thông tin cá nhân của bạn) nếu chúng tôi dự định sử dung Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, hoặc nếu chúng tôi dự định công khai Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích tiếp thị.

Chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn các lựa chọn về Thông tin cá nhân của bạn. Một số lựa chọn được thể hiện ngay dưới dạng thông báo Chọn tham gia hoặc hộp chấp nhận tiếp thị hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Trong một số trường hợp nhất định khi được pháp luật cho phép, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn lựa chọn Không tham gia. “Chọn không tham gia” có nghĩa là bạn đã Chọn tham gia, nhưng sau đó bạn đổi ý. Một dạng Chọn không tham gia là bấm vào liên kết Hủy đăng kí trong email tiếp thị. Thao tác này sẽ loại bỏ bạn khỏi danh sách email tiếp thị của chúng tôi. Chính sách chung của Belkin là cho phép người dùng Chọn tham gia, thay vì Chọn không tham gia, để nhận thông tin tiếp thị và cho phép chia sẻ thông tin với các bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng các lựa chọn Chọn tham gia/Chọn không tham gia không áp dụng với việc nhận thư từ trao đổi về phần mềm, dịch vụ hoặc trang web bắt buộc, chẳng hạn cập nhật hoặc thông tin về thời gian ngừng hoạt động, hoặc biên nhận đơn hàng hay xác nhận gửi hàng tại cửa hàng trên trang web Belkin, mà bạn có thể nhận được theo định kỳ trừ khi bạn hủy bỏ dịch vụ hoặc đơn hàng hay chấm dứt việc sử dụng phần mềm theo các điều khoản sử dụng hiện hành hoặc thỏa thuận cấp phép.

Nếu bạn không muốn nhận các tài liệu tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi hoặc một bên thứ ba thì ngoài việc làm theo các hướng dẫn “Hủy đăng ký” trong email tiếp thị, bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng email theo địa chỉ privacy@belkin.com.

Các Sản phẩm Belkin mới

Khi bạn mua và/hoặc tải xuống các Sản phẩm Belkin mới, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích đã đưa ra (i) trong Chính sách về quyền riêng tư này và (ii) trong bất kỳ thông báo nào cung cấp cho bạn tại thời điểm mua hàng hoăc tải xuống.

Nơi chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn

Các dữ liệu chúng tôi thu thập được từ bạn có thể được chuyển tới, và lưu trữ tại nhiều nơi trên toàn cầu, bao gồm cả Hoa Kỳ. Chúng có thể cũng được xử lý bởi các nhân viên hoặc nhà thầu của Belkin đang hoạt động bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú (bao gồm, nếu bạn đang ở Châu Âu thì có thể họ không thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), hoặc nếu bạn ở Úc hoặc New Zealand (ANZ) thì họ không thuộc ANZ), những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Những nhân viên này có thể tham gia vào việc hoàn thành đơn hàng của bạn, xử lí thông tin thanh toán của bạn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ và ứng dụng trên nền điện toán đám mây để lưu trữ và xử lí Thông tin cá nhân của bạn, điều đó có thể dẫn đến việc Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú (hoặc EEA hoặc ANZ).

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước trên thật hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không vi phạm các nguyên tắc về quyền riêng tư mà chúng tôi phải tuân theo khi thu thập thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, có nghĩa là bạn đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với việc chuyển giao, xử lý và lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn ở ngoài quốc gia mình đang cư trú, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể có sự khác biệt, đồng thời bạn cũng đồng ý với việc tiết lộ và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, những người có thể không phải hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp riêng của quốc gia của bạn. Chính sách về quyền riêng tư và thực hành của chúng tôi được thiết kế để cung cấp một mức độ bảo vệ nhất quán trên toàn cầu đối với Thông tin cá nhân trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là ngay cả tại các quốc gia nơi có luật pháp cung cấp mức bảo vệ thông tin của bạn ít hơn, Belkin sẽ vẫn xử lý thông tin của bạn theo cách thức được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư và phù hợp với toàn bộ luật pháp hiện hành.

