Home | Help | Afmelden     Internetstatus:
Configuratie LAN
 
 
Internet WAN
 
 
 
Draadloos
 
 
 
Firewall
 
 
 
 
 
 
Hulpprogramma's
 
 
 
 
 
 

 LAN > LAN-instellingen
 
 
  Hier kunt u wijzigingen aanbrengen in het lokale netwerk (LAN). Om de wijzigingen te bevestigen, moet u de knop "Apply Changes" (Wijzigingen toepassen) onder in het scherm indrukken.
 
  IP-adres > . . .
  Meer informatie
 
  Subnetmask > . . .
  Meer informatie
 
  DHCP-server >
  De DHCP-serverfunctie maakt het installeren van een netwerk bijzonder gemakkelijk door aan elke computer in het netwerk een IP-adres toe te kennen. Het is niet nodig hier wijzigingen aan te brengen. Meer informatie
   
  Beginadres IP-pool > . . .
  Eindadres IP-pool > . . .
 
  Leasetijd >
  De tijd dat de DHCP-server het IP-adres van elke computer bewaart.
 
  Lokale domeinnaam>
(Optie)
  Een functie waarmee u aan uw netwerk een naam kunt toekennen. Meer informatie