Truy cập và cập nhật Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cần trợ giúp của bạn trong việc đảm bảo Thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật, do vậy vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào cho Thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể truy cập và cập nhật Thông tin cá nhân của bạn và tùy chọn thư từ trao đổi vào bất kỳ thời điểm nào theo các cách sau đây:

 • Bằng cách bấm vào liên kết “Hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi.
 • Bằng cách gửi email tới privacy@belkin.com. Vui lòng đảm bảo có bao gồm tên, địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin liên quan cụ thể nào về thông tin bạn muốn thay đổi hoặc tài liệu bạn không còn muốn nhận nữa.
 • Đối với nhiều trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin, bằng việc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn tại URL được cung cấp khi bạn đăng ký trang web hoặc dịch vụ của Belkin.

Chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu hợp lý của bạn để:

 • Sửa dữ liệu của bạn nếu dữ liệu không chính xác.
 • Chuyển giao Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
 • Xóa bỏ Thông tin cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi được yêu cầu giữ thông tin đó lại theo pháp luật.
 • Cung cấp cho bạn một bản sao các Thông tin cá nhân được giữ trong các hồ sơ hiện thời của chúng tôi mà không tính phí, hoặc chỉ tính một khoản phí vừa phải nếu phải tìm kiếm trong các hồ sơ sao lưu dự phòng hoặc đã lưu kho.

Ngay khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng có phản hồi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận danh tính của mình trước khi có thể xử lý yêu cầu của bạn. Nếu Thông tin cá nhân của bạn đã được tiết lộ cho một bên thứ ba theo đúng Chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bên thứ ba đó bất kỳ thông tin cập nhật nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Xin lưu ý một lần nữa rằng, nếu bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi nữa, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn về các vấn đề khác, chẳng hạn các cập nhật sản phẩm và dịch vụ cho các Sản phẩm Belkin mà bạn đã mua và các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Giữ Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ giữ Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc được yêu cầu cho các mục đích kinh doanh hợp pháp như được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư này hoặc được pháp luật cho phép.

Cookie, bọ web và các công cụ web khác

Chúng tôi sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động như cookie, tiện ích và liên kết web nhúng (gọi chung là “các công cụ web”). Các công cụ web này thu thập thông tin nhất định mà trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn gửi tới các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin, chẳng hạn địa chỉ IP máy tính, loại trình duyệt và nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, Belkin sử dụng một số đoạn mã nhỏ gọi là bọ web. Bọ web cho phép một trang web truyền hoặc thu thập thông tin qua yêu cầu ảnh đồ họa. Điều này cho phép Belkin thu thập thông tin như địa chỉ trang bạn đang truy nhập, địa chỉ trang tham chiếu bạn đã truy nhập trước đó, trình duyệt hoặc thiết bị di động bạn đang sử dụng và cài đặt hiển thị của bạn. Belkin và các đối tác quảng cáo của mình sử dụng bọ web để tìm hiểu xem liệu quảng cáo trên các trang web Belkin và các trang web khác có chứa quảng cáo của Belkin có hiệu quả không, hoặc liệu các video nhất định trên các trang web Belkin có đang được xem không.

Belkin có thể sử dụng các công cụ web cho các mục đích sau:

 • Để nhận dạng ngôn ngữ và quốc gia của người dùng và phân biệt bạn với người dùng khác của các trang web Belkin.
 • Để lưu thông tin đăng ký của bạn cho các lần sử dụng sau trên các dịch vụ và các trang web Belkin.
 • Để cho phép khảo sát khách hàng xuất hiện hoặc không xuất hiện với khách hàng.
 • Để tối ưu hóa trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách tải trước các tính năng nhất định của những dịch vụ và các trang web Belkin cho các lần truy cập sau để thời gian tải trang nhanh hơn và hiệu quả hơn.
 • Để nhận biết cách sử dụng và tương tác của bạn với các dịch vụ và các trang web Belkin.
 • Để tùy chỉnh và cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn khi truy cập các trang web Belkin hoặc các trang web của đối tác quảng cáo của chúng tôi hay khi bạn sử dụng các Sản phẩm Belkin.
 • Để cải thiện dịch vụ và các trang web Belkin.
 • Để đếm khách truy cập các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin cũng như phân tích lưu lượng trang web, như số lượng khách truy nhập đến các trang web Belkin từ các quảng cáo trên trang web của đối tác quảng cáo.

Bạn có các lựa chọn sau liên quan tới việc sử dụng công cụ web của Belkin:

 • Bạn có thể từ chối nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt phù hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, nhiều tính năng của các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin có thể không hoạt động như dự kiến nếu bạn tắt cookie và khu vực yêu cầu đăng ký hoặc xác thực và giao dịch tại cửa hàng trên trang web Belkin sẽ không thể truy cập được.
 • Đối với một số Sản phẩm Belkin, bạn có thể vào phần cài đặt tài khoản và chọn tùy chọn loại bỏ bạn khỏi quảng cáo được tùy chỉnh theo cá nhân. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ nhận được quảng cáo chung như một phần của các Sản phẩm Belkin này thay vì quảng cáo đã được tùy chỉnh theo tùy chọn của bạn.
 • Nhiều công ty quảng cáo là thành viên của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (Digital Advertising Alliance) hoặc Tổ chức quảng cáo qua mạng (Network Advertising Initiative) và cung cấp lựa chọn không tham gia trên trang web của họ.

Hiện tại, chúng tôi không phản hồi với các tín hiệu "không theo dõi" của trình duyệt web hoặc các cơ chế khác cung cấp phương thức chọn không tham gia việc thu thập thông tin trên mạng lưới các trang web và các dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi tham gia. Nếu chúng tôi làm như vậy trong tương lai, chúng tôi sẽ mô tả cách thức trong Chính sách về quyền riêng tư này. Truy cập trang web: www.allaboutdnt.org, để có thêm thông tin về khu vực phát triển này.

Cùng với việc sử dụng bọ web của Belkin trên các trang web Belkin, chúng tôi cho phép một số các bên thứ ba cung cấp quảng cáo của Belkin trên trang web của họ để sử dụng bọ web của riêng họ bên trong các trang web Belkin. Trong trường hợp đó, nếu bạn bấm vào hoặc xem quảng cáo của Belkin trên một trong các trang web của đối tác quảng cáo của chúng tôi và được chuyển hướng hoặc đi tới trang web Belkin, đối tượng quảng cáo đó sẽ đặt bọ web vào trình duyệt của bạn để chúng tôi có thể theo dõi chuyển đổi quảng cáo (để chúng tôi biết quảng cáo có hiệu quả không). Các bọ web này sẽ xuất hiện trên trình duyệt của bạn bất kể việc bạn đã từ chối chấp nhận cookie hoặc xác định rằng bạn không muốn bị theo dõi trên các trang web Belkin hoặc trên internet nói chung. Tuy nhiên, chúng chỉ được Belkin sử dụng cho mục đích giới hạn để theo dõi chuyển đổi quảng cáo và không nhận diện cá nhân bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Các bên thứ ba có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau khi bạn sử dụng các trang web Belkin. Để tránh việc bị các bên thứ ba theo dõi, bạn có thể thực hiện các lựa chọn trên để từ chối cookie, mặc dù vậy Belkin không có quyền kiểm soát và không thể xác nhận rằng các bên thứ ba này có tôn trọng lựa chọn không theo dõi trình duyệt mà bạn đã chọn không.

Bảo mật

Chúng tôi cố gắng duy trì các tính năng bảo vệ về mặt vật lý, kỹ thuật và quản trị được thiết kế để bảo vệ thông tin mà các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin thu thập. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không bảo mật 100%. Mặc dù chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin; bạn chịu mọi rủi ro đối với bất kỳ hoạt động truyền thông tin nào.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị mà người khác có thể truy cập thì những người khác đó có thể truy cập Thông tin cá nhân chưa được mã hóa. Nếu bạn không muốn thông tin của mình hiện hữu đối với người khác, hãy thận trong khi sử dụng máy tính hoặc thiết bị công cộng hoặc khi sử dụng bất kỳ máy tính hay thiết bị nào mà những người dùng chưa được bạn cho phép có thể truy cập được.

Bạn nên thực hiện mọi biện pháp đề phòng để bảo vệ Thông tin cá nhân của mình khi sử dụng Internet. Ví dụ: thay đổi mật khẩu thường xuyên, sử dụng kết hợp các chữ cái và chữ số khi tạo mật khẩu và đảm bảo bạn sử dụng trình duyệt an toàn. Bạn cũng cần biết rằng các tên gọi mà bạn đặt cho những thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, mạng gia đình và các dịch vụ (còn gọi là “tên thân thiện”) có thể bị người ngoài phát hiện, vì vậy bạn không nên sử dụng Thông tin cá nhân để đặt cho các tên thân thiện đó.

Cập nhật và Nâng cấp

Các Sản phẩm Belkin được cập nhật hoặc nâng cấp theo thời gian để cung cấp các tính năng bổ sung, khắc phục các sự cố kỹ thuật và cải thiện trải nghiệm người dùng nói chung. Một số Sản phẩm Belkin có tính năng tự động cập nhật nhằm giúp chúng tôi có thể tiến hành cập nhật tự động. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cập nhật tự động bằng cách thay đổi cài đặt trong phần thông tin tài khoản của Sản phẩm Belkin. Trong một số ít trường hợp, cập nhật có thể vẫn được áp dụng tự động, bất kể cài đặt cập nhật tự động là gì. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp một bản cập nhật tự động giúp ngăn chặn hoặc khắc phục lỗ hổng bảo mật cho mạng của bạn.

Các trang liên kết với Bên thứ ba và Truyền thông xã hội

Các dịch vụ trực tuyến và trang web Belkin có thể chứa các liên kết tới trang web hoặc dịch vụ trực tuyến do bên thứ ba vận hành. Các Sản phẩm Belkin cũng có thể sử dụng hoặc chào bán các sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba, chẳng hạn ứng dụng bên thứ ba hoạt động với Sản phẩm Belkin. Sau khi bạn rời khỏi các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin, các hoạt động của bạn được chi phối bởi các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư của các trang web và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba. Belkin không chịu trách nhiệm về các hoạt động về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web và dịch vụ trực tuyến này và chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ trang web và dịch vụ trực tuyến nào mà bạn truy cập.

Các trang web Belkin và các Sản phẩm Belkin có thể chứa các tính năng truyền thông xã hội như các nút “Thích” của Facebook. Những tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP, đặt cookie để tạo thuận lợi cho hoạt động tương tác với các tính năng truyền thông xã hội hoặc liên kết bạn với trang web truyền thông xã hội, nơi bạn có thể đăng Thông tin cá nhân. Mọi tương tác với các tính năng truyền thông xã hội được điều chỉnh bởi chính sách về quyền riêng tư của công ty truyền thông xã hội cung cấp tính năng đó.

Diễn đàn/Phòng trò chuyện

Nếu bạn tham gia hoặc đăng thông tin trên một diễn đàn thảo luận hay phòng trò chuyện trên bất kỳ trang web hoặc Sản phẩm Belkin nào, bạn nên biết rằng thông tin bạn cung cấp sẽ công khai rộng rãi với những người khác và có thể được đọc, thu thập, chuyển tiếp hoặc sử dụng bởi những người dùng khác của những diễn đàn này, có thể ở bên trong hoặc bên ngoài Belkin, đây là những người có quyền truy cập vào diễn đàn đó. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để gửi cho bạn các tin nhắn không mong muốn. Vui lòng nhận biết rằng các diễn đàn cá nhân có thể có các quy tắc và điều kiện bổ sung. Mỗi quan điểm của người tham gia trên diễn đàn hoặc phòng trò chuyện là riêng tư và không nên coi là phản ánh quan điểm của Belkin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác bạn chọn để gửi trong những diễn đàn này, hoặc hậu quả của bất kỳ việc gửi thông tin nào. Bất kỳ khi nào muốn xóa một thông tin đã đăng tải, vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@belkin.com. Hãy nhớ rằng việc xóa thông tin đã đăng trên một diễn đàn hoặc một phòng trò chuyện không có nghĩa là thông tin đó sẽ được xóa khỏi hệ thống của chúng tôi, hoặc nó đã được xóa hoàn toàn trên Internet.

Cập nhật Chính sách về quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem lại thường xuyên. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng phiên bản đã sửa đổi tại đây cùng với ngày sửa đổi đã cập nhật. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc đăng thông báo rõ ràng trên trang web này.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét gì về quyền riêng tư liên quan tới Chính sách về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@belkin.com. Nếu bạn sống tại Singapore, bạn có thể liên hệ với Alison Tan theo địa chỉ privacy.sg@belkin.com khi có bất cứ câu hỏi hoặc bình luận nào liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Nếu bạn có bất cứ phàn nàn hay lo lắng nào về Chính sách về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email trên. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý tất cả các ý kiến phàn nàn về việc vi phạm luật về quyền riêng tư. Belkin sẽ điều tra ý kiến phàn nàn của bạn và hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cập nhật ngày 20 tháng 10 năm 2014